Schonere lucht met LNG

Afgelopen zomer is de IVECO Stralis NP onderworpen aan een PEMS uitlaatgas emissie test. Onderzoeksinstituut TNO heeft vastgesteld dat de IVECO LNG-truck (Stralis NP) een zeer schone uitlaatgas emissie laat zien. Zowel bij inzet in de stad als daarbuiten. Door gebruik te maken van LNG wordt daarmee een mooie en belangrijke stap gezet richting schonere lucht.

De overheid heeft de afgelopen jaren in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ingezet op verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. In Nederland voldoen we vrijwel overal aan de wettelijke norm voor de luchtkwaliteit, maar dit is een minimum eis. Verdere reductie is noodzakelijk.

PEMS testen: het meten van emissie
In het kader van dit programma laat de overheid geregeld PEMS (Portable Measurement Emission System) testen uitvoeren. Hierbij wordt de feitelijke emissie gemeten dat een voertuig uitstoot tijdens de inzet. Wanneer de emissie van fijnstof aan de uitlaat wordt gemeten, is bij Euro VI voertuigen nog maar weinig winst te behalen omdat deze uitstoot voor 85% afkomstig is van de banden en het remmen. De lucht die de motor inademt is vaak vuiler dan wat de motor uitstoot. Focus van de test is daarom op de NOx en meer specifiek de NO2 emissie.
Bij de beoordeling van de NOx emissie wordt gekeken naar inzet in de stad, op provinciale wegen en op de snelweg. De IVECO Stralis NP liet hierbij een reductie zien van respectievelijk 84%, 20%, 4% ten opzichte van de gemiddelde Euro VI diesel voertuigen die in 2017 werden getest.

De directe uitstoot van het meest giftige NO2 was ook 90% lager dan bij de diesel motoren. Zie hier het rapport van TNO.

LNG voor stille en schone steden
Voor de bevoorrading van grote winkelketens en supermarkten worden meestal trekker-opleggers ingezet. Door de inzet van dit type vrachtwagens worden winkels efficiënt bevoorraad. Met één trekker-oplegger wordt hetzelfde volume vervoerd als dat van 13 bestelauto’s.

Al in 2010 besloot IVECO Nederland in plaats van diesel gebruik te gaan maken van het vloeibare gas LNG. Dit vloeibare gas wordt in Nederland geïmporteerd. Gasmotoren zijn niet alleen schoner, ze zijn ook substantieel stiller (8 dba). Daardoor is het mogelijk winkels in de vroege ochtend en avond te bevoorraden waarmee de leefomgeving in de stad het beste is gediend.

Efficiënt
Daar waar mogelijk, worden trekker-opleggers ingezet om winkels efficiënt te bevoorraden. Deze voertuigen zijn niet alleen zwaar (40 ton), ze rijden ook nog veel kilometers (120.000 per jaar) en worden 18 uur per etmaal ingezet. Uiteindelijk zullen elektrisch aangedreven vrachtwagens de bevoorrading van de winkels in de stad gaan overnemen. Dit is vooralsnog zeer beperkt mogelijk. Elektrificatie beperkt de actieradius van een truck en het nuttig laadvermogen enorm. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan snellaad faciliteiten voor vrachtwagens.
Waterstof gaat een bijdrage leveren aan een oplossing voor het probleem van de actieradius. Het is echter geen energie bron maar een energiedrager en om dit waterstof te produceren zal er eerst op grote schaal groene stroom beschikbaar moeten zijn.

Als transitie brandstof is LNG daarom perfect geschikt om via BIO LNG een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2 en de lokale emissies NOx en roetdeeltjes.

Bio-LNG
Het Nationaal LNG Platform verwelkomt deze mooie LNG-resultaten uit de PEMS testen. De volgende uitdaging is de overschakeling van LNG naar Bio-LNG. LNG resulteert in een CO₂ reductie die kan oplopen tot 20%. Dit is echter te weinig om te kunnen voldoen aan de doelstelling zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor moet worden overgeschakeld op Bio-LNG. Met Bio-LNG is een reductie van 80 tot 100% mogelijk. De inzet is dat in 2020 de eerste in Nederland geproduceerde Bio-LNG kan worden ingezet.

Nordsol ondersteunt bouw één tot drie Bio-LNG productielocaties in 2020

Afgelopen week werd duidelijk dat Shell één tot drie Bio-LNG productielocaties gaat realiseren in Nederland. Maar er zit nog meer goed Nederlands nieuws aan dit bericht.

Het bedrijf en de kennis achter de liquifactie techniek is Nordsol. Dit bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar gepionierd op dit gebied en zet hun kennis en kunde volledig in op de realisatie van nieuwe Bio-LNG productielocaties in Nederland.

Leer hier voor meer informatie over dit project.

Podcast – Hoe moet het verder met LNG in transport?

Deze keer een link naar een podcast die de moeite waard is te beluisteren. Een initiatief van TKI Dinalog en logistiek.nl: “Hoe moet het verder met LNG in transport?”

Vragen worden gesteld en beantwoord: Is het logisch om voor een duurzame, alternatieve brandstof ook een duurzame supply chain in te richten? Waarom blijft Koninklijke Rotra in Doesburg in LNG investeren? Danser Group en Vos Logistics delen hun visie over LNG en hun ervaringen in de praktijk.

Luister hier de podcast.

In-service testprogramma: LNG motor schoner dan best presterende diesel

In het kader van het in-service testprogramma voor vrachtauto’s en bussen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er in 2018 emissiemetingen uitgevoerd bij Euro VI vrachtauto’s die gebruik maakten van vloeibaar aardgas (LNG). Het betrof hier twee voertuigen waarvan één van het merk Iveco.

De meting toonde een directe besparing van 10% in de uitstoot van CO₂ ten opzichte van de dieselmotoren. Tevens werd de veel lagere directe uitstoot van het giftige NO₂ binnen de NOx zeer goed zichtbaar.

In vergelijking met de testen van de diesel motoren uit 2017 scoort deze Iveco CNG motor op alle fronten beter:

  • 85% minder NOx in stadsgebruik
  • 20% minder NOx op buitenwegen
  • 57% minder NOx op snelwegen

Op alle fronten – uitstoot van CO₂, uitstoot van NO₂, uitstoot van NOx en de uitstoot van roetdeeltjes – is de LNG motor schoner dan de best presterende diesel en zit (zeker bij het gebruik van Bio-LNG) zeer dicht tegen ZERO emissie aan.

Doordat de LNG voertuigen vandaag al beschikbaar zijn, kunnen deze onmiddellijk zorgen voor een bijdrage in de reductie van de uitstoot CO₂, NO₂ en roetdeeltjes.

Dit in tegenstelling tot allerlei andere vormen van alternatieve aandrijving.

Terugblik LNG Diner Wijk aan Zee

De IJmond gemeenten heeft de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 opgesteld om fijnstof terug te dringen naar een halvering van hetgeen nu volgens de Europese norm is toegestaan, naar de norm van de World Health Organisation. In het uitvoeringsprogramma zijn tal van concrete plannen opgenomen, zoals het gebruik van schone brandstoffen in het vervoer.

Hiervoor is woensdag 15 november jongstleden in Wijk aan Zee het LNG Diner gehouden. Het Nationaal Platform LNG organiseerde dit in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst IJmond.

Gedeputeerde Adnan Tekin opende het LNG diner dat voor de derde keer werd georganiseerd. Vorig jaar beloofde de gedeputeerde dat de provincie zich zou inzetten voor een gelijk level playing field. De provincie heeft samen met andere provincies inmiddels verder gaande afspraken gemaakt voor een dekkend netwerk van LNG tankstations in het hele land.

Adnan Tekin geeft aan: “Voor het zware vrachtvervoer zijn er de komende 10 tot 15 jaar geen duurzame alternatieven voor LNG (Liquid Natural Gas) om 90% minder fijnstof te behalen. Door de productie van Bio-LNG wordt het product helemaal CO₂ neutraal.”

Wethouder Floor Bal heeft deze avond afgesloten met het benoemen van een viertal concrete afspraken:

  1. Successen bekend maken van het gebruik van LNG in het zwaar wegvoer en scheepvaart. Albert Heijn rijdt inmiddels met honderden schone vrachtwagens. Daarnaast varen er binnen korte tijd 250 zeeschepen op LNG, die vanuit IJmuiden gebunkerd kunnen worden.
  2. Wethouders die de regionale energiestrategie gaan opstellen, zullen door Albert Heijn worden geïnformeerd over het belang van LNG voor de Energietransitie.
  3. Boodschap naar bewoners en bedrijven zal veel simpeler worden uitgelegd in een aansprekend filmpje.
  4. Hoe verhoudt LNG zich ten opzichte van waterstof en elektriciteit. Dit zal in de Brandstofmix duidelijk gemaakt worden, tevens wordt hier de rol van Bio-LNG belicht.

Titan LNG ontwikkelt eigen “Marine LNG Assessment Tool”

Titan LNG lanceert hun zelf ontwikkelde “Marine LNG Assessment Tool”. Deze tool biedt ondersteuning aan scheepvaartmaatschappijen bij hun beslissingen over de ontwikkelingen van hun schepen.

Als ervaren leverancier van LNG-bunkerdiensten, begrijpt Titan LNG dat een nieuwe brandstof een complexe beslissing is voor reders en bevrachters. Daarom heeft Titan LNG besloten deze gebruikersvriendelijke tool te ontwikkelen zodat bedrijven eenvoudig kunnen evalueren of LNG geschikt is voor specifieke scheepstypen.

Lees hier het hele artikel van Titan LNG.

Jumbo LNG-schip te water bij IHC

Scheepsbouwer IHC heeft op hun werf in Krimpen aan den IJssel de grootste zelfvarende cutterzuiger ter wereld te water gelaten. Het schip heeft de naam Spartacus meegekregen. 

Bouwer IHC geeft aan dat de milieuvriendelijke Spartacus – de grootste snijkopzuiger ter wereld – in de baggersector als revolutionair wordt gezien door zijn kracht, grootte en innovatieve technologie.

De vier motoren op het het schip van 164 meter lengte, worden aangedreven door vloeibaar aardgas. Daarnaast werken ze ook op scheepsdieselolie en zware stookolie. Naast LNG is het schip voorzien van nog meer innovaties: een systeem voor de terugwinning van restwarmte en een zware cutterladder die een baggerdiepte van 45 meter kan bereiken.

 

Weg vrij voor bouw eerste Europese LNG-bunkerstation

PitPoint.LNG heeft deze week de vergunning ontvangen voor de realisatie van een vast LNG-bunkerstation. Daarmee is de weg vrij voor de bouw van het eerste Europese vaste bunkerstation voor liquefied natural gas (LNG) in de haven van Keulen (Am Molenkopf 1). De civiele werkzaamheden voor het LNG-tankstation kunnen nu starten en de planning is dat het tankstation in het tweede kwartaal van 2019 operationeel is.

PitPoint.LNG heeft het afgelopen jaar de vergunningsaanvraag voor de Bundes-Immissionsschutzgesetz (Duitse federale emissiewet) zorgvuldig onderbouwd om de veiligheid te garanderen van LNG als brandstof voor de scheepvaart. Deze week werd de vergunning afgegeven door de autoriteiten van Keulen. PitPoint.LNG heeft intensief samengewerkt met diverse organisaties om het vergunningsproces succesvol af te ronden. Dankzij deze vergunning kan de bouw nu definitief starten. Het nieuwe LNG-bunkerstation wordt gerealiseerd in de haven van Keulen en zal het bunkeren faciliteren van binnenvaartschepen die op de Rijn varen, Europa’s drukste waterweg.

Transitie naar schoon transport
LNG wordt gezien als een van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transitie naar schoon transport binnen de scheepvaart. Varen op LNG is schoner omdat LNG schoner verbrandt dan diesel. Dat levert een lagere uitstoot van CO2 op en daardoor minder belasting van het milieu en het klimaat wereldwijd. De grootste winst zit met name in de lagere uitstoot van fijnstof en NOx die de lokale luchtkwaliteit belasten. Een overstap op LNG heeft direct invloed op de gezondheid van omwonenden van de waterwegen. Met LNG-schepen voldoen scheepseigenaren bovendien aan de Stage V emissienormen voor de scheepvaart zonder dat daar extra nabehandelingstechnieken voor nodig zijn. De realisatie van LNG-bunkerstations is onderdeel van het strategische doel van PitPoint.LNG om een Europese LNG-infrastructuur voor vervoer over weg en water te ontwikkelen. Dit LNG-bunkerstation wordt de eerste shore to ship LNG-tanklocatie in Europa en het eerste dat de drukste binnenvaartroute van Europa, de Rijn, bedient. In Europa nemen de landen die aan de Rijn liggen 84% van het goederentransport op binnenwateren voor hun rekening.