Presentaties en inzichten LNG met haring

Op 21 juni jongstleden vond de zevende editie plaats van LNG met haring in samenwerking met New Energy Collection in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende nieuwe LNG-bevindingen gepresenteerd. Helder was dat alle betrokken partijen hun visie op LNG delen: LNG is nú beschikbaar. Dit houdt in dat er meer inversteringen kunnen plaatvinden in de verkenning van LNG als alternatieve brandstof voor de scheepvaart en het wegtransport.

We delen alle presentaties en inzichten graag met u:

 1. Opening – Nationaal LNG Platform:
  Opening – Nationaal LNG Platform
 2. Agenda:
  2 State of Affairs EA 2018
 3. Hanze research:
  3 HANZE KA Project 2018
 4. LNG pilots in Deutschland + föderrichtlinie:
  4 LNG pilots in Deutschland  4b Förderrichtlinie HDV_Juni_2018
 5. LNG hulpregeling:
  5 LNG Hulpregeling projectoverzicht
 6. LNG in de scheepvaart – toekomstperspectief:
  6 Toekomstperspectief prestaties LNG motoren
 7. Verkenning productielocatie – Letters of Commitment:
  7 LOC’s
 8. Notes, remarks from the audience:
  8 Audience

 

 

 

Trucks mogelijk op vloeibaar biogas uit eigen provincie

Gelderlander 13-7-2018

Het Nationaal LNG Platform en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen om te kijken of vrachtwagens en binnenvaartschepen volgetankt kunnen worden met in de regio geproduceerd vloeibaar biogas. Ook Albert Heijn draagt z’n steentje bij.

Bio-LNG, Liquefied Natural Gas, moet de nieuwe standaard in de Nederlandse transportwereld worden. Het vermindert de CO2-productie, verbetert de luchtkwaliteit en reduceert het lawaai dat vrachtwagens maken; LNG-trucks maken minder geluid dan de gemiddelde auto.

Opmars
De vloeibare brandstof heeft de afgelopen jaren in Nederland een flinke opmars gemaakt. Er rijden op dit moment 500 trucks in ons land op LNG en er zijn 25 LNG-tankstations gebouwd, waarvan een stuk of 7 in Gelderland. Nu is het zaak het vloeibare gas verder te vergroenen.

LNG wordt namelijk tot op heden nog geïmporteerd uit het buitenland, omdat het in eigen land niet voorhanden is. Daar moet verandering in komen, zegt voorzitter Robert Goevaers van het Nationaal LNG Platform. ,,Op dit moment wordt in Gelderland al veel bio-gas geproduceerd, door bijvoorbeeld boeren. Dat gas wordt nu gebruikt om elektriciteit van te maken, maar eigenlijk is zonne- en windenergie veel interessanter voor stroom. Wij hebben daarom een methode ontwikkeld om het bio-gas vloeibaar te maken en te kunnen gebruiken voor vrachtwagens en binnenvaartschepen.’’

Koelkast
Gezocht wordt nu naar een plek in de provincie waar dat biogas vloeibaar gemaakt en aangeboden kan worden. ,,Zie het als een grote koelkast’’, zegt Goevaers. ,,Daarin wordt het gas vloeibaar. Zet dat op een locatie met veel truckbewegingen, en transport wordt een stuk duurzamer. Geldermalsen zou een goede locatie zijn, maar ook Nijmegen.’’

Onder meer Albert Heijn helpt bij de zoektocht naar een productielocatie in de provincie. ,,De supermarktketen zet in op trucks op LNG en wil onderzoeken of ze door kunnen groeien met die trucks op bio-LNG, onder andere gemaakt van afval uit de regio.’’

 

Ronald Schinagl van Van Oord: “Waarom LNG? Het was LNG of niet.”

Het Nederlandse bedrijfsleven kent van die ondernemers die hun nek uitsteken en durven innoveren. Eén daarvan is Van Oord; een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. Begin 2017 werd bekend dat Van Oord opdracht heeft gegeven tot de bouw van het eerste LNG-aangedreven kraanschip binnen de Van Oord-vloot: de Werkendam. Het Nationaal LNG Platform vraagt zich af waarom Van Oord specifiek kiest voor LNG. Ronald Schinagl – directeur Nederland en België van Van Oord – licht de keuze door zijn bedrijf enthousiast toe.

“Eind 2016 hebben we het besluit genomen om in de Werkendam te investeren”, vertelt Ronald Schinagl. “De totale vloot van Van Oord bestaat uit meer dan honderd schepen, die eens in de 20 tot 30 jaar aan vervanging of uitbreiding toe zijn. Voor ons kraanschip was dit zo’n moment en voor ons gelijk een reden om eens te kijken naar een nieuw schip dat minder vervuilend is, dat voldoet aan onze eigen duurzaamheidsagenda én dat past binnen de huidige maatschappelijke discussie over de vermindering van CO₂-uitstoot.”

Waarom LNG en geen andere brandstof of totaal andere oplossing?
“Voor ons was de keuze: conventioneel of LNG. We hebben ons hier een jaar in verdiept voordat we dit zeker wisten. Een elektrische- of waterstofmotor blijkt op dit moment niet toereikend genoeg, evenals andere schone toepassingen als scrubbers. Ondanks dat LNG een fossiele brandstof is, is het schoner dan de huidige diesel die we gebruiken. Daarnaast zien we LNG als een volwassen brandstof waar al veel mee gevaren wordt. Willen we als organisatie een grote stap voorwaarts maken in de beperking van onze uitstoot én voldoen aan de nieuwste emissienormen, is LNG op dit moment de enige oplossing voor ons.

We starten met de inzet van LNG op een wat kleiner schip in onze vloot in Nederland. Waarom Nederland? De voorradigheid van LNG in Nederland speelt hierbij een rol; LNG is hier beter verkrijgbaar dan op elke andere plek ter wereld. Daarnaast zijn er voldoende faciliteiten om te kunnen bunkeren en dat is nodig aangezien de Werkendam het hele land door moet.”

Uit het enthousiaste verhaal van Ronald Schinagl blijkt dat LNG niet de enige innovatieve ontwikkeling is op de Werkendam. “Elektriciteit is prominent aanwezig op het schip. De LNG-installatie drijft alle generatoren aan die het schip volledig elektrisch bedienen. Daarnaast zitten er meer nieuwigheden verwerkt. Door het vieren van de kraan bijvoorbeeld, winnen we energie terug.”

Levert het gebruik van LNG u direct iets op?
“Ja en nee. De investeringskosten waren een lastige afweging. Als we zuiver economisch kijken, krijgen we het nog niet helemaal rond gerekend. De reden dat we toch kiezen voor LNG is dat we anticiperen op de waardering die we van onze klanten krijgen omdat we durven innoveren en investeren in een emissiebeperkend schip. Tijdens de doop van de Werkendam realiseerden we ons dat we daarin een goede keuze hebben gemaakt. Waarom? We hebben de doop van het schip uitgebreid gevierd. Zowel met onze medewerkers als met onze klanten en relaties. Dat leverde heel veel positieve reacties op. Veel meer dan ik verwacht had. Daarnaast heeft de media de doop ruim opgepakt. Dit bevestigd ons alleen maar meer in onze goede keuze.”

Waarom kiest u ervoor nog twee schepen te laten bouwen op LNG?
“We willen de ingeslagen weg blijven volgen en minder CO₂ en andere uitstoot realiseren als organisatie. Ondanks dat de investeringen in LNG op de nieuwe schepen op dit moment meer kosten dan dat ze opleveren in euro’s, geloven we in een toekomst waarin de kostprijs verlaagd wordt en de maatschappelijke waarde van milieuvriendelijke installaties aan boord toeneemt. Dit zal zich op den duur vertalen in harde euro’s, maar belangrijker nog: klanten waarderen het dat we deze stap zetten en dat we met een bepaalde visie investeren in de toekomst.”

Eens LNG altijd LNG?
“Nee hoor. Ik wil niet zeggen dat we met deze keuze voor altijd en eeuwig bij LNG blijven. Het is en blijft een fossiele brandstof, dus we zullen altijd naar groenere oplossingen blijven kijken. We weten alleen dat LNG op dit moment de beste oplossing is. Wat de toekomst brengt, zullen we in de loop van de tijd inzien.”

Is Bio-LNG een optie voor Van Oord?
“Persoonlijk ken ik deze ontwikkeling niet goed, maar het klinkt absoluut interessant. Wij luisteren en denken graag mee in vernieuwende oplossingen.”

Op dit moment hebben de schippers van de Werkendam de speciale LNG-trainingen gevolgd en wordt er gewerkt aan de inbedrijfstelling van het schip. Ronald Schinagl: “Het schip is gedoopt, de werf legt er de laatste hand aan en de laatste testen worden uitgevoerd voordat het schip aan ons wordt overgedragen. Binnen nu en een paar weken is een werkende Werkendam een feit. We zijn allemaal erg benieuwd en kijken er naar uit met het schip aan de slag te gaan.” Wij ook en wensen de Werkendam een behouden vaart!

De Werkendam is medegefinancierd door de Europese Unie.

 

Pitpoint vergroent Albert Heijn trucks met LNG tijdens Friese Elfwegentocht

Albert Heijn werkt voor de bevoorrading van haar winkels met LNG-trucks. Deze trucks zijn niet alleen schoner (minder uitstoot NOx en fijnstof) ten opzichte van diesel, ze stoten minder CO₂ uit en zijn ook nog eens stiller. Zo houdt Albert Heijn rekening met omwonenden en worden ruimere venstertijden gerealiseerd voor de bevoorrading van supermarkten in de binnenstedelijke gebieden.

Tijdens de Elfwegentocht – die tot 14 juli duurt – laat Albert Heijn zoveel mogelijk transport vanuit het distributiecentrum in Zwolle richting Friesland rijden met LNG-trucks. In samenwerking met Pitpoint gaat men nog een stap verder. Er wordt namelijk op groen LNG gereden.

PitPoint is al jaren actief in productie en inkoop van groengas en de levering voor mobiliteit. Groengas is gas van hernieuwbare bronnen zoals groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib, bermgras en dierlijke mest. Het heeft dezelfde chemische samenstelling en kwaliteit als aardgas (grijs gas) en kan dus in het aardgasnet worden ingevoed. Voor de hoeveelheid groengas die PitPoint in het aardgasnet invoedt of inkoopt, ontvangt PitPoint groengascertificaten. Met deze groengascertificaten kan dezelfde hoeveelheid ‘grijs’ LNG vergroend worden. De invoer en vergroening worden geregistreerd en geborgd door het onafhankelijke instituut Vertogas. Het vergroenen van LNG is een mooie tussenstap naar fysiek bio-LNG. Het groengas, dat nu wordt ingevoed in het aardgasnet, kan ook direct worden omgezet in bio-LNG en naar het tankstation worden getransporteerd.

Albert Heijn investeert al geruime tijd in stiller en schoner vervoer
“We zoeken daarbij graag de samenwerking op met onze transporteurs”, zegt Peter Leegstraten, manager inkoop en innovatie van Ahold Delhaize Transport & Inbound Logistics. “We kijken daarbij naar de hele menukaart aan alternatieven voor diesel, en LNG is zeker een goede oplossing voor de zware trucks, in deze fase van de ontwikkeling naar laagst mogelijke emissies in ieder type transport. De LNG-markt is inmiddels een volwassen markt. Trucks zijn vergelijkbaar met dieselvarianten en het netwerk aan LNG-tankpunten heeft inmiddels een landelijke dekking en groeit nog steeds. Bovendien is het een mooie opstap naar bio-LNG. Tijdens de Elfwegentocht nemen wij hier samen met onze transporteurs graag een voorschot op.”

Meer dan voldoende LNG-bunkerlocaties in Nederland

De LNG bunkermogelijkheden voor binnenvaart- en zeeschepen breiden zich steeds verder uit. Dat is goed nieuws, aangezien steeds meer scheepseigenaren en -operators kiezen voor het schonere LNG in plaats van traditionele brandstoffen.

In Nederland en België kan momenteel op acht plekken LNG worden gebunkerd: Groningen, Harlingen, Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen, Zeebrugge en Antwerpen. Voor binnenvaartschepen is het bunkeren van LNG al enkele jaren mogelijk via truck-to-ship. Het zeewaardige bunkerschip van Shell Western LNG B.V. – de Cardissa – is in staat om via ship-to-ship bunkering schepen in de verschillende Europese zeehavens te voorzien van LNG.

Ook het Europese project LNG breakthrough (www.lngbinnenvaart.eu) onder het CEF programma, werkt aan het vergroten van de beschikbaarheid van LNG in de (zee)havens voor de West-Europese binnenvaartvloot. Onder andere Keulen en Rotterdam zijn gekozen als strategische locaties om vaste LNG bunker infrastructuur te realiseren.

Bio-LNG uit supermarktafval Albert Heijn?

Eind vorige week is in een persbericht naar buiten gekomen dat de provincie Gelderland de mogelijkheden onderzoekt om van het supermarktafval van Albert Heijn Bio-LNG te maken. Hierin zou een samenwerking plaatsvinden tussen Albert Heijn, Rolande, Peter Appel en Cornelissen groep.

Dit initiatief is volgens de provincie niet alleen een mooi voorbeeld van circulaire bedrijfsvoering, het is ook nog eens goed voor de luchtkwaliteit – door vermindering van CO₂-uitstoot. De regie voor dit onderzoek ligt bij de provincie Gelderland en wordt uitgevoerd in samenwerking met de stichting Kiemt.

Het Nationaal LNG Platform belde met Peter Leegstraten – Manager Inkoop en Innovatie bij Ahold Delhaize Transport en Inbound Logistics – om van hem te horen wat de plannen van Albert Heijn hierin zijn: “Het klopt dat Albert Heijn het rijden op afval aan het verkennen is. Het is op dit moment alleen niet duidelijk waar de afvalstromen voor de productie van Bio-LNG in de provincie Gelderland vandaan zullen komen. Dat is een belangrijk onderwerp dat uit het onderzoek van de provincie naar voren zal komen. Ik kan je vertellen dat ook wij erg benieuwd zijn naar de resultaten.”

“Onze 20 LNG-trekkers lopen als een klok!”

Een interview met Matthias Strehl: managing director bij de Hamburgse expediteur Meyer Logistik. Sinds 1999 werkzaam bij Ludwig Meyer GmbH & Co. KG als logistiek manager, in 2006 werd hij managing director van Meyer Quick Service Logistics en in 2010 managing director van Ludwig Meyer.

Een positief verhaal over zijn (zeer) positieve LNG-ervaringen:

Litouwen en Nederland bespreken mogelijke LNG-samenwerking

Het LNG World News bericht over besprekingen tussen Litouwse en Nederlandse energiebedrijven over de  samenwerking op het gebied van LNG en hernieuwbare energie tijdens een energieforum in de Baltische staat.

Shell, Gasunie, Nuon Vattenfall en de Litouwse Klaipedos Nafta, Lietuvos Energija, Litgrid, BaltPool en Achema waren hierbij aanwezig.

Nederland – dat een sterke LNG-sector heeft ontwikkeld – wil het gebruik van LNG voor vervoer, industrie en huishouden in Europa bevorderen. Nederlandse bedrijven zien de Litouwse LNG-terminal als toegangspoort tot de gehele Oostzeeregio.

Shell, dat al is begonnen met het vervoer van kleine LNG-ladingen van de haven van Klaipėda naar nieuwe LNG-tankstations, evenals de andere Nederlandse bedrijven, zijn geïnteresseerd in nauwere samenwerking met Litouwen.
Vorig jaar werd in samenwerking met Nederlandse bedrijven voor het eerst gas van de drijvende LNG-terminal ‘Onafhankelijkheid’ naar een kleiner schip herladen.

Tijdens het forum ondertekenden de universiteiten van Klaipėda, Groningen en Eindhoven een memorandum van overeenstemming over samenwerking bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke en slimme LNG-technologieën.

Nu ook Volvo LNG-trucks op de Nederlandse wegen!

Kivits Drunen, Jongeneel Transport, Jooren Transport, Pouw Logistiek en Transport van Overveld hebben de primeur en rijden als eerste met de Volvo LNG-truck in Nederland.

De eerste Euro 6 Volvo LNG-trucks in Nederland zijn Volvo’s FH met 420 en 460 pk die worden ingezet voor zwaar regionaal en internationaal transport. De nieuwe trucks leveren voor de Zweedse truckfabrikant dezelfde prestaties, rijeigenschappen en een vergelijkbaar brandstofverbruik als de dieselmodellen van Volvo. De CO2-uitstoot van de nieuwe trucks is echter 20-100 procent lager dan die van vergelijkbare diesel-modellen.

Lees hier het hele artikel van Logistiek.nl.

“Met alleen zon en wind redden we het niet.”

Jan Valkier, ceo van tankrederij Anthony Veder, is een warm pleitbezorger van LNG als brandstof voor de scheepvaart. Op dit moment is het aandeel van zeeschepen die op deze brandstof varen nog vrij beperkt, maar nu er bestellingen zijn geplaatst voor 18 cruiseschepen en negen grote containerschepen die LNG gaan gebruiken zou 2018 wel eens het jaar van de doorbraak kunnen zijn.

Anthony Veder is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare gassen vanuit de olie- en gasindustrie voor industriële toepassingen maar ook steeds vaker voor nutsbedrijven. De belangrijkste segmenten zijn het vervoer van ethyleen, LPG en ammoniak, LNG en CO2, onder hoge druk tot maximaal 18 bar en/of gekoeld tot 163 graden onder nul (speciaal voor LNG).

Inmiddels varen zeven van de 31 tankers van de rederij op LNG. In 2009 nam de rederij haar eerste small scale LNG-carrier in gebruik, gevolgd in 2012 door de ‘Coral Energy’ en in 2013 door de ‘Coral Anthelia’. Vorig jaar kwam LNG-feeder/bunkertanker ‘Coralius’ in de vaart en begin dit jaar werd de ‘Coral EnergICE’ gedoopt, een LNG-carrier met de hoogste ijsklasse 1A Super. De Coral EnergICE gaat het hele jaar door – ook als de Baltische Zee is bevroren – de LNG-terminal in het noorden van Finland bevoorraden.

Lees hier het hele artikel van Maritiem Nederland.