GDF SUEZ LNG Solutions opent eerste LNG-tankstation in Duiven

GDF SUEZ LNG Solutions heeft vandaag op het industrieterrein Innofase in Duiven het eerste LNGtankstation geopend. Hiermee gaf zij de officiële aftrap voor de grootschalige introductie van LNG in Nederland. In de komende drie tot vijf jaar worden vijftien LNG-tankstations voor het wegtransport en de scheepvaart geopend.

Het LNG-tankstation in Duiven is een mobiel vulpunt waar onder andere de transportbedrijven Middelkoop, Bosman en Rotra en zusterbedrijf SITA – deskundig in duurzaam afvalmanagement – hun trucks gaan vullenmet LNG. In mei 2013 opent het LNG-tankstation in de definitieve vorm zijn deuren. 

Het huidige mobiele station biedt de transportsector in de regio de mogelijkheid duurzaam te ondernemen tegen een aantrekkelijke prijs. Het tankstation kwam tot stand in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, de gemeente Duiven en industriegebied Innofase. Deze partijen spelen – net als de eerder genoemde transportbedrijven en SITA – een actieve rol in het project “De Truck van de Toekomst”. Truck van de Toekomst is een programma vanuit Agentschap NL, waarbinnen dit project is toegekend, met als doel de toepassing te bevorderen van dieselalternatieven voor vrachtauto’s.”

Duurzame bijdrage aan transportsector
LNG Solutions biedt een totaaloplossing om het wegtransport en de scheepvaart in Nederland in staat te stellen de overstap te maken van (marine-) diesel naar het duurzame en veel minder kostbare LNG. Door te investeren in LNG-tankstations en -bunkerfaciliteiten, het aanbieden van technische oplossingen en het leveren van LNG, levert zij een duurzame bijdrage aan de transportsector. Zo staat in de komende drie tot vijf jaar de opening van in totaal vijftien LNG-vulpunten op het programma. Hiermee legt LNG Solutions de basis voor een uitgebreid netwerk van LNG-vulpunten voor zowel wegtransport als scheepvaart.

LNG
GDF SUEZ ziet LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) als de brandstof van de toekomst. Belangrijkste voordelen van LNG zijn de milieuwinst en het financiële voordeel. LNG biedt ten opzichte van diesel verschillende milieuvoordelen: de CO2-uitstoot is 15 tot 20 procent lager, het fijnstofgehalte is 95procent lager, de uitstoot van zwavel vermindert met 90 procent en van NOx met 80 procent. Motoren die LNG als brandstof gebruiken, produceren bovendien veel minder geluid. Die beperking van geluidsoverlast is vooral merkbaar bij nachtelijk verkeer en in stadscentra.

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Stefan Wesselink, Persvoorlichter GDF SUEZ LNG Solutions
06 – 301 954 03
Stefan.wesselink@gdfsuez.nl

Share article:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter

REPLY

Panel's Jotter

Editor says:(2014-02-11 11:30:28)

Gasindustrie meets LNG. Symposium: ‘LNG, van Internationaal naar Nationaal’ op 1 mei, georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN). Platformvoorzitter Ger van Tongeren is een van de sprekers.

On: Gasindustrie meets LNG – Symposium: ‘LNG, van Internationaal naar Nationaal’
Editor says:(2013-12-17 12:25:20)

Presentaties zesde bijeenkomst van het Nationaal LNG Platform. Het thema van de bijeenkomst was Techniek en Veiligheid. Dit thema werd concreet doordat de LNG Regiegroep en het Nationaal LNG Platform verdere samenwerking bezegelden.

On: Beveiligd: Presentaties bijeenkomst Techniek & Veiligheid rondom LNG
Gerrit van Tongeren says:(2013-09-19 10:01:12)

Platformvoorzitter Gerrit van Tongeren: “Nederland heeft met de introductie van LNG als transportbrandstof een voorsprong op andere Europese landen. Die voorsprong kan nu worden voortgezet.

On: Geen accijnsverhoging: ruim baan voor LNG in wegtransport
View all replies»

Join us on:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter

LNG on Twitter

..can export of liquified natural gas created jobs for small business? So says Raymond Keating of Small Business & Entrepreneurship Council.

Yesterday from Paul H Hill's Twitter via Twitter Web Client


Upcoming events

No events