UPM en Spliethoff Group gaan voor zeven nieuwe LNG-schepen

UPM en Spliethoff Group werken samen aan het ontwerp en de bouw van zeven ultramoderne schepen voor duurzaam zeetransport voor UPM in Europa.

Deze schepen worden gevoed door LNG, wat direct 25% CO₂-uitstoot besparing oplevert. Daarnaast zullen de emissies van stikstofoxiden afnemen met 85% en zwaveloxiden met 99%. Ook de uitstoot van roetdeeltjes zal met 99% afnemen. Lees hier het hele artikel.