Het 2019 van het Nationaal LNG Platform

Een turbulent 2018 werd prachtig afgesloten met een ontwerp-Klimaatakkoord dat veel goeds beloofde voor de (bio-)LNG sector in 2019. De eerste resultaten tekenden zich gunstig af in het Klimaatakkoord eind 2018 het jaar. Dit akkoord zou de basis vormen voor de toekomst van LNG en de transitie naar bio-LNG.

En de overheid hield woord: eind 2019 werd de LNG/bio-LNG stimuleringsregeling een feit. Het wegtransport wordt in 2020 en 2021 per kilogram LNG 18,7 eurocent gecompenseerd. Wat een nieuws, maar dat was niet alles.

In 2019 blijvend geïnvesteerd in LNG-trucks en -schepen
De LNG/bio-LNG stimuleringsregeling is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport die op deze manier direct een bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van ons land. Daarnaast komt door deze regeling de realisatie van bio-LNG steeds dichterbij.

Ondanks de onzekere vooruitzichten met betrekking tot de stimuleringsregeling, ontbrak het vervoerders niet aan ondernemerslef en een vooruitziende blik. Verschillende transportbedrijven, rederijen en scheepseigenaren kozen afgelopen jaar wederom voor nieuwe LNG-trucks en -schepen. Mede gestimuleerd door verschillende (provinciale) subsidies. De ondertekening van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens in juni droeg verder bij aan het inzicht hoe vergroening van binnenvaart en zeevaart gestimuleerd kan worden.

Europese regelgeving
Naast vele klimaatontwikkelingen in Nederland, stond ook Europa niet stil. In juli werden de nieuwe EU-regels een feit die bindende limieten stellen aan CO₂-emissies van nieuwe zware vrachtwagens.

En veel meer…
En er was meer: onderzoek wees uit dat LNG aan populariteit wint en dat LNG in de scheepvaart tot 21% emissie reduceert. Het eerste vaste LNG bunkerstation van Europa is in 2019 geopend, de ‘LNG hulpregeling: incidentbestrijding bij LNG transportongevallen’ is een feit.

Kortom: het was een mooi jaar. Er zijn goede stappen voorwaarts gemaakt ten gunste van (bio-)LNG wat een basis biedt voor verdere ontwikkelingen in 2020. We houden u op de hoogte!