SER advies over de inzet van bio-massa

Op woensdag 8 juli is het advies van de SER inzake de inzet van biomassa, overhandigd aan Stientje van Veldhoven – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De kern van het advies is dat voor de laagwaardige toepassing van biomassa – in de vorm van verbranding ten behoeve van energie en warmte – de inzet van biomassa moet worden afgebouwd.

Meervoudige verwaarding van reststromen
Sommige gewassen leveren diverse grondstoffen die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Een bekend voorbeeld hiervan zijn suikerbieten die worden gebruikt als voeding en als grondstof voor chemie. Daarnaast is de pulp van suikerbieten geschikt als feedstock voor bio-LNG.

De SER concludeert dat voor de productie van bio-brandstoffen, de inzet van biomassa noodzakelijk is voor schoner zwaar wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Deze visie is in lijn met het standpunt van het Nationaal LNG Platform.

Het Nationaal LNG Platform zet zich samen met de overheid in om de transitie van LNG naar bio-LNG te versnellen. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat tot 2030, 7,3 Mton CO₂-reductie in mobiliteit moet worden gerealiseerd. Ongeveer 25% hiervan wordt ingezet op biobrandstoffen.