Albert Heijn rijdt op bio-LNG: een primeur in Nederland

“De transitie van LNG naar bio-LNG krijgt op dit moment onvoldoende aandacht van de Nederlandse overheid, terwijl het zo hard nodig is. Aan die aandacht dragen wij als Albert Heijn graag een steentje bij.” Aan het woord is Peter Leegstraten – Manager Transport Expertise bij Albert Heijn – die mede aan de basis heeft gestaan van de ontwikkeling van LNG in Nederland. In dit tweede deel van het tweeluik artikel over de transportontwikkelingen bij Albert Heijn, gaat hij in op de verduurzaming van het transport bij Albert Heijn door de inzet van bio-LNG.

“Het doel voor Albert Heijn, is drieledig: we moeten geluidsarm rijden, mogen geen lokale emissie-uitstoot veroorzaken én moeten voldoen aan de algemene CO₂-doelstellingen. We hebben dus drie opdrachten die we met één transportoplossing moeten vervullen. Zo ver zijn we de komende jaren nog niet, maar met de transitie van LNG naar bio-LNG zijn we geluidsarm en maken we een gigantische stap op het gebied van CO₂-reductie, met de laagst mogelijke emissie-uitstoot op dit moment.”

Is bio-LNG dit jaar voor de eerste keer opgenomen in het jaarverslag van Albert Heijn?
Peter Leegstraten: “Ja, dat klopt, met bio-LNG maken we stappen in de goede richting, dat moet meegenomen worden in onze bedrijfsstrategie. Van elektrisch rijden weten we dat de actieradius voorlopig nog te beperkt is voor grootschalige inzet. De laadinfrastructuur om batterijen te laden moet fors worden doorontwikkeld en daarnaast rijst bij ons de vraag of het elektrisch netwerk voldoende beschikbaar is om al die batterijen snel te kunnen laden. Het antwoord op deze vragen is nog niet positief. Misschien dat we tegen 2030 op grote schaal elektrisch kunnen rijden met een bakwagen en trekker oplegger, maar zeker nog niet voor alle transporten. Waterstof staat nog veel meer in de kinderschoenen. Stel dat in 2021 de eerste waterstoftruck op de weg verschijnt, zal deze waarschijnlijk nog tien jaar nodig hebben om optimaal door te ontwikkelen. Met al deze informatie in ons achterhoofd, trekken we de conclusie dat we pas tegen 2030 of later, echt kunnen opschalen met die technieken. Wil je op dit moment en de komende jaren grote stappen zetten, is bio-LNG als biobrandstof een heel belangrijke oplossing.”

Rijden op bio-LNG klinkt prachtig, maar waar komt de biomassa voor bio-LNG vandaan?
“De biomassa komt nog niet van Albert Heijn zelf. Uiteraard hebben we afval, dat proberen we nu al zo duurzaam mogelijk in te laten zetten. Tegelijkertijd proberen we ons afval te verminderen.” Peter Leegstraten vervolgt: “Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er voldoende biomassa beschikbaar is voor de productie van bio-LNG in Nederland die ingezet kan worden voor goederenvervoer. Helaas zijn er nog geen productielocaties, maar daar kijken we wel naar uit. Nederlandse productielocaties zijn een belangrijke stap voorwaarts in de verduurzaming van het zwaar transport in Nederland en voor ons. We rijden vooral met grote wagens: groot waar het kan, klein waar noodzakelijk. Als we overgaan op kleine wagens, zouden we continu aan de achterdeur van onze winkels staan. Eén trekker oplegger vervoert namelijk 16 keer zo veel in een rit als één bestelwagen. Rijden met grote wagens is een strategische keuze.”

Wanneer stapt Albert Heijn over op bio-LNG?
Enthousiast vertelt Peter Leegstraten: “Sinds januari dit jaar rijden 65 trucks van onze vervoerders met 20% bio-LNG blend. Over vijf jaar hopen we op 50% blend te zitten met het grootste deel van de LNG-trucks tegen die tijd. Moet je nagaan welke enorme bijdrage we dan aan het realiseren zijn voor onze duurzaamheidsambitie. Op dit moment importeert leverancier Rolande bio-LNG omdat we nu al op bio-LNG willen rijden. Zodra er Nederlandse bio-LNG voorradig is, kunnen we deze direct afnemen en gelijk op grote schaal inzetten. De import van bio-LNG is duurder, maar met uitzicht op dichtbij geproduceerd bio-LNG is de stap nu te maken. Overigens wordt er op dit moment in Nederland wel biogas gemaakt, maar de beschikbare installaties om er bio-LNG van te maken zijn nog niet operationeel. Daar wordt wel volop aan gewerkt.”

“Ik kan me voorstellen dat we rond 2030 nog steeds bio-LNG inzetten voor onze lange afstandsritten en het intensieve verkeer tussen de distributiecentra. Voor de kortere ritten naar en in de stad, kunnen we gebruikmaken van elektrische- en mogelijk waterstof oplossingen. Deze laatste oplossing is mogelijk ook voor iets langere ritten. In alle gevallen worden wagens erg intensief ingezet. Naast de trucks is ook de energie infrastructuur enorm belangrijk. Om dit alles te realiseren hebben we echt tijd nodig. Ook om tot een 80-90% bio-LNG-blend te komen. Volgens mij is dit de beste, duurzame oplossing die we snel op grote schaal kunnen inzetten.”

Is het belangrijk dat jullie eindklant weet hoe vooruitstrevend Albert Heijn bezig is met transport?
“Ja, het is relevant, maar transport is ook maar een beperkt deel van ons grote bedrijf. Voor het bedrijf zelf is het zeker zo belangrijk dat we op de winkelvloer bezig zijn met duurzame producten. We weten wel dat onze klanten het waarderen als we met een stille truck komen aanrijden en aan het bevoorraden zijn. Die zien echt al lang dat er geen roet meer uit de uitlaat komt en merken dat de trucks stiller zijn. Hoe mooi is dat?”