Deen Shipping

argononDeen Shipping heeft vijf schepen in eigendom in de Deen-vloot. Vijfentwintig man personeel zorgt voor het veilig transporteren van de lading: verschillende soorten olie. Drie bunkerschepen bevoorraden in de Rotterdamse en Antwerpse havens zeeschepen met olie die nodig is voor de motoren. De andere schepen vervoeren mineraaloliën en destillaten voor raffinaderijen. Die schepen varen naar opslagdepots in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland.

Het paradepaardje van Deen Shipping is het innovatieve schip ‘Argonon’. Het meest bijzondere aan de Argonon is dat dat het schip vaart op dual fuel, een mengsel van 80% LNG (vloeibaar aardgas) en 20% diesel. Dit levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot nul! De Argonon is het eerste binnenvaartschip in Europa dat op dual fuel vaart.

Rolande


Sinds een paar jaar zet Rolande zich prominent in om LNG op de kaart te zetten voor het Nederlandse transportvervoer. Deze voortrekkersrol maakt Rolande waar doordat het bedrijf brede kennis en een totaalconcept in huis heeft: van LNG-truck tot -brandstof. Door haar kennis en ervaring begeleidt Rolande transporteurs in hun overgang van diesel naar LNG.

rolandeNa opening van haar LNG-stations in Tilburg, Utrecht en Veghel , hoopt Rolande zo snel mogelijk LNG stations te realiseren in Geldermalsen, Heteren, Nieuwegein en Pesse en daarmee nog meer LNG trucks op de weg te krijgen. Op dit moment is Rolande marktleider. Maar de ambitie reikt verder: het realiseren van een Europees LNG netwerk, waardoor de uiteindelijke overstap naar Bio-LNG mogelijk wordt.

Rolande is uw partner voor het enige duurzame en economisch haalbare alternatief voor diesel in het zwaar transport. Kijk voor meer informatie over de Front Runner in Clean Fuel op www.rolande.nl

Port of Amsterdam

20131219PB 23 eerste bunkering LNG_webHavenbedrijf Amsterdam moedigt het gebruik van schonere brandstoffen in de transport aan. Ook het gebruik van LNG. Zo heeft de haven van Amsterdam in de Amerikahaven de ‘Groene Kade’ aangewezen als locatie voor veilige truck-to-ship bunkering van LNG.
ieme brandstoffen. Havenbedrijf Amsterdam werkt o.a. samen met partners uit het havengebied aan het omzetten van groen gas naar bio-LNG, zodat CO2-emissies nog verder kunnen worden gereduceerd.

Na Rotterdam en Waalwijk heeft Shell zijn derde LNG-tankstation voor vrachtwagens geopend in de haven van Amsterdam. Met een capaciteit van 70.000 liter LNG kan het nieuwe station dagelijks zo’n tweehonderd vrachtwagens van vloeibaar aardgas voorzien.

 

Zie ook: www.portofamsterdam.nl

Rotterdam Climate Initiative

Rotterdam-Bubbles-Floating-Pavilion-1Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van vier partijen: de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs. De Missie van het RCI luidt: Een beter klimaat voor mens, milieu en economie.
Het Rotterdam Climate Initiative creëert een beweging waar overheid, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners samenwerken aan halvering van de CO2-uitstoot, aanpassen aan klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie.

Zie ook: www.rotterdamclimateinitiative.nl

Groningen Seaports

GSP-1Groningen Seaports is de beheerder en commerciële exploitant van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. Het bedrijf verzorgt de complete havendienstverlening, van de logistieke diensten tot de uitgifte en onderhoud van de terreinen in beide havengebieden aan haar industriële en MKB-klanten. In totaal beheert Groningen Seaports een gebied van circa 2600 hectare. Tevens omvat Groningen Seaports twee binnenhavens, de Farmsumerhaven en de Oosterhornhaven. Door de ligging, het aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen, de aanwezige infrastructuur, de ruimte en de aantrekkelijke grondprijzen zijn de terreinen van Groningen Seaports uitstekend geschikt als vestigingslocatie. Beide havens zijn prima uitgerust voor de op- en overslag van een breed scala aan goederen.

Scania

Scania trucks hebben standaard altijd dat beetje extra, waardoor ze de logische keus zijn van chauffeurs en transportbedrijven waar dan ook ter wereld.scania__truck

Scania P310 LNG
De Scania is uitgerust met een dubbelwandige RVS LNG tank met een capaciteit van 145 kg. Dit zorgt voor een actieradius van ca. 450 km. Optioneel kan de capaciteit uitgebreid worden met een 100 kg tank aan de rechterzijde. Aangezien LNG alleen vloeibaar blijft bij zeer lage temperaturen is de tank dubbel geïsoleerd; door een perlietlaag en een vacuumlaag tussen de tankwanden blijft de temperatuur van de brandstof laag.

 

Zie ook: www.scania.nl

New Energy Coalition

New Energy Coalition is een netwerk- en kenniscoalitie die zich inzet voor een slimme en succesvolle overgang naar het duurzame energiesysteem van de toekomst. In Nederland en in de rest van de wereld.

New Energy Coalition is ontstaan in 2017 door het samengaan van drie gerenommeerde energie-organisaties: Energy Academy Europe, Energy Valley en Energy Delta Institute. Daarmee is een brede kenniscoalitie van onderzoek- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden ontstaan die een sleutelrol speelt in de energietransitie.

Momenteel zijn er vijf grote thema’s die leidend zijn in onze benadering:

  • Noordzee als energieregio
  • Industriële transformatie
  • Groene waterstofeconomie
  • Lokale energiesystemen
  • Vergroening van het gassysteem

 

Deltalinqs

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij de ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren.

Het programma Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Deelname van bedrijven aan de business platforms van Deltalinqs Energy Forum biedt door een bundeling van praktijk en wetenschap de mogelijkheid sneller nieuwe business cases voor duurzame economische groei te ontwikkelen. Bovendien betekent participatie de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van overheidsbeleid en doelstellingen met een realistisch perspectief.

Zie ook: www.deltalinqs.nl

 

Eneco

Eneco beschouwt LNG op de korte en lange termijn als een waardevolle aanvulling op het bestaande gas portefeuille. `Small scale LNG` betreft de distributie en gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) in relatief kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld als brandstof inschepen en vrachtwagens. Deze markt heeft een groot potentieel gezien de strengere emissienormen in onder andere de Europese kustwateren.

Meer weten over Eneco en LNG? Klik hier

Kotug

KOTUG is een toonaangevende havensleper die innovatieve diensten aanbiedt aan havens en terminals op wereldwijde schaal. Met een geavanceerde, krachtige vloot, toegewijde staf en goed opgeleide bemanning biedt KOTUG sleepdiensten in havens en op zee, evenals in de bergings-, offshore- en baggerindustrie.

KOTUG helpt 24/7 een groot assortiment vaartuigen veilig van en naar hun bergplaatsen. In samenwerking met verschillende joint venture partners voeren ze 90.000 sleephulpen per jaar uit. Dit is mogelijk door moderne en zeer manoeuvreerbare (Rotor) sleepboten die ervoor zorgen dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd met een minimum aantal sleepboten.

Meer weten over KOTUG? Lees hier verder.