Artikelen door Leonie Moolenaar

Reactie TTM rapport Transport & Environment

In navolging op de reactie van het Nationaal LNG Platform heeft ook TTM gereageerd op het rapport van Transport & Environment: “Conclusies LNG-rapport T&E niet in lijn met testresultaten.” TTM: Er ontstond donderdag veel ophef over een rapport van Transport & Environment over LNG. Daarin gaat T&E, naar nu blijkt, selectief en creatief aan de […]

Reactie NGVA Europe rapport Transport & Environment

In navolging op de reactie van het Nationaal LNG Platform heeft ook NGVA Europe gereageerd op het rapport van Transport & Environment:  “Do gas trucks reduce emissions? The answer is: YES” NGVA: The paper “Do gas trucks reduce emissions?” published by T&E (Transport & Environment) gives us the opportunity to rectify some aspects and complement […]

Reactie Nationaal LNG Platform rapport Transport & Environment

De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken uitgevoerd rond luchtkwaliteit en CO₂-reductie van diesel- en LNG-voertuigen. TNO voert PEMS-testen uit (Portable Emission Measurement System) om direct aan de uitlaat de emissie vast te stellen. Het TNO-rapport dat Transport & Environment vandaag onder de aandacht brengt – en de artikelen die hierop voortbouwen – zijn gebaseerd […]

LNG stimuleringsregeling internetconsultatie

Vandaag is de internetconsultatie gestart voor de LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling. De regeling betreft een compensatie van 18,75 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021. Dit is een wijziging ten opzichte van een eerder plan, waarbij het ging om 12,5 eurocent per kilo voor de jaren 2019 tot en met 2021. Aanleiding van de […]

Aardgas auto minst milieubelastend

Elektrische auto’s, maar ook auto’s op benzine, diesel en LPG leggen het qua milieubelasting op dit moment allemaal af tegen auto’s die aardgas in hun tank hebben. Dat stelt de ADAC na een berekening. Auto’s die op aardgas (CNG) rijden, stoten tijdens hun gehele levenscyclus minder CO₂ uit. Wanneer wordt gekeken naar alle relevante energiekosten […]

UPM en Spliethoff Group gaan voor zeven nieuwe LNG-schepen

UPM en Spliethoff Group werken samen aan het ontwerp en de bouw van zeven ultramoderne schepen voor duurzaam zeetransport voor UPM in Europa. Deze schepen worden gevoed door LNG, wat direct 25% CO₂-uitstoot besparing oplevert. Daarnaast zullen de emissies van stikstofoxiden afnemen met 85% en zwaveloxiden met 99%. Ook de uitstoot van roetdeeltjes zal met […]

Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het proces in gang gezet om de eerste stappen te maken naar een duurzaamheidskader voor biomassa. De SER speelt hier de komende maanden al een rol in. Naar verwachting leidt dit in september tot een officiële adviesaanvraag en zal het duurzaamheidkader in het eerste kwartaal 2020 klaar […]

World Biogas Association: “Biogas biedt enorme kansen voor de toekomst”

World Biogas Association heeft een rapport gepubliceerd over de potentie van wereldwijde productie van biogas. Het rapport beschrijft twee belangrijke bevindingen. 1. Op dit moment wordt slechts 2% van het potentieel gebruikt; biogas biedt enorme kansen voor de toekomst. 2. Door het gebruik van biogas kan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 13% verminderen. Hoe? […]

Containerschip bunkert LNG tijdens containeroverslag

Voor het eerst in Europa heeft een schip tijdens het overslaan van containers, LNG gebunkerd in de haven van Rotterdam. Dat maakt het Havenbedrijf Rotterdam bekend. Deze manier van bunkeren zorgt ervoor dat een schip minder lang in de haven ligt en snel weer kan vertrekken. Lees hier het hele artikel.