Artikelen door Leonie Moolenaar

Goed LNG-nieuws in het ontwerp-klimaatakkoord

Na een turbulent jaar voor de LNG-sector, sluiten we het jaar af met goed nieuws. Gisterenavond het nieuws uit de Tweede Kamer. Vanmiddag presenteerde het kabinet het ontwerp-klimaatakkoord dat de basis vormt voor de verdere uitwerking en onderhandelingen rondom (Bio-)LNG in 2019. Het is goed nieuws dat de overheid ook in het ontwerp-klimaatakkoord een duidelijk […]

Motie LNG aangenomen!

Donderdagavond is door de Tweede Kamer een motie aangenomen die is ingediend door de heer Stoffer van de SGP. De Tweede Kamer vraagt in de motie aan de regering om in overleg met de LNG-sector tot een oplossing te komen nu de teruggaafregeling voor LNG wordt afgeschaft. Het Nationaal LNG Platform is er zeer verheugd […]

Schonere lucht met LNG

Afgelopen zomer is de IVECO Stralis NP onderworpen aan een PEMS uitlaatgas emissie test. Onderzoeksinstituut TNO heeft vastgesteld dat de IVECO LNG-truck (Stralis NP) een zeer schone uitlaatgas emissie laat zien. Zowel bij inzet in de stad als daarbuiten. Door gebruik te maken van LNG wordt daarmee een mooie en belangrijke stap gezet richting schonere […]

Podcast – Hoe moet het verder met LNG in transport?

Deze keer een link naar een podcast die de moeite waard is te beluisteren. Een initiatief van TKI Dinalog en logistiek.nl: “Hoe moet het verder met LNG in transport?” Vragen worden gesteld en beantwoord: Is het logisch om voor een duurzame, alternatieve brandstof ook een duurzame supply chain in te richten? Waarom blijft Koninklijke Rotra […]

In-service testprogramma: LNG motor schoner dan best presterende diesel

In het kader van het in-service testprogramma voor vrachtauto’s en bussen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er in 2018 emissiemetingen uitgevoerd bij Euro VI vrachtauto’s die gebruik maakten van vloeibaar aardgas (LNG). Het betrof hier twee voertuigen waarvan één van het merk Iveco. De meting toonde een directe besparing van 10% in […]

Terugblik LNG Diner Wijk aan Zee

De IJmond gemeenten heeft de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 opgesteld om fijnstof terug te dringen naar een halvering van hetgeen nu volgens de Europese norm is toegestaan, naar de norm van de World Health Organisation. In het uitvoeringsprogramma zijn tal van concrete plannen opgenomen, zoals het gebruik van schone brandstoffen in het vervoer. Hiervoor is woensdag […]

Titan LNG ontwikkelt eigen “Marine LNG Assessment Tool”

Titan LNG lanceert hun zelf ontwikkelde “Marine LNG Assessment Tool”. Deze tool biedt ondersteuning aan scheepvaartmaatschappijen bij hun beslissingen over de ontwikkelingen van hun schepen. Als ervaren leverancier van LNG-bunkerdiensten, begrijpt Titan LNG dat een nieuwe brandstof een complexe beslissing is voor reders en bevrachters. Daarom heeft Titan LNG besloten deze gebruikersvriendelijke tool te ontwikkelen […]