Awards leefomgeving: Albert Heijn, Goodyear, Provincie Utrecht, adviesbureau Arcadis

Dinsdagmiddag 5 november werd door oud minister van VROM, Strategisch Adviseur Duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht en Ambassadeur Circulaire Economie bij Amsterdam Economic Board, Jacqueline Cramer, de Award voor de leefomgeving uitgereikt. De prijzen gaan dit jaar naar Albert Heijn, Goodyear, de Provincie Utrecht en adviesbureau Arcadis.

Dit jaar wordt voor de 23e keer het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit georganiseerd. Eén van de bijzonderheden tijdens dit congres is de uitreiking van de Award waarbij integrale milieu aanpak centraal staat. Verschillende innovaties die een gecombineerde oplossing bieden voor geluid, luchtkwaliteit, CO₂- reductie, energie en verkeersveiligheid komen in aanmerking voor deze Award. De Award sluit qua aanpak goed aan op de veelzijdigheid aan de uitdaging van vandaag zoals de stikstofcrisis, het Klimaatakkoord en PFAS.

Goodyear
De rol van banden in duurzaamheidsland is vaak een onderschat onderwerp. Met het systeem van Goodyear is het voor bedrijven veel makkelijker om banden data te volgen. De besparing per auto mag dan beperkt zijn, de totale impact voor Nederland is groot. De Award voor product innovatie gaat daarom dit jaar naar GoodYear met het DriveOverReader.

Adviesbureau Arcadis
Windturbines vervullen een belangrijke rol in de verduurzaming van de energievoorziening. Bouwen van windmolens op zee is een oplossing, maar ook op land moeten er nog veel worden gerealiseerd. Het is begrijpelijk dat bewoners zich zorgen maken over de impact hiervan. De APP van Arcadis zal naar verwachting leiden tot voor omwonenden toegankelijker en daardoor betere besluitvorming over windmolens.

Provincie Utrecht
De Award voor overheden gaat naar de Provincie Utrecht. De co-creatie aanpak sluit goed aan bij de visie in de omgevingswet. Door alle partijen goed te betrekken kan het beste worden gekomen tot een afgewogen pakket van maatregelen. We zien nu bijvoorbeeld – in het kader van stikstofcrisis – hoe belangrijk maatschappelijk draagvlak is.

Albert Heijn
Omwille van de geluidsoverlast startte Albert Heijn in 2007 met de aanschaf van geluidsarme PIEK-opleggers. In 2010 werd aandrijfgeluid aangepakt door over te schakelen op geluidsarme LNG-voertuigen. Met LNG-voertuigen bereidt Albert Heijn de volgende stap voor, namelijk rijden op Bio-LNG, gemaakt van restafval. Afgelopen jaar volgde een project in Amsterdam met de eerste vol elektrische vrachtwagens waarmee Albert Heijn laat zien hoe naast de complexe logistieke uitdaging ook duurzaamheid onderdeel moet zijn van de oplossing. Albert Heijn laat zien dat alle benodigde oplossingen worden opgepakt, getest en bij succes geïmplementeerd, en dat er niet één enkele oplossing bestaat voor stedelijke distributie. De Award bedrijven gaat dit jaar daarom naar Albert Heijn.