“Bio-LNG is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie.”

In 2005 startte Rolande als pionier in de Nederlandse LNG-markt. Nu – 16 jaar later – is LNG een begrip in de Nederlandse transportmarkt en pioniert de LNG-leverancier opnieuw: door hun LNG te blenden met het fossielvrije bio-LNG. Op dit moment haalt Rolande bio-LNG uit Scandinavië, maar het duurt niet lang meer voordat de eerste bio-LNG van Hollandse bodem de tanks van de Rolande-klanten vult. “De markt ziet het belang van bio-LNG. Dat heeft ertoe geleid dat bio-LNG tegenwoordig onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsstrategie”, aldus Herbert Boender – Business Unit Manager Biofuels bij Rolande. Het Nationaal LNG Platform in gesprek met de marktleider in LNG die na 16 jaar nog steeds innoveert en voorop loopt.

Rolande heeft 19 LNG-stations waarvan er 13 in Nederland staan, die steeds meer voorzien worden van bio-LNG. Het rijden met LNG-trucks bespaart 20% CO₂-emissie ten opzichte van diesel. Door het rijden op bio-LNG bespaart het zwaar wegtransport tot 99,8% CO₂-uitstoot in vergelijking tot diesel. Herbert Boender: “De markt en de techniek zijn klaar voor bio-LNG. We vertrouwen erop dat bio-LNG een blijvende brandstof is waar bedrijven in durven te investeren, dat is een van de redenen waarom we participeren in de bio-LNG Energiecampus in Leeuwarden.”

Waarom participeren in bio-LNG als je ook kunt importeren?
Herbert Boender: “Het liefst halen we onze bio-LNG zo lokaal mogelijk. Het is voor ons dan ook een logische stap om vanuit lokale reststromen en afvalstoffen bio-LNG te produceren en lokaal af te zetten in onze LNG-stations. Een andere interessante en voor ons belangrijke stap, is om onderdeel uit te maken van een totale bio-LNG-keten. Enerzijds omdat we op deze manier onafhankelijk zijn van een stuk inkoop en het ons een stuk garantie biedt voor dat deel van het volume. Anderzijds omdat het ons als bedrijf steviger in de markt zet. Een bijkomend voordeel van onze participatie in de keten, is dat we processen kunnen versnellen en dat we samen met onze partners projectontwikkelaar D4, bouw- en engineeringbedrijf Mele en het Friese energiefonds voor schone energie FSFE, daadwerkelijk een mooi project over de streep helpen. Het blijft niet bij een mooi plan.”

Halen jullie voldoende bio-LNG uit jullie installatie om aan de vraag te voldoen?
Herbert Boender: “Nee, we redden het niet om 100% van de vraag naar bio-LNG uit één eigen installatie te laten komen. Het bio-LNG dat we in Leeuwarden produceren, zetten we af in onze eigen stations in Leeuwarden, Heerenveen, Alkmaar en Utrecht. Daarnaast blijven we bio-LNG uit Scandinavië importeren die aankomt in de haven van Gent of Rotterdam. Die bio-LNG vindt zijn weg naar onze andere stations.

Wat houdt de ISCC-certificering van de nieuwe installatie in?
“Om het bio-LNG te kunnen produceren, maken we gebruik van mest uit de regio en co-substraten zoals koffiedik en graanresten. Uit die producten filteren we het waardevolle methaan dat ingezet wordt als brandstof en op deze manier niet meer als broeikasgas in de atmosfeer terecht komt. Als het gas eruit is gehaald, houd je een meststof over waarvan hoogwaardige kunstmestvervanger wordt gemaakt waarmee het boerenland verrijkt kan worden. Deze hele keten – wat de fabriek in- en uitgaat – wordt ISCC gecertificeerd, wat inhoudt dat alle grondstoffen die we gebruiken volledig traceerbaar zijn en zijn voorzien van een duurzaamheidsclaim.”

Als afzetter van bio-LNG, is Rolande al in het bezit van de certificering. Dit geldt ook voor de Scandinavische fabrieken waaruit Rolande haar bio-LNG importeert. De certificering is een garantie voor de eindafnemer die kan aantonen dat er op duurzame brandstof wordt gereden en inzichtelijk kan maken dat hij voldoet aan de eigen, meetbare duurzaamheidsdoelstellingen.

Wat is de reden voor transporteurs om niet op bio-LNG te rijden?
Herbert Boender: “Rijden op bio-LNG is duurder dan rijden op LNG. Op dit moment komt de drive voor het rijden op bio-LNG vooral bij de verladers vandaan. Die willen steeds meer ketenbreed, in de hele organisatie, duurzaamheidsdoelstellingen behalen. Transport is daar één onderdeel van. Je ziet dat binnen bedrijven steeds vaker een pad wordt uitgezet naar schoner transport. Op dit moment hebben ze een bio-LNG blend nodig om daaraan te kunnen voldoen. Een andere schone oplossing is er nog niet voor het zware wegtransport.”

De klanten van Rolande die op dit moment bio-LNG afnemen, rijden op een blend van 20% bio-LNG en 80% LNG. Deze klanten geven heel bewust aan dat ze aan hun duurzaamheidsdoelstellingen willen voldoen de komende jaren. Als dat zo doorzet, is de wens bij te willen mengen tot 50% bio-LNG. Ook zijn er veel verladers en transporteurs die twijfelen aan de fossielvrije oplossing, maar nog worden geremd door de prijs.

Herbert Boender: “Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, moeten we ervoor zorgen dat we meer bio-LNG de stations in kunnen laten stromen. Daarnaast zou het geweldig zijn als we alle transporteurs zo ver krijgen om op bio-LNG te gaan rijden. Een incentive van de overheid is heel erg gewenst. Waar ik dan aan denk? Een accijns vrijstelling op bio-LNG, dat zou fantastisch zijn!”