Catamarans Rederij Doeksen op weg naar bio-LNG

Persbericht – Harlingen, 14 juni 2021

Vandaag bracht staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven een werkbezoek aan Rederij Doeksen te Harlingen, waar onlangs twee nieuwe veerboten in de vaart zijn genomen, die op LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar gas) varen. Het ministerie is blij met deze stap die de Rederij heeft gemaakt en met het feit dat ook de transitie naar varen op bio-LNG nu echt op de agenda staat.

Behoud Unesco Werelderfgoed de Waddenzee
In 2020 en 2021 heeft Rederij Doeksen twee nieuwe LNG-catamarans in de vaart genomen: de Willem Barentsz en het zusterschip Willem de Vlamingh. Deze veerboten vervoeren 700 passagiers en 61 auto’s per overtocht op uitsluitend LNG (vloeibaar gas). De schepen worden ingezet op de veerverbindingen van en naar Harlingen, Vlieland en Terschelling.

Dirk Spoor, algemeen directeur van Rederij Doeksen: “Er zijn diverse redenen waarom Rederij Doeksen voor LNG heeft gekozen. Door te varen op LNG kiest Rederij Doeksen er actief voor een significante bijdrage te leveren aan het behoud van het kwetsbare leefmilieu van het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. De milieuvoordelen zijn helder, namelijk fors minder schadelijke emissies: fijnstof (- 95%), SOx (-100%) en NOx (-90%). De emissies van de hoofdmotoren voldoen aan de Euro Stage V-norm. Bij deze gasmotoren is nabehandeling van de uitlaatgassen niet meer nodig.

In de nabije toekomst staat bio-LNG op de agenda. Door de efficiënte rompvorm, talloze energiebesparende innovaties en het gebruik van uitsluitend LNG, wordt nu al een 10 tot 20% CO₂-reductie bereikt. Met de overstap naar bio-LNG is een reductie van 85% mogelijk. Het zou mooi zijn als die bio-LNG in de toekomst in het noorden van Nederland wordt gemaakt.”

Bio-LNG lokaal geproduceerd door SFP
En aan deze wens van Rederij Doeksen wordt nu ook gehoor gegeven. Het bedrijf SFP heeft aangekondigd om in 2023 bio-LNG te zullen gaan leveren. Bio-LNG wordt gemaakt uit organische reststromen van o.a. de landbouw en voldoet dan ook aan de hoogste eisen van duurzaamheid.

Het bedrijf SFP produceert al ca. 21 miljoen m3 groengas in Zeeland en binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuwe installatie in Harlingen. Per jaar zal er 9 kiloton worden geproduceerd. Om een indruk te geven: 1/3 van dit volume is voldoende om beide schepen van Rederij Doeksen het hele jaar op 100 % bio-LNG te laten varen. Ook is er al grote belangstelling vanuit het wegvervoer. Nu rijden er 1.000 trucks op LNG. Inzet is dat er in 2030 10.000 trucks op bio-LNG rijden.

Ministerie positief over  de stap naar bio-LNG
Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de stap van Rederij Doeksen en SFP om de transitie van LNG naar bio-LNG verder vorm te geven. Bij het afsluiten van het convenant bio-LNG met de transportsector is er veel gebeurd. De inzet van groengas in de sector staat in de startblokken voor de gewenste versnelling om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord 2030 te gaan realiseren. In deze samenwerking heeft het beleid nu zodanige vorm gekregen dat de sector nu durft te investeren in deze transitie.

Stientje van Veldhoven, demissionair-staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en concessieverlener komt graag op de eilanden en noemt de komst van de nieuwe schepen een mooie ontwikkeling: “Deze catamarans zijn milieuvriendelijker dan de schepen op diesel. In een kwetsbaar gebied zoals de Waddenzee is het belangrijk dat we kijken hoe we transport kunnen verduurzamen.”

Dit is pas het begin
Het Nationaal LNG-platform heeft samen met het ministerie de afgelopen jaren dit beleid mede vorm gegeven. “De transitie die nu wordt ingezet naar bio-LNG is een kroon op mijn werk van afgelopen jaren,” zo stelt voorzitter Robert Goevaers. “En dit is pas het begin. Een inventarisatie eind 2020 liet zien dat er in Nederland 21 bedrijven zich de komende jaren actief gaan richten op de productie van bio-LNG. Daarmee levert deze sector een grote bijdrage aan het klimaatakkoord.”