Shell: “Another Step Forward for Marine LNG”

Shell heeft mooie, concrete plannen voor het bouwen van een bio-LNG plant in Duitsland. Speciaal gericht op het lange afstand transport. 

Op LinkedIn licht Lauran Wetemans – General Manager Downstream LNG bij Shell International – een tip van de sluier op. Lees hier zijn bericht.

DKTI Kennis halen en Brengen

De DKTI-Transport geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn voor de sector verkeer en vervoer. Tijdens de DKTI workshop op 1 oktober in Amersfoort werd gesproken over de gevolgen voor de operatie na ingebruikname van de ZE voertuigen. Koplopers deelde praktijkervaringen en er werden lessen geleerd tijdens de 1e ronde DKTI.

De drie belangrijkste waren:
1)  Beschouw de hele waardeketen: voertuigen hebben tank- en laadinfra nodig en een laad- of tankstation heeft klanten nodig. Vraagaggregatie van afnemers is noodzakelijk gebleken, de lokale puzzel voor een rendabel tank- laadstation moet echt gezamenlijk compleet gemaakt worden.

2) Het gebruik (“missieprofiel”) van een voertuig is van groot belang bij de keuze en inzetbaarheid van het voertuig. Dit bevat tanken/laden, het type rit, de belading, de logistieke operatie en de chauffeur.

3)  Nieuwe energiedragers kennen specifieke eisen en dat kost tijd bij bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan. Gemeentes, omgevingsdiensten, omwonenden en andere belanghebbenden zijn er vaak nog niet mee bekend. Uit veel projecten blijkt dat de benodigde kennis hierover en de doorlooptijd wordt onderschat.

Het evenement vindt plaats op de Automotive Campus in Helmond, op 29 januari 2020, van 13.30 tot 16.30 uur. De exacte locatie wordt nog bepaald. Indien u interesse heeft in dit evenement, kunt u zich aanmelden via deze website.

‘Pionier in gas onderscheiden toch terecht in stad die van gas af wil’

“Een havenman feliciteren die zich met gas bezighoudt, terwijl wij hier in Rotterdam woningen van gas afhalen, lijkt misschien opmerkelijk. Maar als het om de scheepvaart gaat, is de overstap van kolen naar gas een grote stap in de verduurzaming van de scheepvaart wereldwijd.”

Aldus wethouder Arno Bonte over Jan Valkenier van rederij Anthonie Veder. Lees hier het hele artikel van Rijnmond.nl over de keuze voor de nieuwe Havenman van het Jaar.

Het 2019 van het Nationaal LNG Platform

Een turbulent 2018 werd prachtig afgesloten met een ontwerp-Klimaatakkoord dat veel goeds beloofde voor de (bio-)LNG sector in 2019. De eerste resultaten tekenden zich gunstig af in het Klimaatakkoord eind 2018 het jaar. Dit akkoord zou de basis vormen voor de toekomst van LNG en de transitie naar bio-LNG.

En de overheid hield woord: eind 2019 werd de LNG/bio-LNG stimuleringsregeling een feit. Het wegtransport wordt in 2020 en 2021 per kilogram LNG 18,7 eurocent gecompenseerd. Wat een nieuws, maar dat was niet alles.

In 2019 blijvend geïnvesteerd in LNG-trucks en -schepen
De LNG/bio-LNG stimuleringsregeling is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport die op deze manier direct een bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van ons land. Daarnaast komt door deze regeling de realisatie van bio-LNG steeds dichterbij.

Ondanks de onzekere vooruitzichten met betrekking tot de stimuleringsregeling, ontbrak het vervoerders niet aan ondernemerslef en een vooruitziende blik. Verschillende transportbedrijven, rederijen en scheepseigenaren kozen afgelopen jaar wederom voor nieuwe LNG-trucks en -schepen. Mede gestimuleerd door verschillende (provinciale) subsidies. De ondertekening van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens in juni droeg verder bij aan het inzicht hoe vergroening van binnenvaart en zeevaart gestimuleerd kan worden.

Europese regelgeving
Naast vele klimaatontwikkelingen in Nederland, stond ook Europa niet stil. In juli werden de nieuwe EU-regels een feit die bindende limieten stellen aan CO₂-emissies van nieuwe zware vrachtwagens.

En veel meer…
En er was meer: onderzoek wees uit dat LNG aan populariteit wint en dat LNG in de scheepvaart tot 21% emissie reduceert. Het eerste vaste LNG bunkerstation van Europa is in 2019 geopend, de ‘LNG hulpregeling: incidentbestrijding bij LNG transportongevallen’ is een feit.

Kortom: het was een mooi jaar. Er zijn goede stappen voorwaarts gemaakt ten gunste van (bio-)LNG wat een basis biedt voor verdere ontwikkelingen in 2020. We houden u op de hoogte!

 

Volkskrant: “Truckers stappen gesubsidieerd over op biogas”

“De motoren en tanks waren er al, en tankstations zijn er nu ook bijna genoeg. Een nieuwe subsidie drijft wegtransporteurs richting vloeibaar aardgas, dat de komende jaren steeds meer gemengd wordt met het meer duurzame biogas.”

Vandaag een mooi, beschrijvend artikel in de Volkskracht over de ontwikkeling van LNG in Nederland. Wat houdt LNG in en hoe ziet de toekomst naar bio-LNG eruit? Voorzitter van het Nationaal LNG Platform in gesprek met journalist Gerard Reijn.

Lees hier het hele artikel.

Subsidie voor schoner goederenvervoer in Gelderland

Provincie Gelderland wil het goederenvervoer verduurzamen. Onder meer door stillere en schonere vrachtauto’s op LNG, CNG, waterstof of elektriciteit.

Vanaf 2020 subsidieert Gelderland het opstellen van een advies voor duurzame logistiek én de aanschaf van duurzame vrachtwagens. Voor het opstellen van een advies om de logistiek te verduurzamen stelt Gelderland maximaal € 3.000 beschikbaar per bedrijf. Voor vrachtwagens op CNG en LNG kan een aanvrager voor maximaal zeven vrachtwagens subsidie aanvragen. Lees hier het hele artikel.

LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling in de pers

Het nieuws over de LNG/Bio-LNG-stimuleringsregeling wordt goed opgepakt door de (vak)pers.

Evofenedex: “Gebruik lng wordt de komende twee jaar gestimuleerd”
Nieuwsblad Transport: “Nieuwe lng-regeling: 18,75 cent subsidie per kilogram”
Tankpro: “Nieuwe stimuleringsregeling voor LNG en Bio-LNG is een feit”
TLN: “LNG/bio-LNG subsidieregeling in 2020 van kracht
TTM: “Acht miljoen euro LNG-compensatie in 2020 en 2021”

LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling gepubliceerd

Vandaag is de LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling betreft een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport. De sector kan op deze manier direct een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities en tevens komt de stap naar Bio-LNG hierdoor dichterbij.

Aanleiding van de regeling
Eind 2018 besloot het Ministerie van Financiën de accijns teruggave regeling op LNG niet te verlengen. Hierdoor ontstond een stagnatie in de opmars van LNG in de transportsector. De sector zou mogelijk gaan krimpen waardoor de transitie van LNG naar Bio-LNG niet van de grond kwam. Om de positieve bijdrage van LNG/Bio-LNG te stimuleren, besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een opvolger van de LNG-teruggave regeling te komen. De nieuwe LNG-subsidieregeling werd aangekondigd in het Klimaatakkoord. LNG/Bio-LNG zal een significante bijdrage leveren in het behalen van de gestelde klimaatdoelen.

LNG-motoren: minder CO₂-uitstoot en stiller
LNG-motoren bieden belangrijke milieuvoordelen ten opzichte van de meest moderne diesel motoren. Het besluit van de overheid om LNG te blijven stimuleren, is dan ook logisch. Recente tests van TNO hebben laten zien dat met een LNG-motor een CO₂-reductie van 10 tot 23% gerealiseerd kan worden. Met de overstap naar Bio-LNG is zelfs een reductie van 80 tot 100% mogelijk. Verder zijn LNG-motoren aanzienlijk stiller.

Hoe gaat de regeling werken
De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De compensatie in deze twee jaar bedraagt 18,7 eurocent per kilogram. De totale beschikbare subsidiepot is 8 miljoen euro. Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren/-exploitanten.

De toekomst
In het Klimaatakkoord, spelen geavanceerde biobrandstoffen een belangrijke rol bij de gestelde doelen voor mobiliteit. Dit biedt grote kansen voor Bio-LNG dat ontstaat uit vergisting van afvalstromen. De sector werkt momenteel hard aan het beschikbaar maken van Bio-LNG, dat uiteindelijk zal zorgen voor een nog grotere CO₂-reductie.

In samenwerking met de transportsector zal verder worden gewerkt aan de vergroening van de brandstoffen waarbij het initiatief ‘GreenTruckFuel’ kansrijk is. Bij GreenTruckFuel staat centraal dat het geld dat wordt opgehaald met rekeningrijden voor trucks, wordt ingezet voor de CO₂-reductie van de gebruikte brandstoffen. LNG/Bio-LNG speelt ook bij GreenTruckFuel een belangrijke rol.

Wilt u meer weten over de inhoud van de internet consultatie? Dat leest u hier.

Vragen? Neem contact op met Robert Goevaers – Voorzitter Nationaal LNG Platform op telefoonnummer: +31 6 23656402

LNG hulpregeling: incidentbestrijding bij LNG transportongevallen

In Nederland worden schonere brandstoffen steeds belangrijker. Dit om de CO2 uitstoot als gevolg van verkeer en vervoer in Nederland te beperken.

Duurzamere brandstoffen (anders dan diesel en benzine) zoals CNG (Compressed Natural Gas), waterstof, elektrisch aangedreven voertuigen (incl. HDB’s – High Density Batteries) en LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) zijn daardoor sterk in opkomst. Dergelijke duurzamere brandstoffen hebben zo hun specifieke eigenschappen die ook consequenties hebben voor de bestrijding van incidenten (IFV & Wolbers, 2015).

Deze LNG hulpregeling richt zich speciaal op LNG in incidentsituaties en is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Beleidsprioriteit EU: verhoog investeringen in LNG als transitiebrandstof

De nieuwe Europese commissie is nog niet gestart, maar de politieke beleidslijnen van Ursula von der Leyen (voorzitter Europese Commissie) zijn al wel bekend.

Eén van haar beleidsprioriteiten is dat de EU de investeringen in schone energie moet verhogen en optimaal gebruik moet maken van betaalbaar LNG als transitiebrandstof naar een CO₂-neutrale economie. Deze en al haar andere beleidsprioriteiten heeft ze voor beoogd Eurocommissaris van Energie, Kadri Simson, op een rij gezet in de Mission letter Kadri Simson_EU.

Uiteraard volgt het Nationaal LNG Platform dit op de voet en houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.