SEA\LNG: LNG in de scheepvaart reduceert tot 21% emissie!

SEA\LNG bevestigt dat LNG een grote bijdrage kan leveren aan het terugdringen van klimaat emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het onafhankelijke onderzoek Landmark Well-to-Wake toont aan dat door gebruik van LNG in de scheepvaart de klimaat-emissie reduceert tot 21% ten opzichte van stookolie (HFO).

Dit is het effect van CO₂-reductie en het effect van methaanslip. Bij viertaktmotoren is de besparing van klimaatemissies 7-15 % en bij tweetaktmotoren 14-21%. 72% van de verstookte olie in de zeevaart wordt verbrand in tweetakt motoren, waardoor er een grote besparing mogelijk is door inzet van LNG. Deze besparing kan verder toenemen door de inzet van Bio-LNG of synthetisch methaan (opgewekt middels groene elektriciteit).

Het onderzoek bevestigt eveneens dat de uitstoot van zwaveloxiden (SOx), fijnstof deeltjes (PM), bijna nul zijn bij het gebruik van LNG in vergelijking met huidige conventionele oliehoudende scheepsbrandstoffen. Dit levert een grote bijdrage aan de lokale luchtkwaliteit. Ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) ligt fors lager, waarbij de milieueisen (NECA) kunnen worden gehaald zonder uitlaatgas nabehandelingstechnieken. Lees en bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.

Lees en bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.

LNG wint aan populariteit

Het LNG-tanknetwerk in de Benelux blijft groeien en wordt op dit moment uitgebreid met twee nieuwe LNG-stations.

Eén daarvan komt in Rekkem in West-Vlaanderen vlakbij de Franse grens. Het tweede LNG-station wordt gebouwd in Heverlee, vlakbij Leuven. Hiermee komt het aantal tankstations waar in de Benelux LNG getankt kan worden, uit boven de dertig! Lees hier het hele artikel over de bouw van de stations.

Energeia: Contouren nieuwe LNG-regeling geschetst

Energeia besteedt in een artikel op hun website aandacht aan de contouren die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft gepresenteerd voor een nieuwe stimuleringsregeling voor LNG en Bio-LNG.

Het wordt een subsidieregeling van €125 per 1.000 kilogram. De stimulering zou alleen gaan gelden voor Bio-LNG, maar daar is toch vanaf gezien. Lees hier het hele artikel.

Rederij Doeksen stapt over op LNG voor nieuwe veerboten

Rederij Doeksen en Titan LNG hebben een langdurig contract getekend voor de levering van LNG als transportbrandstof voor twee nieuwe veerboten: Willem de Vlamingh en Willem Barentsz.

Beide veerboten varen op de veerbootroute naar Vlieland en Terschelling. Aangezien beide schepen alleen LNG als brandstof gebruiken, verminderen de schadelijke emissies in het UNESCO-erfgoedgebied de Waddenzee. Dit levert een mooie milieubesparing op. De schepen worden wekelijks gebunkerd door drie vrachtwagens.

“Na een intensieve periode van voorbereidingen om de twee nieuwe veerboten in gebruik te nemen, hebben we in Titan LNG de beste partner gevonden voor het leveren van LNG voor onze schepen”, legt Richard de Vries uit – Operations Director van Rederij Doeksen. “Op basis van een gedeelde filosofie dat LNG een goede overgangsbrandstof is voor een groenere scheepvaartindustrie, kijken we er naar uit om gezamenlijk de eerste bunkering in Harlingen voor te bereiden.”

“We zijn erg blij dat we een langdurige samenwerking met Doeksen hebben getekend”, zegt Ronald van Selm, COO van Titan LNG. “Er is een goede match tussen de bedrijven en we zijn er trots op betrokken te zijn bij dit baanbrekende project. We zijn ervan overtuigd dat de passagiers van Doeksen de inspanningen zullen waarderen die we in dit project hebben gestoken om zo de milieu-impact van de veerboten te verminderen. ”

Beide schepen zijn gebouwd in Vietnam en zijn op weg naar Harlingen voor de definitieve afbouw en inbedrijfstelling. De verwachting is dat de eerste overtochten met de schepen later dit jaar zullen plaatsvinden. De schepen zullen één keer per week worden gebunkerd op de locatie van Rederij Doeksen in Harlingen.

Bouw eerste Europese vaste LNG-bunkerstation

De bouw van het eerste Europese vaste LNG-bunkerstation is een feit. Het wordt gebouwd in de haven van Keulen, langs de Rijn.

“Met de bouw van dit bunkerstation zetten wij een grote stap in het realiseren van onze doelstelling om schoner transport over weg én water mogelijk te maken. Dit bunkerstation aan Europa’s drukste waterweg is een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbreiding van de internationale tankinfrastructuur voor LNG,” aldus Jan Willem Drijver, Managing Director PitPoint.LNG. Lees hier het hele bericht van TankPro.

Uitgangspunten Stimuleringsregeling (Bio-)LNG bekend!

Op 27 maart organiseerde het Nationaal LNG Platform samen met evofenedex, TLN, BOVAG en RAI het symposium “De toekomst van LNG/Bio-LNG en het Klimaatakkoord”. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitgangspunten voor de Stimuleringsregeling (Bio-)LNG. De haalbaarheid van de uitgangspunten van deze subsidieregeling wordt op dit moment juridisch getoetst. 

  • (Bio)-LNG: € 125 per 1.000 kg
  • Periode: 2019 – 2020 – 2021
  • Ingangsdatum: 1 januari 2019 – met terugwerkende kracht
  • Daarnaast worden de mogelijkheden tot de productie van Bio-LNG onderzocht

Hier vindt u alle presentaties van het symposium van deze ochtend:

Cruiseschip Spectrum of the Seas op LNG!

Imponerend. Dat is het Cruiseschip Spectrum of the Seas zeker te noemen.

Met zijn 347 meter lengte en 41 meter breedte biedt het luxueuze schip plaats aan 4.200 passagiers. Wat nog meer imponerend is? Het schip vaart op LNG! Meer weten? Bekijk hier de site van RTV Noord.

 

Mega lezing: LNG als alternatieve brandstof

In samenwerking met stichting New Energy Coalition organiseren de ATC-afdelingen ArnhemNijmegen, Deventer-Zutphen, ’t Sticht en Apeldoorn een mega-lezing over vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor het zware wegvervoer.

In de Duits-Nederlandse grensregio is onder de leiding van New Energy Coalition een grensoverschrijdend Interreg A project gestart met de naam ‘LNG PILOTS’. LNG PILOTS staat voor het Project voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de transport en industriële sectoren.’ In dit Duits-Nederlandse project werkt een consortium van circa 40 partijen (hogescholen, cluster, bedrijven) uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland aan de ontwikkeling van een LNG tankinfrastructuur voor het goederenverkeer. Dit project heeft ten doel de schadelijke invloed van fijnstof, zwavel (S), stikstofoxide (NOx) en kooldioxide (CO2) op gezondheid en
milieu te verminderen. Een belangrijk aspect daarbij is de technische ontwikkeling op het gebied van
tankstations en tanksopslag.

Dit belangrijke thema en de technische, innovatieve ontwikkelingen krijgen de volle aandacht binnen de mega-lezing. Deze lezing past in een serie van verschillende workshops die in de loop van 2019 vanuit het project georganiseerd worden (april – Bremen, mei – Düsseldorf, juni – HAN te Arnhem).

Programma mega-lezing:
18:30 uur – Inloop en registratie
19:00 uur – Chris de Vries, voorzitter ATC-afdeling Apeldoorn – welkomstwoord
19:05 uur – Ingrid Klinge LLM, New Energy Coalition
19:15 uur – Jan Jaap Koppert, CEO Kryolite (innovatieve tankontwikkeling)
19:45 uur – Henk Hofman, CEO ROTEC, (tankrobots voor cryogene stoffen)
20:15 uur – Peter Mesman, HAN Automotive (dual fuel motoren)
20:45 uur – Pauze
21:15 uur – Theo Heinink, provincie Gelderland, projectleider logistiek & goederenvervoer , LNG
ontwikkeling in de regio
21:45 uur – Pier Tiedema, POC transport moderator paneldiscussie

En natuurlijk u als bezoeker tijdens de paneldiscussie & vragen kwartiertje. Het is een bijzonder
interessante mega-lezing waar een grote opkomst wordt verwacht. Om die reden is vóóraf aanmelden gewenst. Dit kan via: info@atc-apeldoorn.nl

Baggerschip Ecodelta biedt nieuw perspectief voor noordelijke scheepsbouwsector

Met de bouw van het innovatieve en hypermoderne LNG aangedreven baggerschip MS Ecodelta laat de noordelijke maritieme maakindustrie zien klaar te zijn voor de toekomst. De scheepsbouwsector kan hierdoor op wereldschaal meedingen naar nieuwe opdrachten voor schepen die varen op vloeibaar aardgas (LNG) en daardoor minder schadelijke stoffen uitstoten. Het schip kwam tot stand dankzij een unieke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in Noord-Nederland. Het project leverde 100 banen op en veel kennis over het ontwikkelen en bouwen van schepen die varen op LNG.

Op 14 maart is het project ‘LNG – Gamechanger for shipping’ feestelijk afgesloten in het provinciehuis Groningen in aanwezigheid van de betrokken partijen: opdrachtgever Van der Kamp uit Zwolle, scheepswerf Barkmeijer Stroobos, Conoship International en New Energy Coalition. Het project is mede door steun van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de provincies Fryslân en Groningen tot stand gekomen.

Werkgelegenheid
Dankzij het project ‘LNG – Gamechanger for shipping’ hebben meerdere partijen onder aanvoering van scheepwerf Barkmeijer Stroobos, Conoship International, New Energy Coalition met de opdrachtgever Van der Kamp uit Zwolle samen gewerkt aan de realisatie van de MS Ecodelta. Het project is een unieke samenwerking van de genoemde noordelijke partijen met Engie (Cofely Noord), CIG-Centraalstaal, Wolfard & Wessels, Recoma, Koninklijke Niestern-Sander, DNV GL onderwijsinstellingen zoals TechnologieCentrum Noord-Nederland, Energy College, Noorderpoort College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Tijdens de bouwfase heeft het project bijgedragen aan 100 high tech en high skill banen, een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Het project is mede ondersteund door de provincies Groningen en Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland maar ook het Havenbedrijf Rotterdam. De MS Ecodelta voldoet dankzij de inzet van innovatieve LNG-technologie aan de vanaf 2020 geldende strengere wereldwijd geldende emissie-eisen, maar ook al aan de nog strengere emissie-eisen voor de Noordzee.

Nieuwe orders
Door de succesvolle afronding van dit unieke samenwerkingsproject kan de noordelijke scheepsbouw haar competitiviteit aantonen en een voordelige positie innemen bij het verwerven van nieuwe orders in de LNG-markt. Marktverkenningen tonen aan dat het Noorden een potentieel heeft om tot 2025 meer dan 40 orders voor LNG-aangedreven schepen binnen te halen. Goed voor een totale investeringsimpuls van ruim €1 miljard en 6.500 mensjaren werk.

 

Programma ‘De toekomst van LNG/Bio-LNG in het wegvervoer’ bekend!

Het najaar van 2018 stond in het teken van het Ontwerp Klimaatakkoord. In goede samenwerking met Evofenedex, TLN, BOVAG, RAI en het Ministerie van IenW zijn we tot een Ontwerp gekomen dat voor de toepassing van LNG en ontwikkeling van Bio-LNG in wegvervoer en binnenvaart volgens ons een goede basis biedt. Maar wat betekent het akkoord voor u en uw organisatie?

In samenwerking met genoemde brancheorganisaties organiseert het Nationaal LNG Platform op 27 maart tijdens Transport Compleet in Hardenberg het symposium ‘De toekomst van LNG/Bio-LNG in het wegvervoer’.

Programma
10.30 – Ontvangst – inloop met koffie
11.00 – Opening door dagvoorzitter Robert Goevaers – inleiding hoofdthema’s
11.20 – Green Truck Fuel – Rob Aarse TLN
11.40 – Clean energy Hubs Provincie Gelderland – Theo Heinink Provincie Gelderland
12.00 – Lunch pauze
12.30 – Duurzame Stedelijke Distributie heeft vele aspecten – Peter Leegstraten Albert Heijn
12.50 – Waar staan we met het Ontwerp Klimaatakkoord en Compensatieregeling – Ministerie IenW
13.10 – Visie Klimaatakkoord en de rol van Vecto – plenaire discussie met onder andere Evofenedex, BOVAG, RAI

Heeft u interesse hierbij aanwezig te zijn? Stuur dan een mail naar Cindy Post: post@deltalinqs.nl Zij zorgt ervoor dat u uw persoonlijke inlogcode ontvangt voor de inschrijving van dit evenement.

Heeft u al een inlogcode? Dan kunt u zich hier inschrijven.

Ik hoop u op 27 maart te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Robert Goevaers
Voorzitter Nationaal LNG platform