Nieuw LNG hulpplan: veiligheid boven alles

LNG is een nieuwe brandstof. Het is daarom vanzelfsprekend extra aandacht te schenken aan de veiligheid rondom dit product. In samenwerking met de brandweer en kennis instituut IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) zijn er opleidingen en trainingen ontwikkeld rondom LNG.

De LNG-sector heeft afgelopen jaar het initiatief genomen het LNG-hulpplan te ontwikkelen. Dit is wettelijk niet verplicht maar de sector stelt veiligheid boven alles. Deze LNG-hulpregeling zorgt er voor dat naast de brandweer ook een pool van deskundigen en materieel kan worden ingezet om in geval van een incident de overlast tot een minimum te beperken.

De deskundigen uit het bedrijfsleven kennen LNG als geen ander en zijn snel in staat te bepalen wat er moet gebeuren. Bovendien beschikken zij over een calamiteit tool box. Zo kan LNG snel worden overgepompt bijvoorbeeld.

Het Rijk is ook positief over dit initiatief van de sector. De LNG hulpregeling is nu ook opgenomen in totale pakket van ‘Safety Deal’. Alle samenvatting over de regelingen vindt u hier:

Jost Group wint Green Truck Award

De Jost Group heeft in België de Green Truck Award gewonnen. Een prijs voor bedrijven die bijzondere inspanningen leveren om hun vloot te verduurzamen en dit op te nemen in hun bedrijfsfilosofie.

Jost Group speelt in België een sleutelrol in de popularisering van LNG als alternatieve brandstof. Het bedrijf investeerde in 500 LNG-voertuigen en in een eigen tankstation.

Kijk hier verder voor een (Franstalig) interview met de winnaar.

Tweede e-learning video: LNG-techniek

Wat betekent LNG als brandstof voor scheepseigenaren in de binnenvaart?

In november plaatsten we de eerste e-learning videomodule, ontwikkeld door het consortium CEF LNG Breakthrough: LNG-scheepsbouw. In de tweede module – LNG-techniek – leidt Joep Grotenboer u als Captain Somtrans LNG Tanker rond op zijn LNG-schip en vertelt u alle ins & outs over het gebruik van LNG op zijn schip. Bekijk hier de nieuwste e-learning.

Save the date: “Meer rendement met groen gas”

Wilt u als biogas producent (meer) weten waar uw kansen liggen voor de productie van bio-LNG? Dan is de themadag “Meer rendement met groen gas” mogelijk een interessant programma voor u.

De dag wordt georganiseerd door de Biogas Branche Organisatie die producenten van biogas als agrarische en  industriële bedrijven, toeleveranciers, ontwikkelaars en adviesbedrijven vertegenwoordigd.

De dag vindt plaats op 3 april bij Peters Biogas, Oosterringweg 39 in Luttelgeest en wordt georganiseerd in samenwerking met Vereniging Groen Gas Producenten en Vereniging van Industriële Vergisters.

Meer informatie over deze dag volgt spoedig. Wilt u nu al meer weten? Stuur dan een mail naar event@biogasbranche.nl

Moet Nederland echt groene energie inkopen?

Verschillende media berichtten afgelopen week over het nieuws dat het bijna zeker is dat Nederland zijn doelstelling niet haalt om eind dit jaar 14% hernieuwbare energie op te wekken. Uit een staatje in het NRC blijkt dat Nederland ver achter loopt in de Europese Unie bij de productie van hernieuwbare energie.

Om boetes te voorkomen, kan Nederland groene energie uit andere EU-lidstaten inkopen omdat er niet genoeg tijd is de benodigde windmolens of zonneparken te bouwen. Helaas wordt er niet gesproken over de huidige beschikbare biomassa in Nederland waar schoner transport mee gerealiseerd kan worden. Een goed en groen alternatief dat nu al beschikbaar én inzetbaar is.

Wat heeft 10 jaar LNG-innovatie gebracht?

Op 29 januari aanstaande vindt op de Automotive Campus in Helmond de workshop ‘DKTI Kennis halen en Brengen’ plaats. Wat kunt u verwachten als u aansluit bij deze workshop?

Enerzijds wordt er een terugblik gegeven op 10 jaar LNG-ontwikkeling. Deze terugblik wordt ondersteund door een aantal ‘doorbraken’ waaronder:

  • Iveco: van 280 PK naar 480 PK
  • Liqal: tankstation & boil off:
  • ALE: nieuwe LNG tank
  • Volvo: oplossing methaanslip HPDI
  • Scania: van refro-fit naar af-fabriek
  • ArenaRed: methaan slip schepen
  • Nordsol: de weg naar bio-LNG

Anderzijds wordt tijdens de tweede sessie vooruit gekeken naar alle stappen die nog genomen moeten worden om de transitie naar bio-LNG te realiseren.

We zien u graag op 29 januari in Helmond van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Kijk hier voor meer informatie.

Shell: “Another Step Forward for Marine LNG”

Shell heeft mooie, concrete plannen voor het bouwen van een bio-LNG plant in Duitsland. Speciaal gericht op het lange afstand transport. 

Op LinkedIn licht Lauran Wetemans – General Manager Downstream LNG bij Shell International – een tip van de sluier op. Lees hier zijn bericht.

DKTI Kennis halen en Brengen

De DKTI-Transport geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn voor de sector verkeer en vervoer. Tijdens de DKTI workshop op 1 oktober in Amersfoort werd gesproken over de gevolgen voor de operatie na ingebruikname van de ZE voertuigen. Koplopers deelde praktijkervaringen en er werden lessen geleerd tijdens de 1e ronde DKTI.

De drie belangrijkste waren:
1)  Beschouw de hele waardeketen: voertuigen hebben tank- en laadinfra nodig en een laad- of tankstation heeft klanten nodig. Vraagaggregatie van afnemers is noodzakelijk gebleken, de lokale puzzel voor een rendabel tank- laadstation moet echt gezamenlijk compleet gemaakt worden.

2) Het gebruik (“missieprofiel”) van een voertuig is van groot belang bij de keuze en inzetbaarheid van het voertuig. Dit bevat tanken/laden, het type rit, de belading, de logistieke operatie en de chauffeur.

3)  Nieuwe energiedragers kennen specifieke eisen en dat kost tijd bij bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan. Gemeentes, omgevingsdiensten, omwonenden en andere belanghebbenden zijn er vaak nog niet mee bekend. Uit veel projecten blijkt dat de benodigde kennis hierover en de doorlooptijd wordt onderschat.

Het evenement vindt plaats op de Automotive Campus in Helmond, op 29 januari 2020, van 13.30 tot 16.30 uur. De exacte locatie wordt nog bepaald. Indien u interesse heeft in dit evenement, kunt u zich aanmelden via deze website.

‘Pionier in gas onderscheiden toch terecht in stad die van gas af wil’

“Een havenman feliciteren die zich met gas bezighoudt, terwijl wij hier in Rotterdam woningen van gas afhalen, lijkt misschien opmerkelijk. Maar als het om de scheepvaart gaat, is de overstap van kolen naar gas een grote stap in de verduurzaming van de scheepvaart wereldwijd.”

Aldus wethouder Arno Bonte over Jan Valkenier van rederij Anthonie Veder. Lees hier het hele artikel van Rijnmond.nl over de keuze voor de nieuwe Havenman van het Jaar.

Het 2019 van het Nationaal LNG Platform

Een turbulent 2018 werd prachtig afgesloten met een ontwerp-Klimaatakkoord dat veel goeds beloofde voor de (bio-)LNG sector in 2019. De eerste resultaten tekenden zich gunstig af in het Klimaatakkoord eind 2018 het jaar. Dit akkoord zou de basis vormen voor de toekomst van LNG en de transitie naar bio-LNG.

En de overheid hield woord: eind 2019 werd de LNG/bio-LNG stimuleringsregeling een feit. Het wegtransport wordt in 2020 en 2021 per kilogram LNG 18,7 eurocent gecompenseerd. Wat een nieuws, maar dat was niet alles.

In 2019 blijvend geïnvesteerd in LNG-trucks en -schepen
De LNG/bio-LNG stimuleringsregeling is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport die op deze manier direct een bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van ons land. Daarnaast komt door deze regeling de realisatie van bio-LNG steeds dichterbij.

Ondanks de onzekere vooruitzichten met betrekking tot de stimuleringsregeling, ontbrak het vervoerders niet aan ondernemerslef en een vooruitziende blik. Verschillende transportbedrijven, rederijen en scheepseigenaren kozen afgelopen jaar wederom voor nieuwe LNG-trucks en -schepen. Mede gestimuleerd door verschillende (provinciale) subsidies. De ondertekening van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens in juni droeg verder bij aan het inzicht hoe vergroening van binnenvaart en zeevaart gestimuleerd kan worden.

Europese regelgeving
Naast vele klimaatontwikkelingen in Nederland, stond ook Europa niet stil. In juli werden de nieuwe EU-regels een feit die bindende limieten stellen aan CO₂-emissies van nieuwe zware vrachtwagens.

En veel meer…
En er was meer: onderzoek wees uit dat LNG aan populariteit wint en dat LNG in de scheepvaart tot 21% emissie reduceert. Het eerste vaste LNG bunkerstation van Europa is in 2019 geopend, de ‘LNG hulpregeling: incidentbestrijding bij LNG transportongevallen’ is een feit.

Kortom: het was een mooi jaar. Er zijn goede stappen voorwaarts gemaakt ten gunste van (bio-)LNG wat een basis biedt voor verdere ontwikkelingen in 2020. We houden u op de hoogte!