Op een veilige manier afval tot bio-LNG verwerken: het gebeurt!

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het vierde artikel waarbij we ingaan op het geloof in en de veilige productie van bio-LNG van Nederlandse bodem.

Ruim een jaar geleden bestond SFP Group nog niet. Vandaag de dag bezit het bedrijf een groengas installatie in Zeeland en bouwt het aan twee nieuwe bio-LNG installaties in Groningen en Friesland. “Ik geloof heilig in biogas en de rol die biogas speelt in de circulaire economie, daar heb ik mijn hart aan verloren”, aldus Niels Peters, één van de eigenaren van SFP Group. Een verhaal van twee ondernemers die de productie van duurzame brandstoffen van Nederlandse bodem op de kaart willen zetten, zonder één cent overheidssubsidie.

“In oktober 2019 was ik met Erik Brouwer in Friesland waar we tegen een leeg kavel in de haven van Harlingen aanliepen: een prachtige plek om een potentiële groengas installatie neer te zetten. Op die plek ontstond het idee om samen mooie dingen te ontwikkelen. We hebben onze stoute schoenen aangetrokken en nadat we in januari 2020 een optie kregen op de grond, hebben we ontslag genomen en zijn we er samen full time tegenaan gegaan.”

Reproduceerbaar concept: uitrollen in binnen- en buitenland
En toen begonnen de ballen te rollen. Begin 2020 werd bekend dat Rederij Doeksen interesse heeft in bio-LNG. Nadat SFP Group de rederij informeert over hun plannen, neemt het moederbedrijf van Rederij Doeksen, Koninklijke Doeksen deel aan het Harlingse project van SFP Group, evenals groengas stimulator Gasterra. Niels Peters vervolgt: “Hiermee hadden we voldoende budget om gezamenlijk ons meerjarenplan uit te voeren. Vervolgens hebben we ook een optie genomen op een stuk bouwgrond in Delfzijl en hebben we per 1 januari 2021 ook de reeds bestaande groengas installatie van Aben overgenomen in Westdorpe. We hebben snel doorgepakt om onze risico’s te spreiden en omdat we ons reproduceerbare groengas-concept zowel in binnen- als in buitenland verder willen uitrollen.”

Zoveel mogelijk waarde uit reststromen halen
Niels Peters en Erik Brouwer zijn al jaren werkzaam in het biogas en hebben hun hart verpand aan de sector. Niels Peters: “Ik geloof heilig in biogas en de rol die het speelt in de circulaire economie. Waarom? Bij biomassa kijken we altijd naar de cascadering van bepaalde reststromen: we proberen op zoveel mogelijk manieren waarde uit de reststromen te halen. Biogas staat vrijwel onderaan de streep qua waarde. Als laatste stap vergisten we de reststromen, waaruit we bio-LNG voor transport maken en een mooie organische meststof voor het bemesten van akkerland creëren. Hiermee maken we de cirkel rond.”

 

De nieuwe installaties die SFP Group ontwikkelt, zijn kleinere, verder doorontwikkelde versies van de reeds bestaande installatie in Zeeland. Niels Peters vervolgt: “Bio-LNG is nieuw voor ons en voor Nederland als je naar de productie kijkt. Al vanaf 2012 ben ik al bezig bio-LNG te produceren, dat bleek lastig. Een paar jaar geleden wilde iedereen bio-LNG, maar wilde niemand ervoor betalen. Bio-LNG mocht niet meer kosten dan een fossiele brandstof. Dat gaat niet, duurzame brandstof is altijd iets duurder dan fossiel, dat is de reden waarom het een paar jaar geleden niet van de grond kwam. De markt heeft het laatste jaar echt een slag gemaakt waardoor men bereid is te betalen voor duurzame biobrandstof. En dan ook nog eens bio-LNG van Nederlandse bodem, hoe mooi is dat?”

Kritische kijk op biomassa
De productie van groengas en meststoffen komt voort uit de vergisting van biomassa, een gevoelig onderwerp in Nederland. Niels Peters: “Biomassa heeft een negatieve lading gekregen de laatste jaren. Dat vind ik echt onnodig. Wij gebruiken liever de term bio-grondstoffen. Op onze installatie in Zeeland werken we met co-vergisting: minimaal 50% dierlijke mest en 50% co-producten. In Groningen en Friesland gebruiken we geen mest omdat daar geen mestoverschot is, het product is daar simpelweg niet beschikbaar. We kiezen er bewust voor om op die plekken reststromen in te zetten die wel beschikbaar zijn, dat zijn voornamelijk producten die geen andere toepassing meer hebben voor mens of dier. De innovatie rondom de circulaire economie neemt op deze manier alleen maar toe.”

Geen wereld zonder reststromen
Niels Peters vervolgt: “Het imago van biogas is niet bijster goed in Nederland. Als je op Google op biogas of vergisting zoekt, is er weinig positief nieuws te vinden, wat erg jammer is. Weet je wat mensen vaak vergeten? Als dit soort installaties er niet zijn, wat gebeurt er dan met deze reststromen? Reststromen zijn er en zullen altijd blijven bestaan, die moeten ergens veilig verwerkt worden. Vroeger was het makkelijk, toen gooiden we alles op de vuilstort met alle uitstoot van dien. Vuilstortplaatsen zijn gesloten, maar de reststromen zijn gebleven en er zijn er zelfs meer van gekomen. Daar staan veel mensen niet bij stil. En ik verzeker je, het is echt mogelijk om op een veilige en verantwoorde manier reststromen te verwerken zonder hierbij overlast te veroorzaken voor de omgeving. Als je maar weet wat je aan het doen bent. De ontwikkeling van de technieken gaan steeds verder, bedrijven leren steeds meer, het is een relatief jonge markt die zich aan het ontwikkelen is naar volwassenheid.”

Bloemen naar Scandinavië met FH LZV op LNG

Een mooi artikel dat we graag delen: Heyer Blomstergrossisten uit Rijnsburg kiest ervoor om hun transport te verduurzamen en tegelijk een efficiencyslag te behalen.

“Wij rijden op Scandinavië: een land waar duurzaamheid een grote rol speelt in het dagelijks leven. Onze klanten verwachten dat wij ook voor het transport van onze bloemen en planten kiezen voor de meest duurzame optie die er is. Met LNG verwachten wij een aanzienlijke CO₂-reductie te kunnen behalen. Dit is in lijn met onze wens om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen”, verklaart Dave Meertens, algemeen directeur bij Heyer Blomstergrossisten.

Lees hier het hele artikel van TTM.

“Transitie is elkaar versterken, ook zonder subsidies”

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het derde artikel: wat is de brandstof van de toekomst? Dat is onmogelijk nu al aan te geven. Wat wel mogelijk is, is nu de stappen te zetten die realiseerbaar zijn. Wacht niet op iets dat er misschien gaat komen…

Het is de tijd van energietransitie. “De transitiestappen in duurzaamheid van olie naar aardgas, naar biovormen en naar elektrisch en waterstof snapt iedereen. We moeten ons wel realiseren dat we op dit moment pas in de beginfase van de hele transitie zitten. Onze focus moet liggen op het blijven doorontwikkelen.” Het Nationaal LNG Platform is in gesprek met Theo Heinink, binnen de provincie Gelderland medeverantwoordelijk voor logistiek en goederenvervoer. Een man met een missie: “Maak gebruik van elkaars kennis en kunde, leer van elkaar en zie wat er gebeurt.”

“Een paar jaar geleden kreeg ik de opdracht om de mogelijkheid te bekijken om LNG-vulpunten te realiseren in Gelderland. Dat vond ik een kip-ei-verhaal: prima om LNG-vulpunten neer te zetten, maar dan moeten er ook LNG-trucks op de weg komen”, begint Theo Heinink zijn verhaal. Die gedachte werd de aftrap van de Gelderse LNG-stimuleringssubsidie die ertoe geleid heeft dat er alleen binnen de provincie Gelderland al ruim 200 LNG-trucks op de weg kwamen.

Transitie is elkaar verstreken, ook zonder subsidies
“In het begin verliep de subsidieverstrekking moeizaam, maar het laatste jaar is er een enorme run op LNG-trucks gekomen. Die 200 zijn echt een significant deel van alle LNG-trucks die op dit moment in Nederland rijden, dat is heel mooi. Toch vind ik het erg belangrijk en goed dat we het hele transitieverhaal nu anders aanvliegen. Het gaat erom dat we als gemeenten, provincies, bedrijven en ondernemers elkaar versterken in de energietransitie, met alleen subsidies komen we er niet. Iedereen zal iets aan de keten moeten toevoegen, zodat we er zo duurzaam mogelijk uitkomen met z’n allen.”

In de beginperiode van het LNG-tijdperk, gaven veel traditionele tankstations bij Theo Heinink aan dat ze hun stations wilden uitbreiden met LNG, maar hij zag nooit zware trucks tanken langs de snelweg. “Omdat ik niet van de top-down-benadering houd die de overheid eigen is, ben ik bottom-up gaan denken. Ik ben in gesprek gegaan met het bedrijfsleven en heb ideeën gecombineerd. Dit heeft er toe geleid dat we vulpunten zijn gaan realiseren bij de ontsluitingen van bedrijventerreinen. Hierdoor konden we massa creëren, wat interessant is voor grote en kleine partijen. Daarop voortbordurend is het idee ontstaan dat we op die plekken meer voorzieningen zouden kunnen bieden.”

Van goederencorridors naar Clean Energy Hubs
De nieuwe manier van denken en een samenwerkingsverband tussen de provincies Limburg, Brabant, Zuid-Holland, Gelderland, het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam leidden een paar jaar geleden tot de MIRT-goederencorridors zuid-zuid-oost-Nederland. Bij de Clean Energy Hubs zijn veel meer provincies aangesloten. Brandstof houdt niet op bij een provinciale grens. Samenwerking is essentieel!

Theo Heinink vervolgt enthousiast: “Dit netwerk hebben we ingezet om de goederencorridors verder uitgerold te krijgen. De vervolgstap daarop zijn Clean Energy Hubs die we nu aan het realiseren zijn. Bij deze hubs worden verschillende, duurzame brandstoffen aangeboden zoals (bio-)LNG en -CNG, tappunten voor elektrisch rijden, waterstof, HVO’s en GTL’s. Daarbij kijken we ook een stap verder. Hoe interessant is het, dat op die hub ook truckparkings gecombineerd worden met een food plein, een sportschool, overnachtingsplaatsen en duurzame wasplaatsen voor trucks. Misschien wordt het in de toekomst mogelijk dat elektrische trucks op ’s nachts op walstroom kunnen aansluiten. Wat te denken van vergaderfaciliteiten en restauratieve voorzieningen? Op dit moment zijn er negen provincies aangesloten bij het programma Clean Energy Hubs, met de overige provincies zijn we in gesprek. Ik hoop dat we zo tegenwicht kunnen bieden aan het rijk zodat we gezamenlijk verder kijken dan alleen de inzet op elektrisch en waterstof. Het lijkt er namelijk op dat Nederland alleen maar nadenkt over de transitie naar elektrisch en waterstof: van grijs naar blauw naar groen. De transitie van LNG naar bio-LNG lijkt niet toegestaan, dat is zo jammer. Het lijkt wel wanneer er weer een nieuw duurzaam speeltje op de markt komt, de politiek daar massaal achteraan rent, terwijl we nu, vandaag en morgen ook al iets te realiseren hebben.”

Dat er groei zit in duurzaam ondernemen met alternatieve brandstoffen is een feit. In onder andere Borne en Groenlo zijn twee Clean Energy Hubs gerealiseerd met verschillende alternatieve brandstoffen, een truckpark, food- en vergaderfaciliteiten. “In Nijmegen en Medel worden laadpleinen ontwikkeld waarin meerdere verschillende partijen participeren. Het is mooi te zien hoe partijen ideeën initiëren en daarmee elkaar enthousiasmeren. Hierdoor worden veel mooie dingen samengevoegd.”

Wacht niet op iets dat misschien gaat komen
Theo Heinink is duidelijk: zet nu de stappen die mogelijk zijn in duurzamer transport. Wacht niet op iets dat er misschien gaat komen. “Dat is echt een grote fout die nu gemaakt wordt. Er is veel zendingswerk te doen voor biobrandstoffen. Als je mij vraagt hoe de brandstoffenmarkt er over 25 jaar uitziet, ben ik ervan overtuigd dat er naast bio-LNG nog één of twee andere schone brandstofmogelijkheden zijn. Er is niet één gouden ei waarop alles geënt zal worden. Als we ons dát realiseren, kunnen we nu al veel meer duurzame stappen maken met elkaar in plaats van tegen elkaar te strijden.”

Samenwerking met de provincie
Terugkijkend op de samenwerking tussen het Nationaal LNG Platform en de provincie Gelderland, blijkt de samenwerking een goede basis voor de regionale aanpak waarop het Platform de afgelopen vijf jaar heeft ingezet. Voorzitter Robert Goevaers is dan ook positief wat de samenwerking heeft opgeleverd: “Ik wil Theo bedanken voor de enthousiaste rol die hij heeft gespeeld bij deze succesvolle uitrol.”

LNG: van onbekendheid naar een dynamische markt

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het tweede artikel: van LNG-idee tot een volwassen product. Waar komt het geloof in LNG vandaan en hoe zet je het product nieuw op de markt?

Rond 2009 vonden de eerste pionierende gesprekken plaats tussen het bedrijfsleven en de overheid over de inzet van LNG in het lange afstandsvervoer. Het resultaat is bekend. Maar hoe loopt het pad naar nieuwe LNG-voertuigen en LNG-tankstations die op dat moment helemaal niet bestonden? Welke stappen zijn er gezet van een onbekende naar een dynamische LNG-markt? Aan het woord Fred Schouten, CEO van IVECO Schouten en de stuwende kracht achter de realisatie van (bio-)LNG in Nederland.

Fred Schouten: “In 2009 werden we als bedrijfswagendealer samen met andere vrachtwagen merken uitgenodigd bij Ahold. Zij wilden in die tijd een stap maken naar stiller en duurzamer vervoer. Ik zag daar gelijk een enorme kans voor IVECO om de simpele reden dat wij al voertuigen leverden die op aardgas reden. Daarop hadden we een flinke voorsprong ten opzichte van de andere merken. Het enige dat onze vrachtwagens misten, was een LNG-tank.”

Wat er niet is, kun je maken
Fred Schouten vertelt enthousiast: “LNG was voor mij volledig onbekend terrein, ik heb de term eerst moeten Googlen voordat ik erover in gesprek kon. In 2009 reden er praktisch geen LNG-trucks in Europa, misschien twee of drie wagens in Spanje. Daar zagen we dat wagens op aardgas reden die omgebouwd konden worden. Vervolgens hebben we zelf de handschoen opgepakt en onze gaswagens aangepast zodat we er een LNG-tank op konden maken.”

De markt op samen met Rolande
“Op het moment dat ik me meer ging verdiepen in LNG, was het bedrijf Rolande klant bij ons”, vervolgt Fred Schouten. “Na verschillende gesprekken met Ahold en Rolande, ben ik in Amerika gaan kijken hoe de LNG-markt eruit zag, waar ze voornamelijk dual fuel reden. Daarna heb ik besloten Rolande over te nemen en ben ik samen met de LNG-kennis die Rolande bezat, de Nederlandse markt op gegaan.”

In de landen om ons heen werd in die tijd ook over LNG gesproken, maar kwam het product niet van de grond omdat er óf LNG-station leveranciers waren óf leveranciers van LNG-wagens. Door het samenvoegen van IVECO en Rolande leverden zij als producent ineens beide producten. Fred Schouten: “We bouwden zelf ons eerste station, tegelijkertijd verbouwden we onze voertuigen naar CNG en LNG, leverden we LNG aan ons station en aan vervoerders. In één klap leverden we het hele TCO-pakket uit één hand. Dat maakte de toegankelijkheid van LNG voor heel veel marktpartijen een stuk gemakkelijker.”

Eerste 100 IVECO LNG-voertuigen zelf gebouwd
De eerste vier, vijf jaar waren IVECO en Rolande de enige pioniers op de Nederlandse LNG-markt. Fred Schouten: “We hebben er echt alles aan gedaan om LNG van de grond te krijgen. De eerste 100 voertuigen hebben wij zelf omgebouwd. We bestelden de LNG-tanks in Amerika en bouwden die er in Nederland op. Daarna zijn de LNG-trucks compleet vanaf fabriek gekomen. Dat is een groot voordeel voor ons geweest, aangezien het onmogelijk is op fabrieksniveau snel een productwijziging door te voeren. Hierdoor duurde het een aantal jaren voordat Scania en Volvo hun producten beschikbaar hadden. En dan heb ik het niet eens over de truckmerken die de handdoek al lang in de ring hebben gegooid.”

Geloof in LNG
Fred Schouten: “Waarom ik gelijk geloofde in LNG? Omdat de hele wereld draait om verduurzamen en LNG direct zorgde voor verduurzaming in transport. Het eerste LNG waar we op reden, haalden we van een vuilnisbelt in het Verenigd Koninkrijk, dat was ongelofelijk duurzaam. In die tijd werd overigens ook al gesproken over elektrisch- en waterstof transport. Toch geloofde ik in LNG omdat het tien jaar geleden al beschikbaar en daardoor direct inzetbaar was als schonere brandstof dan diesel.”

Pionieren is spannend en grensverleggend, maar lang niet altijd rozengeur en maneschijn, geeft Fred Schouten aan: “In het begin was het rijden op LNG goedkoper dan op diesel. Dat is door de overheid met de idiote accijnsverhogingen compleet teruggedraaid. Hierdoor is het rijden op LNG vandaag de dag break even of zelfs iets duurder dan het rijden op diesel. Daar snap ik helemaal niets van. De ontwikkeling van LNG-voertuigen en de LNG-tankinfra is ontzettend vooruit gegaan, het is een compleet volwassen techniek. Daar kunnen veel nieuwe brandstof oplossingen een voorbeeld aan nemen.”

Van LNG naar bio-LNG
Fred Schouten vervolgd: “Het feit dat de LNG-markt staat waar ze nu staat, is domweg het feit van beginnen en blijven doorgaan. En we blijven doorgaan. Op dit moment werken we met Rolande aan een paar projecten die ervoor moeten zorgen dat we steeds meer op bio-LNG gaan rijden. Op dit moment rijden er al een behoorlijk aantal IVECO’s op bio-LNG, reken erop dat dit er nog heel veel meer gaan worden. Politici kijken op dit moment alleen maar naar elektrisch en waterstof, maar daarin is nog veel minder mogelijk dan tien jaar geleden het geval was met LNG. Het vermarkten van een nieuwe brandstof is echt een heel lastig proces. Als politici hiervoor kiezen, moet dat gewoon gebeuren, zo simpel is het. Maar het is heel veel praktischer om op bio-LNG te gaan rijden: de techniek is er en de stations zijn er. Niets staat vervoerders nog in de weg.”

30e LNG-station geopend in Nederland!

Weer een mijlpaal voor de Nederlandse LNG-markt: het 30e LNG-station in Nederland is een feit. 

Total Nederland NV heeft op het A1 bedrijvenpark in Deventer het nieuwste station geopend. Het Nationaal LNG Platform wenst hen veel succes!

Nieuwe Duitse LNG-veerboot

Mooi nieuws! Vanaf 1 maart dit jaar vaart er een LNG-aangedreven veerboot tussen Brunsbüttel en Cuxhaven in Duitsland.

Op dit moment zijn de voorbereidingen van het bedrijf Elbferry voor de exploitatie van hun Greenferry I in volle gang. De veerboot kan ongeveer 30 vrachtwagens en 200 auto’s vervoeren. Kijk hier voor meer informatie.

Passagiersschip Münsterland volledig op LNG

Mooi LNG-nieuws: dit jaar gaat het passagiersschip Münsterland compleet op LNG varen.

Eigenaar AG Ems laat door Royal Niestern Sander het oude achterschip vervangen en voorzien van een nieuw deel met dual fuel motoren, LNG opslagtank, voortstuwing, alle LNG installaties, leidingen en andere systemen. De oplevering staat gepland op eind juni 2021. Lees hier het hele artikel van Schuttevaer.

Wederom nieuw LNG-megaschip in aanbouw

LNG binnen de scheepvaart blijft zich ontwikkelen. Bij de Meyer Turku-scheepswerf in Finland is de Costa Toscana van Carnival in aanbouw en heeft voor het eerst op het water gedreven.

Een belangrijke bouwmijlpaal voor het nieuwe LNG-megaschip dat in december 2021 opgeleverd wordt. Lees hier het hele artikel.