Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend

Op 11 juni is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, provinciale overheden, havenbedrijven en kennisinstellingen de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend.

De afgelopen maanden zijn belanghebbende publieke en private partijen tot overeenstemming gekomen hoe vergroening van binnenvaart en zeevaart kan worden gestimuleerd. De Green Deal bevat doelstellingen voor emissies binnenvaart en zeevaart in verschillende zichtjaren.

Om deze doelen te behalen is er een breed scala van initiatieven overeengekomen, zoals:
– Partijen zetten in op versterkte lobby om een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart te realiseren, waarop aanspraak gemaakt kan worden op basis van een te ontwikkelen emissielabel voor binnenschepen.
– Vooruitlopend op dit fonds stelt Infrastructuur en Waterstaat tot het jaar 2022 een subsidiebudget van 15 miljoen euro ter beschikking om de binnenvaartsector ter ondersteunen in het investeren in schone aandrijftechnieken en alternatieve brandstoffen.
– Het afschaffen van belasting op elektriciteit voor toepassing in de scheepvaart zoals walstroom.
– Partijen zetten in op het realiseren van de benodigde infrastructuur in havens.
– Partijen zetten in op uitrollen verplichte bijmenging van hernieuwbare brandstoffen in zee- en binnenvaart (waaronder Bio-LNG).

Voor de toepassing van (Bio-)LNG in de scheepvaart verwijst de overheid expliciet naar de eerdere gemaakte afspraken uit het convenant tussen de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat die is afgesloten met de leden van het Nationaal LNG platform.

De brief van de minister en de volledige Green Deal tekst is te vinden via deze link.

TNO-rapport toont aan: tot 23% CO₂-besparing met Volvo LNG-trucks

Uit tests van TNO onder – voor langeafstandsvervoer in Nederland – representatieve omstandigheden blijkt dat de CO₂-emissies uit de uitlaat van de Volvo FH LNG-truck bijna 20% lager zijn dan die van de door TNO geteste Euro 6-dieseltrucks. Vooral bij inzet op de snelweg is de besparing aanzienlijk, namelijk 23% CO₂-reductie.

In het kader van het ‘Steekproefcontroleprogramma voor vrachtwagens en bussen’ voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn door TNO praktijkemissietesten uitgevoerd aan verschillende langeafstandstrucks met Euro 6-dieselmotor en alternatieven waaronder de nieuwste Volvo FH LNG. Doel van de testen was om het niveau van de uitstoot van schadelijke stoffen en de uitstoot van broeikasgassen vast te stellen.

De Volvo FH LNG leverde een CO₂-reductie van 23% op bij het rijden over de snelweg ten opzichte van onder vergelijkbare omstandigheden geteste trucks op fossiele diesel.

“Dat onze LNG-oplossing goed presteert op langeafstandsroutes bevestigt wat wij onze klanten vertellen. De Volvo LNG-trucks voldoen niet alleen aan de hoge eisen op het gebied van prestaties, brandstofverbruik en actieradius, maar bieden tevens een alternatief dat lagere emissies van broeikasgassen levert, zoals nu ook bewezen door TNO. Deze combinatie hebben onze klanten nodig voor regionaal en internationaal transport”, verklaart Jan Schouten, Manager Product bij Volvo Trucks Nederland.

LNG als alternatief voor diesel
Eind 2017 introduceerde Volvo Trucks haar nieuwe Volvo FH LNG en Volvo FM LNG. De trucks zijn beschikbaar met 420 of 460 pk voor zwaar regionaal en internationaal transport: een segment waarvoor elektrisch rijden voorlopig nog geen haalbare optie lijkt.

“Elektrisch rijden op langeafstandsroutes is voorlopig nog niet te realiseren. Niet alleen is de oplaadinfrastructuur niet gereed, ook is de actieradius van een elektrische truck voor de lange afstand te beperkt en wegen accu’s nu nog te veel om voldoende lading te kunnen vervoeren om rendabel te zijn. Elektrische trucks zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de steden en op korte afstanden. Hier is niet zozeer de CO₂-uitstoot een probleem, maar wel lokale emissies en geluid. Met de FL en FE electric introduceren we hiervoor de geschikte voertuigen. Voor regionaal en internationaal transport zien wij LNG als goed alternatief voor diesel. Dat de verlaging van de CO₂-emissies die wij aangeven geen loze belofte blijkt, onderstreept het TNO-rapport nu”, besluit Jan Schouten.

Informatie over de Volvo FH LNG en Volvo FM LNG
De toegepaste brandstof is vloeibaar aardgas oftewel LNG (Liquefied Natural Gas) of vloeibaar biogas, dat bekend staat als bio-LNG. Bij gebruik van biogas neemt de tank-to-wheel CO₂-uitstoot met 100% af ten opzichte van fossiele diesel. Bij aardgas is de vermindering bijna 20%.
• Beschikbare uitvoeringen: trekkers en bakwagens (4×2, 6×2, 6×4) met een GCW/treingewicht tot 60 ton voor regionaal en internationaal transport.
• Motor: Volvo G13C Euro 6, 13-liter lijnmotor met zes cilinders en commonrail injectiesysteem voor gas en diesel. Leverbaar met 420 pk/2.100 Nm en 460 pk/2.300 Nm.
• Versnellingsbak: Volvo I-Shift.
• Brandstoftanks: leverbaar met 115 kg, 155 kg of 205 kg LNG voor een actieradius tot 1.000 km.

Hier leest u het hele TNO-rapport.

Rederij Somtrans vaart op LNG: lees de 10 noviteiten

De Belgische rederij Somtrans vaart sinds deze week op LNG met mts Somtrans LNG; een innovatieve type C-tanker met hybride diesel-LNG-aandrijving.

Somtrans-directeur Ronald Somers: “LNG is milieuvriendelijk en gunstiger dan diesel. We willen dan ook graag kennis over deze brandstof in huis hebben.” Lees hier de 10 noviteiten van dit innovatieve schip.

Download hier de presentatie van Martin Quispel!

Vorige week woensdag presenteerde Martin Quispel namens het Nationaal LNG Platform de huidige stand van zaken van (Bio-)LNG in de binnenvaart tijdens de beurs Maritime & Industry in Gorinchem.

Zijn verhaal werd door de ruim 50 aanwezigen, waaronder scheepseigenaren en toeleveranciers in de binnenvaart, erg goed ontvangen.

Omdat er veel interesse is in zijn presentatie, delen wij deze graag met u! Download nu de Presentatie Maritime & Industry LNG.

Martin Quispel praat u bij over (Bio-)LNG in binnenvaart

Woensdag 8 mei om 17:40 uur tijdens de beurs Maritime & Industry in Gorinchem praat Martin Quispel van het Nationaal LNG Platform u bij over de huidige stand van zaken van (Bio-)LNG in de binnenvaart. Daarnaast bespreekt hij in het kennistheater de business case over het varen op LNG.

Meer informatie en gratis toegangskaarten voor de beurs en het kennistheater zijn hier te verkrijgen.

SEA\LNG: LNG in de scheepvaart reduceert tot 21% emissie!

SEA\LNG bevestigt dat LNG een grote bijdrage kan leveren aan het terugdringen van klimaat emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het onafhankelijke onderzoek Landmark Well-to-Wake toont aan dat door gebruik van LNG in de scheepvaart de klimaat-emissie reduceert tot 21% ten opzichte van stookolie (HFO).

Dit is het effect van CO₂-reductie en het effect van methaanslip. Bij viertaktmotoren is de besparing van klimaatemissies 7-15 % en bij tweetaktmotoren 14-21%. 72% van de verstookte olie in de zeevaart wordt verbrand in tweetakt motoren, waardoor er een grote besparing mogelijk is door inzet van LNG. Deze besparing kan verder toenemen door de inzet van Bio-LNG of synthetisch methaan (opgewekt middels groene elektriciteit).

Het onderzoek bevestigt eveneens dat de uitstoot van zwaveloxiden (SOx), fijnstof deeltjes (PM), bijna nul zijn bij het gebruik van LNG in vergelijking met huidige conventionele oliehoudende scheepsbrandstoffen. Dit levert een grote bijdrage aan de lokale luchtkwaliteit. Ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) ligt fors lager, waarbij de milieueisen (NECA) kunnen worden gehaald zonder uitlaatgas nabehandelingstechnieken. Lees en bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.

Lees en bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.

LNG wint aan populariteit

Het LNG-tanknetwerk in de Benelux blijft groeien en wordt op dit moment uitgebreid met twee nieuwe LNG-stations.

Eén daarvan komt in Rekkem in West-Vlaanderen vlakbij de Franse grens. Het tweede LNG-station wordt gebouwd in Heverlee, vlakbij Leuven. Hiermee komt het aantal tankstations waar in de Benelux LNG getankt kan worden, uit boven de dertig! Lees hier het hele artikel over de bouw van de stations.

Energeia: Contouren nieuwe LNG-regeling geschetst

Energeia besteedt in een artikel op hun website aandacht aan de contouren die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft gepresenteerd voor een nieuwe stimuleringsregeling voor LNG en Bio-LNG.

Het wordt een subsidieregeling van €125 per 1.000 kilogram. De stimulering zou alleen gaan gelden voor Bio-LNG, maar daar is toch vanaf gezien. Lees hier het hele artikel.

Rederij Doeksen stapt over op LNG voor nieuwe veerboten

Rederij Doeksen en Titan LNG hebben een langdurig contract getekend voor de levering van LNG als transportbrandstof voor twee nieuwe veerboten: Willem de Vlamingh en Willem Barentsz.

Beide veerboten varen op de veerbootroute naar Vlieland en Terschelling. Aangezien beide schepen alleen LNG als brandstof gebruiken, verminderen de schadelijke emissies in het UNESCO-erfgoedgebied de Waddenzee. Dit levert een mooie milieubesparing op. De schepen worden wekelijks gebunkerd door drie vrachtwagens.

“Na een intensieve periode van voorbereidingen om de twee nieuwe veerboten in gebruik te nemen, hebben we in Titan LNG de beste partner gevonden voor het leveren van LNG voor onze schepen”, legt Richard de Vries uit – Operations Director van Rederij Doeksen. “Op basis van een gedeelde filosofie dat LNG een goede overgangsbrandstof is voor een groenere scheepvaartindustrie, kijken we er naar uit om gezamenlijk de eerste bunkering in Harlingen voor te bereiden.”

“We zijn erg blij dat we een langdurige samenwerking met Doeksen hebben getekend”, zegt Ronald van Selm, COO van Titan LNG. “Er is een goede match tussen de bedrijven en we zijn er trots op betrokken te zijn bij dit baanbrekende project. We zijn ervan overtuigd dat de passagiers van Doeksen de inspanningen zullen waarderen die we in dit project hebben gestoken om zo de milieu-impact van de veerboten te verminderen. ”

Beide schepen zijn gebouwd in Vietnam en zijn op weg naar Harlingen voor de definitieve afbouw en inbedrijfstelling. De verwachting is dat de eerste overtochten met de schepen later dit jaar zullen plaatsvinden. De schepen zullen één keer per week worden gebunkerd op de locatie van Rederij Doeksen in Harlingen.

Bouw eerste Europese vaste LNG-bunkerstation

De bouw van het eerste Europese vaste LNG-bunkerstation is een feit. Het wordt gebouwd in de haven van Keulen, langs de Rijn.

“Met de bouw van dit bunkerstation zetten wij een grote stap in het realiseren van onze doelstelling om schoner transport over weg én water mogelijk te maken. Dit bunkerstation aan Europa’s drukste waterweg is een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbreiding van de internationale tankinfrastructuur voor LNG,” aldus Jan Willem Drijver, Managing Director PitPoint.LNG. Lees hier het hele bericht van TankPro.