Nieuw! www.safelng.nl

Op 26 april 2016 is de website www.SafeLNG.nl gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de ondertekening van de intentieverklaring voor een vervolgconvenant voor de ‘Green Deal LNG’ door Anita van den Ende (directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Ger van Tongeren (voorzitter van het Nationaal LNG Platform) op het evenement ‘Innovatieve Transport Brandstoffen in Beweging’.

De website SafeLNG.nl bevat alle resultaten van het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma, dat liep in de periode 2014 en 2015.

 

Zie ook:  nieuwsbericht op de website van NEN

Er is ook een flyer uitgebracht over de website.

Vervolg Green Deal komt er

Dinsdag 26 april ondertekende mevrouw A van de Ende, directeur Klimaat Lucht en Geluid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en de heer Ger van Tongeren, voorzitter van  Nationaal LNG Platform de intentieverklaring voor het vervolg van de huidige Green Deal Rijn en Wadde

Sinds de start van de Green Deal Rijn en Wadde in 2013 zijn door de overheid en het bedrijfsleven in goede samenwerking grote stappen gezet op het gebied van de implementatie van LNG.  Een paar wapenfeiten:

  • In samenwerking met zo’n 100 stakeholders werd in 2014 de basis gelegd voor de brandstofmix 2030-2050. LNG heeft hierin voor zwaar wegvervoer en voor scheepvaart een belangrijke rol bij de verduurzaming;
  • Het bedrijfsleven heeft een enorme inspanning geleverd om de kip ei problematiek rondom LNG te doorbreken. Er zijn inmiddels 20 tankstation en meerdere bunkerpunten;
  • Er rijden inmiddels een kleine 400 trucks en er is zicht op 40 binnenvaart schepen;
  • De eerste productie locatie voor bio-lng draait en een tweede is in aanbouw;
  • De samenwerking in de safety deal heeft veel kennis opgeleverd hoe LNG op een veilige manier kan worden geïmplementeerd. Bovendien beschikt Nederland met de resultaten van deze studie over een mooi exportproduct.

Feiten om trots op te zijn. Toch zijn zowel overheid als bedrijfsleven van mening dat we er nog niet zijn. Er moet nog veel meer gebeuren om de ambitie van LNG in de brandstofmix te realiseren. Daarom is besloten om nog voor de zomer een vervolg-convenant uit te werken en deze gezamenlijk te ondertekenen.

 

Klik hier voor de door het Nationaal LNG Platform gehouden presentatie over de resultaten van de afgelopen drie jaren.

Klik hier voor een meer uitgebreide terugblik op activiteiten en resultaten van de afgelopen drie jaren.

 

Dual-fuel cruiseschip AIDAprima vaart wekelijks op Rotterdam

Het is met zijn felbeschilderde romp en zijn lengte van 300 meter een opvallende verschijning: de AIDAprima. Het Duitse cruiseschip is tijdens haar zogeheten maiden trip in Rotterdam aangekomen.

De AIDAprima heeft plek voor 3250 passagiers. Het in Japan gebouwde schip is volgens de eigenaar relatief zeer energiezuinig. Het maakt onder meer gebruik van luchtsmering, wat zorgt voor minder wrijving tussen de romp en het water. Ook beschikt het over dual-fuel motoren waardoor het op LNG kan varen en is het uitgerust met filters voor roet, stikstof en zwavel. Het Havenbedrijf Rotterdam noemt het ”een van de groenste cruiseschepen ter wereld”.

De AIDAprima vaart vanaf mei wekelijks vanaf de Rotterdamse Wilhelminapier een route die langs Hamburg, Southampton, Le Havre en Zeebrugge voert. Vooral veel Duitsers zullen er naar verwachting gebruik van gaan maken. De cruisemarkt zit in Duitsland in de lift en mensen uit het dichtbevolkte Noordrijn-Westfalen zijn sneller in Rotterdam dan in Hamburg.

Van grasmaaier tot binnenvaart

Er is voorlopige Europese overeenstemming bereikt over schonere emissie eisen voor de motoren van zogenoemde ‘non-road mobile machinery’, Hieronder vallen diverse voer- en vaartuigen en apparatuur, van grasmaaiers en kettingzagen tot graafmachines en binnenvaartschepen. Onder Nederlands voorzitterschap is met het Europese Parlement overeenstemming bereikt over verdere verduurzaming van deze motoren.

Het Nationaal LNG Platform ziet de voorlopige overeenkomst als een positieve stap voor een schonere binnenvaart.

De overeenkomst ligt nu ter bekrachtiging bij de Raad.
Na goedkeuring worden de nieuwe regels tussen 2018-2020 geleidelijk ingevoerd.

Lees ook: het persbericht van de Europese Unie

Stijging inzet LNG 2015

Het gasverbruik in de Europese Unie steeg volgens branchevereniging Eurogas vorig jaar met circa vier procent ten opzichte van 2014. Deze eerste stijging in vier jaar is met name toe te schrijven aan een grotere inzet van vloeibaar aardgas (LNG). Deze trend duidt een verdere diversificatie van het aanbod aan.

De ramingen voor 2015 suggereren dat de 28 EU-landen gezamenlijk 4.603,6 terawattuur calorische waarde (TWh GCV), gas verbruikten. Dat komt neer op 426.300.000.000 kubieke meter (bcm) of 356.300.000 ton olie-equivalent calorische (Mtoe NCV).

LNG was verantwoordelijk voor het grootste deel van de importwinsten. In Nederland is de LNG-invoer ruwweg verdubbeld en de Italiaanse LNG-import steeg met ongeveer 34 procent. Ook de bijdrage van gecomprimeerd aardgas (CNG) nam toe, met name door Tsjechie, dat een toename van 46 procent zag in het CNG-verbruik.

Een factor die in 2015 meespeelde in de toename van het gasverbruik is het weer. En in sommige landen, zoals Duitsland, wordt gas steeds vaker ingezet als flexibele brandstof voor extreme koude- of warmtepieken. Economisch herstel speelt ook een rol, bijvoorbeeld voor landen zoals Tsjechië, Frankrijk en Slowakije. Hier nam vanuit de industrie de vraag naar gas toe. In enkele andere landen vond echter weer een daling van industriële activiteiten plaats.

Ook veranderingen in de vraag in de energiesector als gevolg van de prijsdaling van gas  (bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk) en de toegenomen vraag naar koeling (bijvoorbeeld in Italië en Griekenland) zorgden voor een toename in het gasvolume. Andere lidstaten ontmoedigden juist het gasgebruik door fiscale maatregelen te nemen (Finland). Andere landen zagen het aandeel gas juist afnemen door de nog lagere kolenprijs. Nederland staat hierin niet alleen: ook Ierland en Duitsland zagen een verschuiving van gas naar kolen.

Klik hier voor het volledige persbericht van Eurogas.

1e LNG baggerschip te water bij SCHN Foxhol 

Op 31 maart jl. is de eerste LNG aangedreven splijtbak (Hopper Barge)  te water gegaan: de greenports1 gebouwd op de werf van SCHN in Foxhol. Het schip gaat havenslib vervoeren uit de havens van Bremen naar de Noordzee. Het is een zeer vernuftige boot die over de gehele lengte kan uitklappen. De greenports1 is het vierde LNG-aangedreven schip dat de werf oplevert.

LNG is niet alleen een brandstof dat de scheepvaart een stuk schoner en milieuvriendelijker maakt, het is ook een prachtige motor voor de economie. Het hele scheepvaartcluster rondom het Winschoterdiep profiteert van de groter wordende vraag naar LNG-aangedreven schepen. Alleen al bij de bouw van de greenports1 waren bijna 70 mensen direct betrokken en indirect nog eens zo’n 40 mensen.

Foxhol, terwaterlading van de eerste baggerschip varend op de milieuvriendelijke LNG bij Shipyard Constructions Hoogezand Nieuwbouw BV SCHN (foto: Corné Sparidaens )

Gedeputeerde Brouns
“Er zijn in totaal 15- tot 18.000 mensen werkzaam in de noordelijke scheepvaartsector”, zei de Groningse Gedeputeerde Patrick Brouns vlak voor de tewaterlating met enige trots. “De bouw van LNG-aangedreven schepen draagt bij aan de versteviging van de positie van deze sector. Gebruikers en reders moeten voldoen aan de steeds striktere emissienormen. Alle schepen die onderhevig zijn aan deze normen zullen moeten voldoen. Dat biedt een enorme kans voor verdere economische groei voor ons noordelijke scheepvaartcluster. De  banen dragen bij aan de versterking van regionale economie in de regio en de provincie Groningen.”

Vijf op een rij
De greenports1 is het vierde LNG-aangedreven schip dat SCHN bouwt, vertelde Annemiek Boonstra namens de werf. “In 2013 zijn we gestart met LNG. In 2014 en 2015 zijn de eerste schepen opgeleverd: de Sirocco, de Sefarina en de Sundowner. De greenports1 is de eerste in een serie van vijf; er worden dus nog vier gebouwd.”

Klapschuit
Het baggerschip is een zogeheten ‘Klappschute’. Door een innovatief ontwerp kan de boot over de gehele lengte uitklappen om slib te lozen. Bij het uitklappen van de twee helften blijven beide delen middels een hydraulisch systeem en twee scharnieren aan elkaar verbonden. Het bedrijf ENGIE is verantwoordelijk voor de engineering, levering en installatie van de systemen van de boot. Ook ontwikkelde ENGIE, in samenwerking met Cryonorm Systems, de cryogene techniek voor het baanbrekende project.

LNG netwerk Rolande breidt weer verder uit

Na een uitgebreide testperiode is nu ook het Rolande LNG tankstation in Nieuwegein geopend.
U bent van harte welkom aan de Inundatiedok 37, Nieuwegein.
Dit is op industrieterrein Het Klooster, direct aan de A27 (afslag 28).

Met het LNG station in Nieuwegein komt het Rolande netwerk uit op vijf tankstations:
* Tilburg – Schepersvenweg 7, Berkel-Enschot (LNG & CNG)
* Veghel – Doornhoek 4115 (LNG & CNG)
* Utrecht – De Heldinnenlaan 2 (LNG & CNG)
* Geldermalsen – Plettenburglaan 1 (LNG)
* Nieuwegein – Inundatiedok 37 (LNG)

Rolande zet zich prominent in om LNG op de kaart te zetten voor het Nederlandse transportvervoer. Dat gaat goed. Mede doordat Rolande de enige LNG-leverancier is die de volledige keten beheerst en belevert: expert van truck tot LNG. Door jarenlange kennis en ervaring begeleidt Rolande transporteurs in hun overgang van diesel naar LNG.

Rolande biedt klanten de mogelijkheid om zowel de truck als de brandstof in één huurcontract op te nemen. Risico’s als restwaarde en onderhoud worden hierbij afgedekt. In samenwerking met zusterbedrijf IVECO Schouten kunnen IVECO-trekkers – die voor de transportondernemer aanzienlijke besparingen opleveren – uit voorraad worden geleverd. Inmiddels rijden er ruim 250 vrachtwagens op LNG in Nederland en dat aantal groeit.

ENGIE investeert 100 miljoen

ENGIE heeft bekend gemaakt dat het tussen nu en het jaar 2020 maar liefst 100 miljoen euro investeert in tankstations voor CNG en LNG. Met deze investering wil het bedrijf de distributie-infrastructuur in Europa versterken, ten behoeve van het Europese truckverkeer. Aan de basis van deze beslissing ligt een nauwe samenwerking tussen ENGIE en de truckproducenten, de Europese en nationale overheden en klanten die gecommitteerd zijn om over te stappen op meer alternatieve brandstoffen.

GDF-Suez-nieuw-LNG-station-Duiven-Babet-Hogervorst-028De investering is goed voor de bouw van 30 CNG stations in Frankrijk en in totaal tegen de 70 LNG stations in diverse Europese landen. ENGIE heeft al jarenlang ervaring met beide brandstoffen, in Frankrijk reeds 15 jaar met 140 CNG stations en in Frankrijk en Nederland bevindt het zich in de voorhoede met 4 LNG stations. Met de aangekondigde activiteiten geeft het bedrijf een versnelde impuls aan de transportbranche om over te stappen van traditionele dieselbrandstof naar het schonere gas.

ENGIE zet zich ook actief in voor LNG voor de scheepvaart. Eind 2016 wordt in Zeebrugge een bunkerschip in gebruik genomen, ontwikkeld in samenwerking met NYK en Mitsubishi Corporation. Langs de Rijn biedt het truck-to-ship bunkering aan en er zijn concrete plannen voor de bouw van een LNG-station voor zowel trucks als schepen in de haven van Antwerpen.

Meer lezen over de investering? Klik hier

Volhouden om een grote LNG-puzzel op te lossen

Een vraaggesprek met Erik van der Blom, Royal IHC

Met welk project ben je bezig?
“We hebben de eerste LNG-sleephopperzuiger ontworpen! Een mond vol voor een schip dat wereldwijd gaat baggeren met een zo laag mogelijke uitlaatgasemissie. Het is dus – heel belangrijk – de eerste toepassing van LNG op zo’n complex werkschip.” Erik van der Blom van Royal IHC  vertelt: ”Het ontwerp ervan is gemaakt samen met onze klant DEME (Dredging Enviromental and Marine Engineering). De komende maanden worden er twee LNG- sleephopperzuigers gebouwd en  in maart 2017 worden deze twee unieke baggerschepen opgeleverd.”

Hoe werkt het?
“We hebben bij Royal IHC de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om sleephopperzuigers, met hele specifieke vereisten, op een duurzame manier aan te drijven. Een baggerschip opereert heel anders dan bijvoorbeeld een containerschip: het is een continue afwisseling van baggeren, varen, manoeuvreren, lossen en volle kracht vooruit. Veel pieken en dalen dus. Dat betekent dat de motor veel zwaarder belast wordt. Die variërende belasting opvangen met een Dual Fuel LNG-motor is een hele puzzel. Daarnaast bleek de opslag van LNG een lastig vraagstuk, want LNG-opslag vergt twee- tot driemaal meer ruimte in het schip dan de opslag van diesel. Dit heeft forse consequenties voor het scheepsontwerp en de uitdaging daarbij was om het schip niet groter te laten worden. Daarnaast is de veiligheid van bemanning en maritiem verkeer een belangrijk issue natuurlijk. Gas brengt strengere veiligheidseisen met zich mee. Ook dat aspect heeft in het ontwerp alle aandacht gekregen. Een flinke puzzel, die we alleen met vasthoudendheid konden oplossen… Maar nu gaan we dus echt bouwen!”

Wat is je drive?
“Ik vind het mooi om met innovatie en vernieuwingen bezig te zijn. Ook vind ik het leuk om – samen met andere, vasthoudende collega’s en partners – technische vraagstukken op te lossen. Bij Royal IHC heb ik altijd in de innovatieve hoek gewerkt: zelf nieuwe ontwerpen en verbeteringen bedenken op allerlei vlakken: rompvorm, bediening, automatisering, aandrijving. Dat soort werk. Samen met collega’s een nieuwe ontwikkeling starten en, ondanks alle vragen en onzekerheden, net zo lang doorgaan tot er een mooi resultaat ligt, dat drijft mij. En dan is het mooi om te zien dat een ontwikkeling die door een handjevol mensen is gestart, nu  – in het geval van de hopper – door honderden mensen wordt gebouwd. ”

Hoe gaat het project verder?
“Wij zijn recent gestart met de bouw van twee LNG-sleephopperzuigers voor DEME. Ze gaan voornamelijk werken in Belgische en Nederlandse wateren. Inmiddels heeft DEME een derde sleephopperzuiger bij IHC besteld die ook geschikt gemaakt wordt om op LNG te kunnen opereren. Bijzonder is dat we, in het kader van het TKI Gas project, na oplevering samen met DEME de schepen een jaar lang blijven monitoren. We hopen natuurlijk op meer orders en verwachten dat de vraag naar LNG-schepen verder zal toenemen als LNG breder beschikbaar komt. We weten zeker dat onze ‘puzzel’-ervaringen ons en anderen ook helpen bij het ontwerpen van andere toepassingen van LNG. Daarom is het belangrijk onze ervaringen te delen. Dat helpt ook bij het verder ontwikkelen van technieken en regelgeving. Want als je innoveert, loopt de regelgeving vaak een stapje achter. Dat is een lastig spanningsveld, maar door het succes van dit project brengen wij de toepassing van LNG weer een stuk verder.”

 Heb je nog een boodschap of wens?
“Het verminderen van uitlaatgasemissies is een grote uitdaging voor de maritieme sector en staat hoog op onze ontwikkelagenda. Toch is het soms lastig om duurzaamheidsambities te verenigen met economische belangen. Regels worden strenger, we willen duurzamer worden, maar het mag niet ten kosten gaan van alles. In die uitdaging is LNG een heel goed alternatief. De neiging is vaak om dit soort ontwikkelingen reactief af te wachten, maar het is beter om hier proactief op in te spelen. Met de bouw van twee complexe LNG-sleephopperzuigers laten we zien dat we in West Europa nog steeds voorop lopen en dat kunnen we blijven doen als we ons verder blijven ontwikkelen. Dus wat mij betreft: Volle kracht vooruit! ”

Bijeenkomst in een notendop

Een aantal keren per jaar organiseert het Nationaal LNG Platform een openbare bijeenkomst. Zeker één keer per jaar een praktijkdag rondom trucks of scheepvaart, de andere keren gaat het om bijeenkomsten bij DCMR Milieudienst Rijnmond, waar gastsprekers de laatste informatie uit de markt delen.

Tijdens de bijeenkomst van 15 maart jl. stond de TKI Gas centraal. De onderwerpen die binnen de TKI Gas op het gebied van LNG actueel zijn: Bio-LNG, de veiligheid rondom LNG, methaanslip en de afstemming van Europese regelgeving. Zeker bij de eerste drie punten speelt het Nationaal LNG Platform een belangrijke faciliterende rol. Tot 14 juni is het mogelijk om een subsidie aan te vragen. Dit kan samen met TNO, Maurice Hanegraaf [link naar mailadres] vertelt u graag meer.

Het bedrijf Anthony Veder vertelde over de plannen om de hoeveelheid LNG- schepen voor short-sea uit te breiden. Erik-Jan Verdegaal: “We zien duidelijk de voordelen van LNG, deze zijn volop aanwezig. LNG verlengt bovendien de levensduur van de beschikbare hoeveelheid olie.”

Anthony Veder vervoert LNG en deze schepen varen ook op LNG. Dat is volgens het bedrijf de meest efficiënte methode. Eén schip van Anthony Veder is retrofit, de Coral Anthelia. Verdegaal: “Als shipwoner moet je wel een ‘risk apetite’ hebben omdat de motorfabrikant niet alle risico’s wil dragen.”

De financiering van schepen blijft lastig. Fondsen zijn voorzichtig, men gaat niet verder dan het afgeven van een garantie. Omdat de aandrijving van het schip ook v
oldoet aan de Clean Shipping index is er ism de certificeringsinstelling en de bank toch een oplossing gevonden.

20160315_162828Het bedrijf Mampaey geeft een update over hun nieuwste techniek voor het veilig aanmeren en afmeren van schepen, de ‘intelligent multi safety link’. Uitermate geschikt voor schip-to-ship en ship-to-shore connecties.

Bas Kelderman van EICB praat de aanwezigen in de zaal bij over een groot project dat in januari jl is gestart en tot eind 2018 loopt. Vele partijen werken samen met als doel: 6 bunkerschepen en 4 vaste bunkerstations.

20160315_165147Sinds begin februari is het Vlaamse LNG Platform actief. De eigen website is inmiddels online: www.vlaamslngplatform.com.

Het ‘rondje door de zaal’ levert als altijd veel informatie op. De NEN geeft aan dat een iso-norm ter beoordeling ligt en dat opmerkingen aan NEN mogen worden doorgegeven. Cryovat – producent van o.a. het LNG-vat op het LNG-schop van Anthony Veder – beschikt sinds kort over een nieuwe locatie, waar men nog grotere tanks kan maken. Crynorm Systems – reeds 50 jaar bouwer van cryogene installaties – laat weten dat er recent diverse schepen met hun systeem zijn opgeleverd. En er is een nieuwe order op zak: 15 LNG-installaties voor 15 binnenvaartschepen. Navingo, de eigenaar van de website LNG World News, roept de zaal op om LNG-nieuws te delen. Berichten mogen worden worden gemaild naar newsdesk@lngworldnews.com

Houd de agenda in de gaten voor de datum van de volgende bijeenkomst.

 

Download een presentatie van de bijeenkomst van 15 maart 2016 door op de link hieronder te klikken: