50e LNG-tanker bij GATE

Mid december arriveerde voor de 50e keer in 2015 een LNG tanker bij de GATE-terminal. Het ging om de Coral Anthelia van Anthony Veder. Hetzelfde schip was in juni 2015 ook al aanleiding voor een heuglijk feit.  De Coral Anthelia legde toen als 100e schip aller tijden bij GATE aan.

De laad/losbewegingen per jaar nemen nogsteeds toe sinds de ingebruikname van GATE.  In 2011 meerden 8 schepen aan, in 2012 10, in 2013 23 en in 2014 waren dit er 34.

Gate is oorspronkelijk gebouwd om grote LNG-tankers te kunnen ontvangen die hun vloeibaar aardgas komen lossen. Inmiddels kunnen alle soorten LNG-tankers aanmeren op Gate en kunnen maximaal twee tankers tegelijk worden geladen. Binnenkort behoort het direct overladen van LNG van het ene op het andere schip tot de mogelijkheden. Ook heeft Gate begin 2014 een truckloading faciliteit in bedrijf genomen van waaruit LNG-tankstations in Noordwest-Europa worden bevoorraad. Door al deze ontwikkelingen groeit Gate steeds meer uit tot hét LNG-knooppunt van Europa.

Zie ook:  Coral Anthelia

Bekendmaking eindrapport ‘LNG for Short Sea Shipping’

De afgelopen drie jaar hebben zeventien bedrijven actief gezocht naar mogelijkheden om de Short Sea Shipping te laten voldoen aan de luchtemissie-eisen voor de Noordzee en de Baltische Zee. Niet alleen de overschakeling van zware olie naar gasolie en het gebruik van scrubbers werd onderzocht, maar ook het overschakelen naar Liquid Natural Gas (LNG) als alternatieve maritieme transportbrandstof.

Projectleider Pieter ’t Hart van Koers & Vaart is van mening dat LNG op termijn uitstekende perspectieven biedt. “Het is de schoonste fossiele brandstof die ook in grote hoeveelheden wereldwijd beschikbaar is.  Scrubbers lossen het NOx probleem niet op en andere alternatieve brandstoffen brengen vaak aanzienlijke kosten met zich mee.”

Uit onderzoek van Lloyds Register over de LNG bunkering infrastructuur blijkt dat 76% van de Europese havens verwacht dat men binnen 5 jaar tijd met LNG bunkeractiviteiten zal starten. Bovendien verwachten de Europese havens dat in 2020 zo’n 13%  en in 2025  circa 24% van het totale bunkervolume voor de Short Sea Shipping uit LNG bestaat.

Deelnemers in het project LNG for Short Sea Shipping zijn: Bureau Veritas, Cofely West Industries, Conoship International, Cryonorm, Econosto, Damen Bergum, Koers & Vaart, Lloyds Register, LNG24, Meyer Werft, NMTF, Pon Power, Rolls Royce, Sandfirden Technics, VIV, Wagenborg Shipping en Wartsila. Het project is uitgevoerd onder auspiciën van TKI Gas en wordt ondersteund door RVO.

Het openbare eindrapport “LNG applications for Short Sea Shipping” is te downloaden van www.lngholland.com.
Voor meer informatie, contact Koers & Vaart BV

Bijeenkomst Nationaal LNG Platform

Bijeenkomst Nationaal LNG Platform

Woensdag 9 december 2015

Locatie: DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam (zie routebeschrijving)

Datum: 9 december 2015 – 14:30 (inloop) – 17:00, aansluitend netwerkborrel

PROGRAMMA

De afgelopen drie jaar  is er gebouwd aan de ontwikkeling van de LNG-markt in Nederland. Nederland heeft intussen een koppositie in Europa verworven. De basis is gelegd maar innovaties zijn nog steeds gewenst om LNG een nog betere positie in de markt te geven.

Het Nationaal LNG Platform organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten. Tijdens de komende bijeenkomst, op 9 december a.s., wordt u weer volledig op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van LNG in Nederland. Zoals blijkt uit onderstaande agenda is er weer veel gebeurd.

15.00 Opening Ger van Tongeren : terugblik 2015, vooruitblik 2016

15.10 Voorstellen nieuw lid Platform – DMT, dhr Benny Bakker

15.20 Voorstellen nieuw lid Platform – Green Point, dhr Peter Versweyveld

15.30 Terugblik Zandvoort – Robert Goevaers, dhr Peter Leegstraten Ahold

15.40 Veiligheid, waar staan we? – Ernest Groensmit

15.50 TEN-T project resultaten – Rolande

16.00 Terugblik en toekomst, rol van LNG – EVO, dhr Rink Jan Slotema

16.15 Aanpak methaan slip in scheepvaartmotoren – TU Eindhoven, dhr Jac Dam

16.30 LNG and sustainable logistics – Unilever

16.45 Regionale ambities – Noord Holland, dhr. Floor Bal, wethouder Velzen

17.00 Rondje langs de velden

17.15 Afsluiting, netwerk borrel

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn!

Geef u op voor deze bijeenkomst door dit formulier in te vullen. Na ontvangst van uw formulier zenden wij u een bevestiging met aanvullende informatie over deze bijeenkomst.

Seminar: STAGE V en de effecten op de industrie

Op donderdag 29 oktober a.s. organiseert de VIV in samenwerking met een aantal andere partijen een seminar in de Duurzaamheidsfabriek Dordrecht. Het thema van dit seminar: STAGE V en de effecten op de industrie.

Doel van deze bijeenkomst is het delen van kennis en updates met betrekking tot de nieuwe emissie eisen rondom Stage V. Na een korte introductie door dagvoorzitter, Jos van Erp, gaat een viertal sprekers nader in op het onderwerp. Zij lichten de effecten van Stage V vanuit hun eigen invalshoek toe.

Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst.

PIEKnorm naar 70 dBA

Bij de opening van de BedrijfsautoRAI heeft truckfabrikant Scania twee vrachtwagens aan het publiek getoond met een PIEK-geluidsniveau van 70 dB(A)

Scania is hiermee de eerste fabrikant die voldoet aan de aangescherpte PIEK-norm van 70 dB(A). Het bedrijf laat zien dat verbetering van de geluidsprestatie nog steeds mogelijk is.

De twee voertuigen die voldoen aan de 70 dB(A) norm zijn voorzien van een compleet nieuwe aandrijflijn. De hybride bakwagen is – door gebruik te maken van elektrische aandrijving – substantieel stiller. In ‘PIEK mode’ kan dit voertuig de laatste 2 kilometer vol elektrisch rijden. Deze bakwagen (20 ton) is dan ook geschikt om zonder overlast winkels in de binnenstad te bevoorraden.

Het tweede voertuig is voorzien van LNG-aandrijving. Dit voertuig kan als bakwagen maar ook als trekker worden geleverd. LNG voertuigen van Scania waren al stil (72 dB(A)), maar Scania heeft kans gezien de prestatie nog verder aan te scherpen. Daarmee is deze vrachtwagen zelfs stiller dan de gemiddelde personenauto.

Als trekker-oplegger-combinatie is dit voertuig uitermate geschikt voor de bevoorrading van supermarkten.

Lees ook: PIEK-KEUR QUIET TRUCK CERTIFICAAT VOOR SCANIA EURO 6 GASTRUCK EN HYBRIDE TRUCK

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Jan de Vries (R), Director Sales van Scania Nederland B.V., ontvangt op de Bedrijfsauto-RAI het certificaat uit handen van Remco Tekstra van de Stichting PIEK-keur.

 

 

Een terugblik op… de toekomst

Recent organiseerde het Nationaal LNG Platform voor de tweede keer een LNG-kennismakingsdag. De eerste dag – in 2014, op het circuit van Assen – was een succes en een vervolg kon niet uitblijven. Maar liefst 40 verladers en 60 vervoerders kwamen deze tweede keer naar het circuit van Zandvoort voor een complete theorie- en praktijkdag rondom LNG. Voor alle deelnemers was het duidelijk: sinds de introductie van LNG in Nederland in 2010 is de brandstof uitgegroeid tot een betrouwbaar en duurzaam alternatief voor traditionele brandstof. LNG heeft de toekomst.

Het Nationaal LNG Platform opende de dag met feiten die direct duidelijk maakten dat de pioniersfase van LNG achter de rug is. In Nederland zijn inmiddels 14 LNG-tankstations in bedrijf. En truckproducenten Scania en Iveco bieden een nieuwe generatie trucks op LNG, waarvan er inmiddels circa 300 rondrijden.

Diverse marktpartijen gaven een openhartige kijk op hun beleid. Albert Heijn blikte terug op de ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar. Recent nam het bedrijf met haar vervoerders de 100e LNG-truck in bedrijf. En bij Albert Heijn loopt inmiddels ook een proef met een LZV (Lang Zwaar Vrachtvoertuig) op LNG. De landelijke aanscherping van de geluidspiek-norm naar 70 dB(A)  blijkt een goede incentive om LNG meer en meer in te zetten voor de distributie buiten de vastgestelde laad- en lostijden. Albert Heijn heeft een duidelijke visie: LNG en bio-LNG passen op de ‘menukaart ‘ van verduurzaming van het zware wegvervoer.

De presentatie van Vos Logistics sloot goed aan bij de groeiende ambitie van het Platform:  de inzet van LNG in het internationale vervoer. Vos Logistics heeft goede ervaringen met LNG: het bedrijf pendelt al ruim 3 jaar met LNG-trucks tussen Nederland en Duitsland. Aan de vrachtwagens ligt het niet: Vos laat zien dat met de huidige vermogens van de trucks containervervoer goed te doen is. Maar het is wel zaak dat de LNG- tankinfrastructuur in Duitsland en Frankrijk zich snel ontwikkelt. En samenwerking tussen markt en overheid is onontbeerlijk.

Tot slot heeft Unilever heeft zich in Zandvoort ook uitgesproken over LNG. Het gebruik van LNG (en in de toekomst bio-LNG) voor zwaar wegtransport past uitstekend in haar duurzaamheidsstrategie, het Unilever Sustainable Living Plan, en logistieke ambitie.

De nadruk ligt op activatie van het gebruik van LNG voor internationaal transport gezien het grote Europese transportnetwerk. Daar waar infrastructuur en trucks beschikbaar zijn zal Unilever serieus overwegen om over te schakelen naar LNG. Zelf draagt Unilever ook bij aan de ontwikkeling van LNG voor internationaal transport middels het Connect2LNG project, mede gefinancierd door de Europese Commissie.

Investeringen door marktpartijen zijn gebaat bij een stabiel overheidsbeleid. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigde tijdens de tweede LNG-kennismakingsdag dat LNG een duidelijke positie heeft in de brandstofmix om te komen tot minder CO2 uitstoot voor het zware wegvervoer en de scheepvaart. De wethouder van gemeente Velsen hield een enthousiast betoog waarom en hoe in zijn gemeente de ontwikkeling van LNG wordt omarmd.  De gedeputeerde van Provincie Noord Holland maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk geluidsreductie is: geluidsoverlast van trucks staat op de eerste plek van gemelde overlast. De provincie ziet LNG-trucks daarom als een zeer welkom alternatief.

In één dag worden bijgepraat over alle nieuwsfeiten, de toekomstige marktontwikkelingen én het overheidsbeleid, dat maakt de LNG-kennismakingsdag uniek. Daarnaast biedt de dag de gelegenheid om zowel de verladers als de vervoerders als de beleidsmakers uit de overheid te ontmoeten. De locatie, op het circuit van Zandvoort, was bewust gekozen. Deelnemers kregen de gelegenheid om zelf te ervaren hoe een LNG-truck rijdt.

Bij de afsluiting van de dag werd de oprichting van een gebruikersplatform bekend gemaakt. Doel van dit platform is om nog beter de wensen en ideeën van de markt op het gebied van LNG te kunnen volgen. Ahold, Unilever, Peter Appel en Vos Logistics worden kernleden hiervan.

Het Nationaal LNG Platform creëert met de LNG-kennismakingsdag een uniek podium voor alle stakeholders rondom LNG. Een rol die aansluit bij de andere activiteiten van het netwerk. Het platform speelt sinds de introductie van LNG in Nederland een belangrijke rol als verbindende schakel tussen de LNG GATE terminal in Rotterdam, de infrastructuur én de eindgebruiker.

Over het Nationaal LNG Platform
Het Nationaal LNG Platform is hét platform om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor problemen die iedereen die aan LNG werkt aangaan. Haar centrale rol maakt  het Platform gesprekspartner voor nationale en lokale overheden. Zo is er nauw contact met de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Financiën, Veiligheid en Justitie.

De Green Deal Rijn en Wadden vormt het kader voor veel van de activiteiten.

Bij het Nationaal LNG Platform zijn 25 leden aangesloten.

www.nationaallngplatform.nl

Bekijk hier de presentaties van de tweede LNG-kennismakingsdag.

Lees hier het gehele persbericht (pdf).

foto: T.J. de Jong

Rolande LNG breidt uit met LNG-tankstation in Utrecht

Rolande LNG opent vandaag haar tankstation voor LNG (Liquefied Natural Gas) in Utrecht. Na Tilburg en Veghel is dit het derde station. Het nieuwe station, met herkenbaar vormgegeven dak, bevindt zich aan de Heldinnenlaan, onderaan de A2 bij afslag Maarssen. Met de komst van dit LNG-tankstation langs de A2 is ook Midden-Nederland voorzien van een vulpunt voor vloeibaar aardgas. Er wordt op dit station ook hoogwaardig CNG afgeleverd.

Van diesel naar LNG
Steeds meer transportondernemingen ontdekken de voordelen van het rijden op LNG. Deze brandstof levert niet alleen kostenbesparing op. Door schoner en stiller te rijden, dragen LNG gebruikers ook bij aan een duurzamere leefomgeving.

Wat maakt LNG een betere brandstof?
LNG is het enige economische en duurzame alternatief voor diesel in de Europese transportsector. Het rijden op LNG verbetert de luchtkwaliteit door de lagere emissie van onder andere CO². Een ander voordeel is dat een vrachtwagen met gasmotor 75% stiller rijdt dan een dieselmotor. Een praktisch voordeel hiervan is dat het bevoorraden van supermarkten veel rustiger verloopt voor de omgeving.

Rolande
Sinds een paar jaar zet Rolande zich prominent in LNG op de kaart te zetten voor het Nederlandse transportvervoer. Deze voortrekkersrol maakt Rolande waar doordat het bedrijf brede kennis in huis heeft: van LNG-truck tot -brandstof. Door hun kennis en ervaring begeleidt Rolande transporteurs in hun overgang van diesel naar LNG.

Rolande LNG biedt haar klanten de mogelijkheid om zowel de truck als brandstof in één huurcontract op te nemen. Risico’s als restwaarde en onderhoud worden hierbij afgedekt. Rolande LNG kan op dit moment in samenwerking met zusterbedrijf  IVECO Schouten IVECO-trekkers uit voorraad leveren die voor de transportondernemer aanzienlijke besparingen opleveren. Inmiddels rijden er ruim 250 vrachtwagens op LNG in Nederland en dat aantal groeit.

‘LNG4Haul’-project – met steun van de Europese Commissie
De realisatie van het LNG-tankstation in Utrecht is onderdeel van het ‘LNG4Haul’-project dat Rolande in 2015 uitvoert. Dit project wordt ondersteund door de Europese Commissie en omvat de realisatie van vijf LNG-tankstations: in Utrecht, Veghel, Geldermalsen, Heteren en Nieuwegein.

Daarnaast worden tijdens dit project 75 nieuwe LNG-trucks ingezet bij diverse transportbedrijven, waaruit waardevolle data wordt verzameld. Rolande LNG BV ontvangt voor dit project subsidie van de Europese Commissie in het programma ‘TEN-T’, het subsidieprogramma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk.

 

Bron: Rolande LNG BV

Presentaties tweede LNG-kennismakingsdag

Tijdens de tweede LNG-kennismakingsdag werd voor een grote groep van verladers en vervoerders door Ahold, Vos Logistics en Unilever uiteengezet hoe het rijden op LNG past in hun ambitie (download hier de presentatie van het Nationaal LNG Platform).

Ahold gaf in haar presentatie aan dat inzet van trucks op LNG of Bio-LNG goed past bij distributie naar stadscentra, tussen distributiecentra, maar ook bij internationaal transport. Recentelijk heeft Ahold ook een lange zware vrachtwagen (LZV) op LNG in gebruik genomen (download hier de presentatie van Ahold).

Vos Logistics gaf aan dat met de huidige generatie LNG-trucks internationaal vervoer van containers  goed te doen is. Vos doet dit immers al een aantal jaren. Met de komst van de nieuwe low deck voertuigen met dubbele tanks – die dus 2x zoveel kilometers kunnen rijden voordat tanken noodzakelijk is – wordt de inzet nog verder verbreed (download hier de presentatie van Vos Logistics).

Bij de presentatie van Unilever werd duidelijk dat voor de verduurzaming van het internationale wegvervoer een duidelijk rol is weggelegd voor LNG. Unilever heeft voor de uitrol hiervan EU-subsidie ontvangen (download hier de presentatie van Unilever).

foto: T.J. de Jong

Bedrijfsleven en milieuorganisaties willen samen werken aan versnelling LNG in de scheepvaart

Het gebruik van LNG (vloeibaar gas) in de scheepvaart kan  grote winst opleveren voor de gezondheid en natuur. Versnelde invoering hiervan is daarom één van de vier actiepunten waarover het Nationaal LNG Platform, Stichting Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en de Gelderse Natuur en Milieufederatie het eens zijn geworden.

Onder voorzitterschap van Energie Dialoog Nederland  hebben de partijen onderzoek laten doen naar de milieueffecten van LNG en een actieagenda over de rol van LNG bij verduurzaming van het zware transport opgesteld. Doel hiervan is om het potentieel van LNG optimaal te benutten en negatieve effecten te voorkomen. De belangrijkste punten uit de agenda zijn dat de partijen zich samen willen  inzetten voor:

  • De versnelde invoering van LNG in de scheepvaart. Met name de vervanging van de oudere motoren in de schepen door LNG motoren levert veel gezondheidswinst op.
  • De versnelde vervanging van oudere vuilere trucks door nieuwe EURO VI trucks.
  • De stimulering van de inzet van LBM (Vloeibaar gas op basis van groen gas) met name ten behoeve van de scheepvaart.
  • De minimalisering van de methaanverliezen over de hele keten zowel voor de scheepvaart als het wegtransport om te zorgen dat het overal klimaat effect van de invoering van LNG positief is en blijft.

TNO heeft een studie uitgevoerd waarin staat wat de milieueffecten zijn van de invoering van LNG als brandstof is, in vergelijking tot diesel. Beschikbare en toekomstige 0-emissie alternatieven waaronder elektrische, hybride en waterstof zijn niet in de vergelijking meegenomen.

Uit de gegevens blijkt dat de invoering van LNG vooral in de scheepvaart zorgt voor fors minder uitstoot van stikstofoxiden, fijn stof en zwaveldioxide. Dat zorgt voor minder schade aan de natuur en de gezondheid van mensen.  Deze  emissiereductie  is in de scheepvaart hoog omdat de emissienormen in de scheepvaart nog niet erg scherp zijn en er dus veel winst te behalen is.

Ook blijkt dat een aantal LNG vrachtwagenmotoren  schoner zijn dan dieselmotoren terwijl andere LNG motoren ongeveer hetzelfde presteren. De NOx en fijnstof emissiereductie door toepassing van LNG is in absolute termen (g/kWh) klein omdat de EURO VI norm al een hoge eis stelt aan alle motoren. Bij trucks zorgt daarom vooral de vervanging van oude vrachtwagens voor gezondheids- en milieu winst.  LNG-motoren zijn bovendien stiller dan dieselmotoren.

LNG motoren leveren tot 15% klimaatwinst ten opzichte van dieselmotoren. In de scheepvaart is bij de huidige generatie motoren gemiddeld nog geen klimaatwinst. Bij grotere motoren lijkt een reductie van 15% wel technisch mogelijk als de nog hoge methaanemissies worden teruggedrongen. Voor de toepassing van LNG is het van cruciaal belang om te zorgen voor een minimaal methaanverlies over de hele keten omdat er anders een negatief klimaateffect kan ontstaan.  Inmiddels is er project gestart om te bekijken hoe de methaanverliezen kunnen worden geminimaliseerd. Voor verdere klimaatwinst is introductie van hernieuwbaar gas nodig. Uit de TNO studie komt dat de hoeveelheid groen gas nog kan toenemen en daarmee in de toekomst een deel van de LNG inzet kan vergroenen.

De conclusies van de dialoog zijn vastgelegd in een korte rapportage (pdf) waarin de actiepunten waaraan gewerkt moet worden verder zijn uitgewerkt.

Zie ook: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) – Bedrijfsleven en milieu-organisaties werken samen aan versnelling LNG in de scheepvaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

Woordvoerder Natuur en Milieu:
Jolanda van Zwieten, tel: 06-46843537
e-mail: j.vanzwieten@natuurenmilieu.nl

Woordvoerder Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland:
Bert Bakker, tel: 06-24479428 / 070-3040114
e-mail:  b.bakker@milieufederatie.nl

Woordvoerder Nationaal LNG Platform:
Marjolein Boer, tel: 06-46 24 13 06
e-mail: marjolein@havencommunicatie.nl

Woordvoerder Gelderse Natuur en Milieufederatie
Joost Reijnen, tel: 06-50632073 / 026-3523741
e-mail: j.reijnen@gnmf.nl

Vanaf juni 2017 vaart in Rotterdam een ‘energieschip’

Vanaf juni 2017 vaart in Rotterdam een ‘energieschip’. Een mobiele energiecentrale die daar waar nodig, andere schepen van energie kan voorzien. Dit is bekend gemaakt door Becker Marine Systems en Kotug.

Het energieschip werkt op LNG en biedt zo een duurzaam alternatief voor de traditionele motoren en generatoren van aangemeerde cruiseschepen.  Het is de eerste flexibele energiebron op LNG die KOTUG inzet voor haar klanten, een interessante  ontwikkeling die door de markt met belangstelling wordt ontvangen.

Gerrit van Tongeren ”Dit initiatief van KOTUG en Becker Marine Systems wordt door het Platform enthousiast verwelkomd. We delen hetzelfde doel: het inzetten van LNG om zo bij te dragen aan een beter milieu.”

Meer informatie? Klik hier