Volhouden om een grote LNG-puzzel op te lossen

Een vraaggesprek met Erik van der Blom, Royal IHC

Met welk project ben je bezig?
“We hebben de eerste LNG-sleephopperzuiger ontworpen! Een mond vol voor een schip dat wereldwijd gaat baggeren met een zo laag mogelijke uitlaatgasemissie. Het is dus – heel belangrijk – de eerste toepassing van LNG op zo’n complex werkschip.” Erik van der Blom van Royal IHC  vertelt: ”Het ontwerp ervan is gemaakt samen met onze klant DEME (Dredging Enviromental and Marine Engineering). De komende maanden worden er twee LNG- sleephopperzuigers gebouwd en  in maart 2017 worden deze twee unieke baggerschepen opgeleverd.”

Hoe werkt het?
“We hebben bij Royal IHC de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om sleephopperzuigers, met hele specifieke vereisten, op een duurzame manier aan te drijven. Een baggerschip opereert heel anders dan bijvoorbeeld een containerschip: het is een continue afwisseling van baggeren, varen, manoeuvreren, lossen en volle kracht vooruit. Veel pieken en dalen dus. Dat betekent dat de motor veel zwaarder belast wordt. Die variërende belasting opvangen met een Dual Fuel LNG-motor is een hele puzzel. Daarnaast bleek de opslag van LNG een lastig vraagstuk, want LNG-opslag vergt twee- tot driemaal meer ruimte in het schip dan de opslag van diesel. Dit heeft forse consequenties voor het scheepsontwerp en de uitdaging daarbij was om het schip niet groter te laten worden. Daarnaast is de veiligheid van bemanning en maritiem verkeer een belangrijk issue natuurlijk. Gas brengt strengere veiligheidseisen met zich mee. Ook dat aspect heeft in het ontwerp alle aandacht gekregen. Een flinke puzzel, die we alleen met vasthoudendheid konden oplossen… Maar nu gaan we dus echt bouwen!”

Wat is je drive?
“Ik vind het mooi om met innovatie en vernieuwingen bezig te zijn. Ook vind ik het leuk om – samen met andere, vasthoudende collega’s en partners – technische vraagstukken op te lossen. Bij Royal IHC heb ik altijd in de innovatieve hoek gewerkt: zelf nieuwe ontwerpen en verbeteringen bedenken op allerlei vlakken: rompvorm, bediening, automatisering, aandrijving. Dat soort werk. Samen met collega’s een nieuwe ontwikkeling starten en, ondanks alle vragen en onzekerheden, net zo lang doorgaan tot er een mooi resultaat ligt, dat drijft mij. En dan is het mooi om te zien dat een ontwikkeling die door een handjevol mensen is gestart, nu  – in het geval van de hopper – door honderden mensen wordt gebouwd. ”

Hoe gaat het project verder?
“Wij zijn recent gestart met de bouw van twee LNG-sleephopperzuigers voor DEME. Ze gaan voornamelijk werken in Belgische en Nederlandse wateren. Inmiddels heeft DEME een derde sleephopperzuiger bij IHC besteld die ook geschikt gemaakt wordt om op LNG te kunnen opereren. Bijzonder is dat we, in het kader van het TKI Gas project, na oplevering samen met DEME de schepen een jaar lang blijven monitoren. We hopen natuurlijk op meer orders en verwachten dat de vraag naar LNG-schepen verder zal toenemen als LNG breder beschikbaar komt. We weten zeker dat onze ‘puzzel’-ervaringen ons en anderen ook helpen bij het ontwerpen van andere toepassingen van LNG. Daarom is het belangrijk onze ervaringen te delen. Dat helpt ook bij het verder ontwikkelen van technieken en regelgeving. Want als je innoveert, loopt de regelgeving vaak een stapje achter. Dat is een lastig spanningsveld, maar door het succes van dit project brengen wij de toepassing van LNG weer een stuk verder.”

 Heb je nog een boodschap of wens?
“Het verminderen van uitlaatgasemissies is een grote uitdaging voor de maritieme sector en staat hoog op onze ontwikkelagenda. Toch is het soms lastig om duurzaamheidsambities te verenigen met economische belangen. Regels worden strenger, we willen duurzamer worden, maar het mag niet ten kosten gaan van alles. In die uitdaging is LNG een heel goed alternatief. De neiging is vaak om dit soort ontwikkelingen reactief af te wachten, maar het is beter om hier proactief op in te spelen. Met de bouw van twee complexe LNG-sleephopperzuigers laten we zien dat we in West Europa nog steeds voorop lopen en dat kunnen we blijven doen als we ons verder blijven ontwikkelen. Dus wat mij betreft: Volle kracht vooruit! ”

Bijeenkomst in een notendop

Een aantal keren per jaar organiseert het Nationaal LNG Platform een openbare bijeenkomst. Zeker één keer per jaar een praktijkdag rondom trucks of scheepvaart, de andere keren gaat het om bijeenkomsten bij DCMR Milieudienst Rijnmond, waar gastsprekers de laatste informatie uit de markt delen.

Tijdens de bijeenkomst van 15 maart jl. stond de TKI Gas centraal. De onderwerpen die binnen de TKI Gas op het gebied van LNG actueel zijn: Bio-LNG, de veiligheid rondom LNG, methaanslip en de afstemming van Europese regelgeving. Zeker bij de eerste drie punten speelt het Nationaal LNG Platform een belangrijke faciliterende rol. Tot 14 juni is het mogelijk om een subsidie aan te vragen. Dit kan samen met TNO, Maurice Hanegraaf [link naar mailadres] vertelt u graag meer.

Het bedrijf Anthony Veder vertelde over de plannen om de hoeveelheid LNG- schepen voor short-sea uit te breiden. Erik-Jan Verdegaal: “We zien duidelijk de voordelen van LNG, deze zijn volop aanwezig. LNG verlengt bovendien de levensduur van de beschikbare hoeveelheid olie.”

Anthony Veder vervoert LNG en deze schepen varen ook op LNG. Dat is volgens het bedrijf de meest efficiënte methode. Eén schip van Anthony Veder is retrofit, de Coral Anthelia. Verdegaal: “Als shipwoner moet je wel een ‘risk apetite’ hebben omdat de motorfabrikant niet alle risico’s wil dragen.”

De financiering van schepen blijft lastig. Fondsen zijn voorzichtig, men gaat niet verder dan het afgeven van een garantie. Omdat de aandrijving van het schip ook v
oldoet aan de Clean Shipping index is er ism de certificeringsinstelling en de bank toch een oplossing gevonden.

20160315_162828Het bedrijf Mampaey geeft een update over hun nieuwste techniek voor het veilig aanmeren en afmeren van schepen, de ‘intelligent multi safety link’. Uitermate geschikt voor schip-to-ship en ship-to-shore connecties.

Bas Kelderman van EICB praat de aanwezigen in de zaal bij over een groot project dat in januari jl is gestart en tot eind 2018 loopt. Vele partijen werken samen met als doel: 6 bunkerschepen en 4 vaste bunkerstations.

20160315_165147Sinds begin februari is het Vlaamse LNG Platform actief. De eigen website is inmiddels online: www.vlaamslngplatform.com.

Het ‘rondje door de zaal’ levert als altijd veel informatie op. De NEN geeft aan dat een iso-norm ter beoordeling ligt en dat opmerkingen aan NEN mogen worden doorgegeven. Cryovat – producent van o.a. het LNG-vat op het LNG-schop van Anthony Veder – beschikt sinds kort over een nieuwe locatie, waar men nog grotere tanks kan maken. Crynorm Systems – reeds 50 jaar bouwer van cryogene installaties – laat weten dat er recent diverse schepen met hun systeem zijn opgeleverd. En er is een nieuwe order op zak: 15 LNG-installaties voor 15 binnenvaartschepen. Navingo, de eigenaar van de website LNG World News, roept de zaal op om LNG-nieuws te delen. Berichten mogen worden worden gemaild naar newsdesk@lngworldnews.com

Houd de agenda in de gaten voor de datum van de volgende bijeenkomst.

 

Download een presentatie van de bijeenkomst van 15 maart 2016 door op de link hieronder te klikken:

 

DMT investeert in Bio-LNG

DMT Environmental Technology – één van de leden van het Nationaal LNG Platform – is een snel groeiend bedrijf met verschillende vestigingen in Nederland en de USA. Het ontwikkelt technologie waarmee afvalwater uit industrieën of gemeenten wordt gezuiverd voor hergebruik, of mest of GFT-afval worden verwerkt tot nieuwe schone energie.

Bio-LNG krijgt alle aandacht van DMT, en niet zonder reden. Meer weten waarom? Lees hier de visie van het bedrijf, recent gepubliceerd op www.nederlandmvo.nl en in een bijlage van het Financieel Dagblad.

Volgens ING: geen revolutie wel evolutie

Uit een onderzoek van het Economisch Bureau van ING blijkt dat de komende tien jaar het aantal trucks dat op LNG rijdt, flink toeneemt. Kwamen er vorig jaar nog zo’n 100 nieuwe LNG-vrachtwagens op de weg bij, in 2025 bedraagt de jaarlijkse ingebruikname bijna 2.000 stuks. Als in de toekomst wordt overgeschakeld op bio-LNG zal niet alleen de fijnstof maar ook de CO2 reductie aanzienlijk zijn.

De afgelopen jaren richtte het milieubeleid ten aanzien van wegtransport zich met name op het beperken van de uitstoot van stikstof, zwavel en fijnstof. Onder invloed van klimaatverandering is er nu ook aandacht voor de CO2-emissie van trucks en trailers. Om de uitstoot van koolstofdioxide verder terug te dringen, is het noodzakelijk om over te stappen op alternatieve brandstoffen. Naast biodiesel ligt volgens de ING-onderzoekers LNG voorlopig het meest voor de hand. ING verwacht geen revolutie, maar wel een gestage evolutie.

De onderzoekers benadrukken dat de huidige overstappers vooral retailers zijn. “Het besef van urgentie van CO2-reductie begint bij de eindklant door te dringen en verladers willen hun verantwoordelijkheid nemen”, schrijven zij. Bedrijven als Albert Heijn, Lidl, Spar, Ikea en Unilever worden dan ook beschouwd als voorlopers. Aan de aanbodzijde is echter nog wel een wereld te winnen; op dit moment zijn Scania en Iveco de enige producenten van LNG-trucks boven de 3,5 ton.

Lees hier een uitgebreid artikel in het Financieel Dagblad
Lees hier het volledige rapport van ING

Feestelijke ingebruikname tankstation Veghel

In Veghel is een nieuw trucktankstation feestelijk in gebruik genomen. Bij deze truckstop kan er naast diesel ook LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (gecomprimeerd aardgas) worden getankt. Het station is een initiatief van Van den Broek Olie, Greenpoint Fuels en Rolande LNG. Commissaris van de Koning van de provincie Noord Brabant Wim van de Donk nam de eerste LNG tankbeurt voor zijn rekening.

Opening_truckstop_Veghel_2_LRVan de Donk benadrukte het belang van een sterke logistieke sector voor de provincie Brabant en zei dat “het geweldig is om te zien dat Brabantse bedrijven hierin ook visie tonen en het voortouw durven nemen. Dit is van cruciaal belang om de positie van Brabant als logistieke spil van Nederland én Europa verder uit te bouwen. De provincie draagt dit soort initiatieven van Brabantse ondernemers dan ook een warm hart toe”. Hij maakte graag van de gelegenheid gebruik om zelf een vrachtwagen met LNG af te tanken.

Truckstop Veghel is een realisatie van Van den Broek uit Veghel, Greenpoint Fuels uit Milheeze en Rolande LNG uit Tilburg. Deze 3 Brabantse bedrijven zagen al snel het potentieel van LNG (en op termijn Bio-LNG) als alternatieve transportbrandstof en besloten om samen aan de Doornhoek in Veghel een tankstation te bouwen waar LNG, CNG en traditionele diesel kan getankt worden. Momenteel worden bij Truckstop Veghel reeds dagelijks zo’n 25 LNG-trucks afgetankt, de verwachting is dat dit tegen eind 2016 zal groeien naar 50 á 60 trucks per dag.

Bijeenkomst TKI Gas op 15 maart

Het Nationaal LNG Platform organiseert jaarlijks enkele openbare bijeenkomsten. De volgende bijeenkomst, op 15 maart a.s., organiseren we samen met TKI Gas. En we hebben wat te vieren: het is onze tiende bijeenkomst.

Het hoofdthema op 15 maart is TKI Gas. We blikken terug op de resultaten van 2015 en vooruit naar de nieuwe regeling die dit jaar van kracht wordt.

Het programma:

12.30 Inloop met koffie
13.00 – 14.30 TKI bijeenkomst: diverse sprekers lichten de resultaten van het afgelopen jaar toe
14.30 – 15.00 Pauze, inloop nieuwe deelnemers voor de aansluitende, gezamenlijke TKI/LNG bijeenkomst

15.00 – 15.15 Opening gezamenlijke TKI/LNG bijeenkomst:
Ger van Tongeren
15.15 – 15.30 LNG en subsidieregeling MIA / VAMIL: Robert Goevaers
15.30 – 15.45 Terugblik TKI 2015: Jeroen van Hengstum, RVO
15.45 – 16.00 Anthony Veder Erik-Jan Verdegaal: Financiering ombouw LNG
16.00 – 16.15 Bunkeren van schepen en veiligheidssystemen: Manpaey
16.15 – 16.30 Break through LNG in EICB: Bas Kelderman
16.30 – 16.45 Update Vlaams LNG platform: Jan van Houwenhove
16.45 – 17.00 Rondje langs de velden
17.00 Netwerk borrel

U kunt zich via onze website aanmelden

Met vriendelijke groet

Ger van Tongeren

1e gecertificeerde duurzame scheepvaartfinanciering

Anthony Veder Group bouwt als eerste een duurzaam gefinancierd schip. Het gaat om de Coral EnergICE, een LNG-tanker Ice Class Super 1A met een laadcapaciteit van 18.000 m3. De Anthony Veder Euro Private Placement van € 66 miljoen werd in het vierde kwartaal van 2015 gesloten. De lening is gecertificeerd volgens de Clean Shipping Index Guidelines en uitgevoerd door Bureau Veritas, dat ook de duurzaamheidsaspecten van de transactie heeft gecontroleerd. Dit maakten Anthony Veder Group (Issuer), ABN AMRO (Sole Arranger) en Delta Lloyd Asset Management (Sole Investor) bekend.

Baanbrekend

In de mondiale scheepvaartsector, waar gecertificeerde duurzame financiering tot nu toe onontgonnen terrein was, wordt de transactie als baanbrekend gezien. ABN AMRO heeft samen met Anthony Veder Group gewerkt aan een Raamwerk voor Duurzame Scheepvaart. Het raamwerk rust op twee pijlers. Ten eerste bevat het een positieve evaluatie van de milieuprestatie van het scheepsontwerp. Deze evaluatie werd uitgevoerd met behulp van de Clean Shipping Index, waarmee de milieuprestatie van schepen en tankers op onafhankelijke wijze kan worden getoetst. Ten tweede scoorde Anthony Veder Group op het gebied van duurzaamheid bovengemiddeld in de door ABN AMRO ontwikkelde Shipping Sustainability Assessment Tool. Het Raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles. Bureau Veritas heeft een positieve ‘second opinion’ uitgebracht over de duurzaamheidsaspecten van de transactie.

Criteria

De financiering is gecertificeerd op grond van (i) de inzet van Anthony Veder voor duurzame scheepvaart, (ii) het milieuvriendelijke ontwerp van de LNG-tanker, (iii) de te gebruiken materialen en het gebruik van het product om emissies in Finland door Gasum / Skangas te verminderen en (iv) de expertise van ABN AMRO op het gebied van duurzame financiering.

Betrokkenen

Jan Valkier, CEO van Anthony Veder: “De totstandkoming van dit Raamwerk weerspiegelt ons commitment aan de ontwikkeling van kosten- en energiebewuste oplossingen voor kleine tot middelgrote LNG-tankers. Wij zijn heel blij met deze innovatieve transactie en de professionele en efficiënte wijze waarop ABN AMRO en Delta Lloyd dit proces hebben geleid.”

Gust Biesbroeck, Global Head van Transportation Clients: “ABN AMRO is zeer verheugd met het feit dat zij deze baanbrekende duurzame transactie in de mondiale scheepvaartsector heeft gearrangeerd. De transactie is een bewijs van Anthony Veders leidende positie in de duurzame scheepvaart. In deze transactie komen veel van ABN AMRO’s kernwaarden tot uiting, onder meer ons commitment aan onze klanten om de aantrekkelijkste financiering te bieden en ons commitment aan een duurza
me toekomst voor de mondiale scheepvaartsector.”

Jacco Maters, CEO Delta Lloyd Asset Management: “Delta Lloyd Asset Management kan als belegger een bijdrage leveren aan een betere wereld door rekening te houden met de impact die haar beleggingen hebben op mens en milieu. De rol die Delta Lloyd bij de totstandkoming van dit duurzaam scheepvaartkrediet heeft gespeeld, getuigt hiervan.”

Merijn Hougee, Clean Shipping Index: “Dit is een unieke transactie. ABN AMRO en Delta Lloyd hebben als eerste financiële instellingen een scheepsontwerp grondig getoetst aan duurzaamheidcriteria, als onderdeel van het proces van kredietgoedkeuring. Investeren in schone schepen speelt een belangrijke rol bij de vermindering van de milieuverontreiniging door de zeevaart. Deze transactie vormt dan ook een goed voorbeeld voor andere banken en beleggers.”

Unilever stimuleert opschalen schonere brandstoffen

Unilever en het Innovation & Network Executive Agency (INEA) hebben namens de Europese Commissie een driejarig contract ondertekend voor het verder ontwikkelen
van een Europese infrastructuur voor LNG als schonere brandstof voor zwaar internationaal wegvervoer. LNG staat voor Liquefied Natural Gas en wordt op dit moment gezien als het meest geschikte, duurzame alternatief voor diesel.
Doorbraak in gebruik LNG
Het Connect2LNG-consortium onder leiding van Unilever vertegenwoordigt zowel de vraag- als aanbodzijde van LNG. Een groot struikelblok voor investeringen in nieuwe LNG-vrachtwagens is het gebrek aan LNG-tankstations. Door de realisatie van vijf LNG-tankstations langs de belangrijkste Europese transportroutes (Core Network Corridors) in Frankrijk en Duitsland zullen Noordwest- en Zuid-Europa met elkaar verbonden worden. De Europese Commissie steunt het project met een bedrag van € 4,5 miljoen vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Een industrie in beweging zetten
‘Met het stimuleren van de overgang naar het gebruik van alternatieve brandstoffen, neemt Unilever een leidende rol in het verduurzamen van de transportsector. LNG is een schoon en veilig alternatief voor zwaar internationaal wegvervoer’, aldus Jan Zijderveld, President Europe Unilever. ‘Door haar schaalgrootte kan Unilever een positief signaal afgeven om zo een fundamentele verandering in de transportsector tot stand te brengen. Wanneer wij een stap zetten, zullen anderen volgen en dat zal transportbedrijven en brandstofleveranciers de kritische massa geven die ze nodig hebben en daarmee het vertrouwen om ook een stap te zetten.’

 

Meer informatie: www.connect2lng.com