Volkskrant: “Truckers stappen gesubsidieerd over op biogas”

“De motoren en tanks waren er al, en tankstations zijn er nu ook bijna genoeg. Een nieuwe subsidie drijft wegtransporteurs richting vloeibaar aardgas, dat de komende jaren steeds meer gemengd wordt met het meer duurzame biogas.”

Vandaag een mooi, beschrijvend artikel in de Volkskracht over de ontwikkeling van LNG in Nederland. Wat houdt LNG in en hoe ziet de toekomst naar bio-LNG eruit? Voorzitter van het Nationaal LNG Platform in gesprek met journalist Gerard Reijn.

Lees hier het hele artikel.

Subsidie voor schoner goederenvervoer in Gelderland

Provincie Gelderland wil het goederenvervoer verduurzamen. Onder meer door stillere en schonere vrachtauto’s op LNG, CNG, waterstof of elektriciteit.

Vanaf 2020 subsidieert Gelderland het opstellen van een advies voor duurzame logistiek én de aanschaf van duurzame vrachtwagens. Voor het opstellen van een advies om de logistiek te verduurzamen stelt Gelderland maximaal € 3.000 beschikbaar per bedrijf. Voor vrachtwagens op CNG en LNG kan een aanvrager voor maximaal zeven vrachtwagens subsidie aanvragen. Lees hier het hele artikel.

LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling in de pers

Het nieuws over de LNG/Bio-LNG-stimuleringsregeling wordt goed opgepakt door de (vak)pers.

Evofenedex: “Gebruik lng wordt de komende twee jaar gestimuleerd”
Nieuwsblad Transport: “Nieuwe lng-regeling: 18,75 cent subsidie per kilogram”
Tankpro: “Nieuwe stimuleringsregeling voor LNG en Bio-LNG is een feit”
TLN: “LNG/bio-LNG subsidieregeling in 2020 van kracht
TTM: “Acht miljoen euro LNG-compensatie in 2020 en 2021”

LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling gepubliceerd

Vandaag is de LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling betreft een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport. De sector kan op deze manier direct een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities en tevens komt de stap naar Bio-LNG hierdoor dichterbij.

Aanleiding van de regeling
Eind 2018 besloot het Ministerie van Financiën de accijns teruggave regeling op LNG niet te verlengen. Hierdoor ontstond een stagnatie in de opmars van LNG in de transportsector. De sector zou mogelijk gaan krimpen waardoor de transitie van LNG naar Bio-LNG niet van de grond kwam. Om de positieve bijdrage van LNG/Bio-LNG te stimuleren, besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een opvolger van de LNG-teruggave regeling te komen. De nieuwe LNG-subsidieregeling werd aangekondigd in het Klimaatakkoord. LNG/Bio-LNG zal een significante bijdrage leveren in het behalen van de gestelde klimaatdoelen.

LNG-motoren: minder CO₂-uitstoot en stiller
LNG-motoren bieden belangrijke milieuvoordelen ten opzichte van de meest moderne diesel motoren. Het besluit van de overheid om LNG te blijven stimuleren, is dan ook logisch. Recente tests van TNO hebben laten zien dat met een LNG-motor een CO₂-reductie van 10 tot 23% gerealiseerd kan worden. Met de overstap naar Bio-LNG is zelfs een reductie van 80 tot 100% mogelijk. Verder zijn LNG-motoren aanzienlijk stiller.

Hoe gaat de regeling werken
De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De compensatie in deze twee jaar bedraagt 18,7 eurocent per kilogram. De totale beschikbare subsidiepot is 8 miljoen euro. Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren/-exploitanten.

De toekomst
In het Klimaatakkoord, spelen geavanceerde biobrandstoffen een belangrijke rol bij de gestelde doelen voor mobiliteit. Dit biedt grote kansen voor Bio-LNG dat ontstaat uit vergisting van afvalstromen. De sector werkt momenteel hard aan het beschikbaar maken van Bio-LNG, dat uiteindelijk zal zorgen voor een nog grotere CO₂-reductie.

In samenwerking met de transportsector zal verder worden gewerkt aan de vergroening van de brandstoffen waarbij het initiatief ‘GreenTruckFuel’ kansrijk is. Bij GreenTruckFuel staat centraal dat het geld dat wordt opgehaald met rekeningrijden voor trucks, wordt ingezet voor de CO₂-reductie van de gebruikte brandstoffen. LNG/Bio-LNG speelt ook bij GreenTruckFuel een belangrijke rol.

Wilt u meer weten over de inhoud van de internet consultatie? Dat leest u hier.

Vragen? Neem contact op met Robert Goevaers – Voorzitter Nationaal LNG Platform op telefoonnummer: +31 6 23656402

LNG hulpregeling: incidentbestrijding bij LNG transportongevallen

In Nederland worden schonere brandstoffen steeds belangrijker. Dit om de CO2 uitstoot als gevolg van verkeer en vervoer in Nederland te beperken.

Duurzamere brandstoffen (anders dan diesel en benzine) zoals CNG (Compressed Natural Gas), waterstof, elektrisch aangedreven voertuigen (incl. HDB’s – High Density Batteries) en LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) zijn daardoor sterk in opkomst. Dergelijke duurzamere brandstoffen hebben zo hun specifieke eigenschappen die ook consequenties hebben voor de bestrijding van incidenten (IFV & Wolbers, 2015).

Deze LNG hulpregeling richt zich speciaal op LNG in incidentsituaties en is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Beleidsprioriteit EU: verhoog investeringen in LNG als transitiebrandstof

De nieuwe Europese commissie is nog niet gestart, maar de politieke beleidslijnen van Ursula von der Leyen (voorzitter Europese Commissie) zijn al wel bekend.

Eén van haar beleidsprioriteiten is dat de EU de investeringen in schone energie moet verhogen en optimaal gebruik moet maken van betaalbaar LNG als transitiebrandstof naar een CO₂-neutrale economie. Deze en al haar andere beleidsprioriteiten heeft ze voor beoogd Eurocommissaris van Energie, Kadri Simson, op een rij gezet in de Mission letter Kadri Simson_EU.

Uiteraard volgt het Nationaal LNG Platform dit op de voet en houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.

 

“Groener met de vlam in de pijp”

Het Dagblad van het Noorden publiceert afgelopen weekend een artikel over de toekomst van LNG. De moeite waard om te lezen: 

Het goederentransport over weg en water levert een fors aandeel in de uitstoot van broeikasgas. Maar er liggen kansen op vergroening. En de sector is bereid te investeren, zegt de New Energy Coalition na een vierjarig project in het grensgebied van onder andere Drenthe en Groningen.

Lees hier het hele artikel.

Positieve jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal LNG Platform

Ruim 70 bezoekers van de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal LNG Platform keken gisteren gezamenlijk terug op 2019. En we blikten vooruit op 2020. Met de focus op de verdere ontwikkeling van (bio-)LNG. 

De uiteenlopende presentaties werden verzorgd door Robert Goevaers, voorzitter van het Nationaal LNG Platform, Ronald van Selm van Titan, Jerom van Rosmalen van Nordsol, Jan Willem Drijver van Pitpoint, Harmen Dekker van DMT, Xavier Criel van FPC Risk over de LNG Hulpregeling en Ingrid Klinge namens Interreg.

Mooie ontwikkelingen en gunstige vooruitzichten op het gebied van (bio-)LNG zorgden voor een positieve, interactieve sfeer in de zaal en fijne napraat bij de borrel.

De presentaties van de middag zijn hier te na te lezen en te downloaden:

 

 

Eerste e-learning video: LNG-scheepsbouw

Wat betekent LNG als brandstof voor scheepseigenaren in de binnenvaart? Om daar goed antwoord op te kunnen geven, zijn er vier e-learning videomodules ontwikkeld door het consortium CEF LNG Breakthrough: LNG-scheepsbouw, LNG-techniek, LNG-bunkeren en LNG aan boord. Dankzij deze modules krijgen binnenvaartbedrijven op een laagdrempelige manier praktische inzichten in het gebruik van LNG. In deze eerste module, geeft Peter Vrolijk – Naval architect bij Kooiman Marine Group – een indruk van de werkzaamheden die zijn werf uitvoert bij nieuwbouw of retrofit van een schip.

Zie hier de eerste module.  

HAVI breidt steeds verder uit met LNG

HAVI breidt steeds verder uit met Scania’s in Duitsland. Driekwart jaar na de introductie van de eerste LNG-trucks, rijdt HAVI ondertussen de grootste LNG-vloot in Duitsland.

HAVI Duitsland bestelde halverwege dit jaar negen trucks op gas en rijdt vanaf eind juni met 35 LNG-trucks waarvan een deel rijdt voor McDonald’s. Om de CO₂-arme reis te versnellen, breidt HAVI ook uit met een netwerk van LNG-tankstations. Leer hier het hele artikel.

UPDATE: Vandaag is bekend geworden dat alle negen HAVI DC’s die rijden voor McDonalds, overgaan op LNG.