LIQAL BOUWT NIEUW LNG-TANKSTATION VOOR REMITRANS

Het Nederlandse LIQAL bouwt het nieuwe LNG-tankstation voor het Belgische transportbedrijf Remitrans. Na een aanbestedingsprocedure werd de Bredase onderneming LIQAL gecontracteerd. Het totaalconcept – van ontwerp, productie en realisatie op locatie, tot en met het onderhoud en de 24/7 service – gaf de doorslag. Met de komst van een eigen LNG-tankstation bouwt Remitrans verder aan het beper-ken van CO2-uitstoot in de transportsector.

De noodzaak daarvan blijkt uit de afspraken die tijdens de klimaatconferentie in Parijs zijn gemaakt. Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 worden beperkt. Overheden stimuleren daarom op nationaal en internationaal niveau het gebruik van klimaatvriendelijkere brandstoffen. LIQAL speelde in op deze ontwikkeling en specialiseerde zich in tankinfrastructuur voor de milieuvriendelijke alternatieven LNG en waterstof.

Vergroenen transportbranche
Dat ook de transportketen zich meer bewust is van de eigen verantwoordelijkheid ten aan-zien van het milieu, bewijst Remitrans. De Belgische transporteur levert alle mogelijke in-spanningen om haar bedrijf te vergroenen, de eigen impact op het milieu zo minimaal mo-gelijk te houden en een steentje bij te dragen aan het behalen van de Belgische klimaat-doelstellingen. Eerder dit jaar werd dit beloond en bekroond met de Green Truck Award. “Door stapsgewijs met het wagenpark over te stappen van diesel op de brandstof LNG, verbetert Remitrans de lokale luchtkwaliteit en reduceren we de CO2-uitstoot per truck met minimaal 20%. Met de aanschaf van 9 af-fabriek Euro-6 Volvo trucks rijdt nog dit jaar 15% van onze vrachtwagens op het vloeibare aardgas, het jaar erop 30%, met als doel in de toekomst het gehele wagenpark te verschonen”, zegt Frank Coppens, Logistiek Manager bij Remitrans. De nieuwe trucks beschikken overigens over dezelfde prestaties, rijeigen-schappen en brandstof zuinigheid als de diesel variant.

“Wij zijn ervan overtuigd dat LNG hét alternatief is voor diesel in zwaar wegverkeer en lange afstandsvervoer. Nu er diverse truckmerken beschikbaar zijn en steeds meer transportbe-drijven kiezen voor schoon en betaalbaar LNG, zal ook de vraag naar tankstations voor deze alternatieve brandstof toenemen. Remitrans heeft gekozen voor ons recent geïntrodu-ceerde prefab tankstation, waarbij de time to market met een aantal maanden wordt gere-duceerd. Goed voor de doorlooptijd van het project én voor de portemonnee van onze klan-ten, dat is waar wij voor gaan”, aldus Joost Jansen, Business Development Manager bij LIQAL.

Voorgefabriceerde tankoplossing
Het innovatieve tankconcept is compact maar bevat wél alle technisch hoogwaardige ele-menten van een volwaardig LNG-tankstation. Te denken valt aan een geavanceerd online monitoring- en trending systeem, een MID-gecertificeerde afleverzuil en LIQAL’s gepaten-teerde mirco liquefactie technologie, die ervoor zorgt dat het LNG in de 70.000 liter grote opslagtank oneindig houdbaarheid is en alle op de markt aanwezige trucks effectief op de gewenste condities kunnen worden bevoorraad, zonder gebruik van vloeibaar stikstof. Ci-viele werken zoals graafwerkzaamheden kunnen tot een minimum worden beperkt en het systeem komt afgemonteerd en getest op locatie aan. Hierdoor zijn de doorlooptijden korter. Naar verwachting is het Remitrans LNG-tankstation in de omgeving van Ninove, dan ook in de tweede helft van dit jaar al in gebruik voor zowel het eigen wagenpark als voor LNG vrachtwagens van derden.

De ambitie van LIQAL is duidelijk: Het bedienen van de Europese markt met hoogwaardige tankinstallaties voor LNG en waterstof en systemen om aardgas en biomethaan vloeibaar te maken. Een mooi doel, want hoe meer de transportsector deze gasvormige alternatieven omarmt, des te beter voor ons milieu.

Staatssecretaris wil rijden op LNG toch blijven stimuleren

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën deed tijdens een Kamerdebat de belofte dat hij op zoek gaat naar een oplossing om het gebruik van LNG de komende jaren te stimuleren.

Prachtig nieuws voor transportbedrijven die op LNG rijden. En voor alle partijen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de bouw van het LNG-netwerk in Nederland. Het kabinet belooft naar manieren te zoeken die bedrijven die rijden op vloeibaar aardgas een financiële stimulans kunnen geven.

Lees hier het hele artikel van Tankpro.

Brandstofdiscussie: “Voor onze sector zijn HVO en Bio-LNG komende jaren interessant.”

Hoe ziet de brandstofmix er in 2030 uit? Dat was dé centrale vraag tijdens het BOVAG Brandstofdebat. Uiteraard kwam ook de rol van (Bio-)LNG ter sprake.

Robert Goevaers – voorzitter van het Nationaal LNG Platform – sprak zich sterk uit over de rol van LNG als vervanger voor diesel bij zwaar transport. Ook Rob Aarse van TLN is helder: “Voor onze sector zijn HVO en Bio-LNG komende jaren interessant.” Lees hier het hele verslag van deze interessante discussie.

Eerste sleephopperzuiger op LNG!

Voor het eerst in de historie gaat een op LNG-aangedreven baggerschip – de Ecodelta – onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de Eemshaven. Dit gebeurt op plekken waar de meeste aanslibbing heeft plaatsgevonden, voornamelijk het Doekegatkanaal en de Beatrixhaven.

Door te kiezen voor LNG als brandstof kan de uitstoot van CO₂ met wel 20% verlaagd worden en de uitstoot van NOx met 85%. Zwavel- en fijnstofemissies worden tot praktisch nul teruggebracht. Hiermee is LNG de schoonste brandstof die op dit moment op grote schaal voor de scheepvaart beschikbaar is. Lees hier het hele artikel.

 

Save the date: Landelijke bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit

Betaalbare, comfortabele en vooral duurzame mobiliteit voor goederen en personen in 2050. Met deze ambitie levert de Mobiliteitstafel haar bijdrage aan het Klimaatakkoord. Er is sinds 2014 gewerkt aan de Brandstofvisie, die inmiddels een vervolg krijgt in de Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen aan het verduurzamen van onze mobiliteit.

Tijdens vijf regionale bijeenkomsten ‘Energiedragers in de mobiliteit’ in 2018 is er een gedegen netwerk opgebouwd, zijn er nieuwe contacten gelegd en concrete deals gesloten. Nu komen alle regio’s samen op de landelijke bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit, op:

21 maart, van 13.00 – 17.30 de Eenhoorn, Amersfoort (direct naast het station)

Programma
Het programma volgt binnenkort, maar wat u in ieder geval kunt verwachten:

  • Ruim 300 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen die samen aan de slag willen met verdere ontwikkeling en opschaling van duurzame, hernieuwbare energiedragers in de mobiliteit
  • Uitgebreide informatiesessie en lancering van de tweede ronde van de DKTI
  • Updates over de voortgang van Brandstofvisie 2.0
  • Informatiemarkt over instrumenten, subsidies, maatregelen en richtlijnen (Zoals DKTI, KIA en AFID)
  • Verrassende en inspirerende sprekers
  • Ruime gelegenheid tot netwerken

Samen op weg naar een emissieloze mobiliteit. Meer informatie en inschrijfmogelijkheden hiervoor volgen zo spoedig mogelijk.

Bouw LNG-tankstation in Rekkem gaat van start

De werkzaamheden aan het eerste Belgische LNG-tankstation van PitPoint.LNG zijn gestart. Het nieuwe LNG-tankstation opent in april 2019 bij het bestaande Total-tankstation aan het transportcentrum LAR Menen (Rekkem), vlakbij de Franse grens. Het LNG-tankstation komt tot stand dankzij de ketensamenwerking van zowel aanbieders als gebruikers van LNG, dat het zogeheten kip-en-ei-probleem oplost, wat vaak de doorbraak van een alternatieve, schonere brandstof belemmert.

Schakel in een internationaal dekkend LNG-netwerk
Het LNG-tankstation in Rekkem is het eerste in België en zo ondertussen het vijfde LNG-tankstation dat PitPoint.LNG opent. Na de realisatie van vier LNG-locaties op logistieke knooppunten in Nederland, zet PitPoint.LNG nu een concrete stap op weg naar de realisatie van een internationaal dekkend netwerk in Noordwest-Europa.

Belgische transporteurs kiezen steeds vaker voor LNG
Partners van PitPoint.LNG zijn, als voorbereiding op de opening van de Belgische locatie, al eerder overgestapt op LNG. Steve Taets, Procurement Manager Benelux bij Primagaz, kijkt uit naar de opening van het nieuwe LNG-tankstation: “Als propaanspecialist transporteren wij in toenemende mate op LNG. Wij werken voor het vervoer samen met transporteurs, die bewust ook kiezen om in LNG-trucks te investeren. Wij leggen dat niet op, maar verlangen wel van onze samenwerkende transporteurs dat zij zich maximaal inzetten voor een duurzaam en schoon transport. Automatisch komen zijn dan steeds vaker bij LNG uit. Ook aan de aanbodzijde werken we actief met verschillende partijen samen, om nieuwe tankstations voor schonere brandstof op te leveren. Zo dragen we graag bij aan de versterking van het LNG-netwerk in België en Europa.”

Naast Primagaz Benelux, stimuleert ook Prima LNG, dat actief is in inkoop en distributie van LNG, samenwerkende transporteurs om te kiezen voor het schonere alternatief voor diesel. Peter Frühwirth, Finance & Operations Director van Prima LNG: “Wij beleveren LNG in Europa met LNG-trucks. Wij stellen het als voorwaarde aan onze transporteurs dat de trekkers op LNG rijden. Het is inmiddels niet alleen een schoner alternatief voor diesel, maar ook in bedrijfseconomisch opzicht een goede keuze. Daarbij bieden gekende merken zoals o.a. Volvo, Scania en Iveco LNG-trucks met veel vermogen en een grote actieradius. In België hebben transporteurs ook nog het accijnsvoordeel. Het nieuwe LNG-tankstation in België maakt LNG extra interessant voor transporteurs en je ziet dat het ook hier, na Nederland, opkomt als alternatief voor diesel.”

Ketensamenwerking helpt bij realisatie internationaal netwerk
PitPoint.LNG werkt bij zijn ambitie om de transportsector internationaal verder te vergroenen nauw samen met truckfabrikanten, transporteurs, overheden en andere partijen in de brandstofketen. “Wij willen met z’n allen richting schoon vervoer, maar kunnen dit niet alleen bereiken”, zegt Koen Martens, Sales Manager België van PitPoint.LNG. “Enkel door samenwerking in de hele keten kunnen wij dit mogelijk maken. De realisatie van het nieuwe LNG-tankstation In België is een mooi voorbeeld daarvan. PitPoint.LNG bouwt en exploiteert het LNG-tankstation in Rekkem onder de luifel van Total. Total faciliteert de locatie, Prima LNG levert LNG aan het tankstation, trucks van Prima LNG en Primagaz tanken bij PitPoint.LNG-locaties. Dankzij ieders aandeel in de samenwerking bouwen we gezamenlijk aan de internationale uitbreiding van het netwerk van LNG-tankstations. Daarmee zijn we het eerder vermelde kip-en-ei-probleem voor en versterken vraag en aanbod elkaar. Hierdoor wordt ook voor andere transporteurs duidelijk dat LNG een schoner, logisch en praktisch alternatief is.”

Primeur: schip met 15.000 containers op LNG

Een primeur! De Duitse rederij Hapag-Lloyd laat een containerschip ombouwen zodat het wordt voorzien van een LNG-aandrijving.

Dit schip – de Sajir’ – kan 15.000 containers vervoeren en zal na de aanpassing op LNG of op een brandstof met een laag zwavelgehalte (LSFO) kunnen varen. “Met het ombouwen van de Sajir zijn we de eerste reder in de wereld die een schip van dit formaat ombouwt naar een LNG-aandrijving”, stelt Richard von Berlepsch, algemeen directeur fleetmanagement bij de rederij. Lees hier het hele artikel.

BioLNG goes mainstream: Nordsol attracts Shell Ventures as new investor

Nordsol, the BioLNG production and technology company, has brought Shell Ventures on as strategic investor to support its mission to enable the energy transition by making BioLNG mainstream. Nordsol uses biogas from organic waste streams to produce BioLNG, or liquified biomethane. With its unique technology, Nordsol offers a cost competitive solution for the long-haul, heavy duty transport sector with a pathway to net zero emissions.

Nordsol’s new business concept combines its smart and patented BioLNG technology with long term BioLNG offtake agreements with key LNG traders, offering a new and solid monetization route for biogas producers. The Shell Ventures minority investment will help fund Nordsol’s expansion from technology company into the full business concept of building, owning, operating and maintaining BioLNG plants together with biogas production partners. In addition to the benefits of BioLNG, the Nordsol process separates Bio CO2 for supply to consumers, resulting in a significantly reduced CO2 footprint.

“The Nordsol/Shell partnership offers a unique end-to-end BioLNG solution for biogas producers,” says Mattijs Slee, Shell Ventures Investment Principal. “The Shell Ventures investment will help to scale the technology and build a material business with impact. Nordsol and Shell want to play a leading role towards a zero-emission transport market and this partnership could provide a breakthrough solution.”

“Our BioLNG proposition, based on smart, integrated technologies and a guaranteed BioLNG offtake, will provide a clean and valuable alternative for waste management. With Shell Ventures as our partner, we will combine our resources to make BioLNG mainstream,” said Jerom van Roosmalen, founding partner at Nordsol. “It is the combination between Shell Ventures and Nordsol that will help enable LNG as the future energy source for the heavy transport sector. We look forward to a healthy cooperation.”

BioLNG has significant environmental advantages versus diesel and other available biofuels, making it the fuel of choice for long-haul, heavy duty transport. It has reduced CO2, NOx, particulate matter and engine sound emissions, and the Nordsol technology creates a pathway to net zero emissions immediately with BioLNG as a 100% substitute to LNG. The growing LNG fueling station network and fleets of LNG powered trucks and ships create higher value market for biogas than production of power or grid feed-in that is the norm today. Nordsol is aiming for partnerships with existing biogas producers to rollout the BioLNG facility network in Europe.

St van den Brink schaft 14 LNG-trucks aan!

Transportbedrijf St van den Brink heeft 14 LNG-aangedreven long-dumpers afgenomen. De levering van de trucks is tot stand gekomen in samenwerking met Volvo Trucks-dealer Harbers en Volvo Trucks Nederland.

De overstap naar de uitbreiding van de LNG-aangedreven vloot, vloeit voort uit de ambitie van St van den Brink om de CO₂-uitstoot met minstens 20% te verminderen.

Daarnaast wil St van den Brink zich met deze LNG-trucks onderscheiden van andere transportbedrijven, aangezien steeds meer klanten het belangrijk vinden om transport te verduurzamen.

 

Goed LNG-nieuws in het ontwerp-klimaatakkoord

Na een turbulent jaar voor de LNG-sector, sluiten we het jaar af met goed nieuws. Gisterenavond het nieuws uit de Tweede Kamer. Vanmiddag presenteerde het kabinet het ontwerp-klimaatakkoord dat de basis vormt voor de verdere uitwerking en onderhandelingen rondom (Bio-)LNG in 2019. Het is goed nieuws dat de overheid ook in het ontwerp-klimaatakkoord een duidelijk rol ziet voor de sector.

Compensatieregeling
Voor de ontwikkeling van LNG in het wegvervoer komt er een compensatieregeling als opvolger van de teruggaafregeling. Deze regeling geldt voor een periode van twee jaar om de LNG-sector te ondersteunen in de ontwikkeling van LNG naar Bio-LNG. Inzet is de sector te compenseren voor het afschaffen van de teruggaafregeling. De exacte werking van de regeling zal begin volgend jaar duidelijk worden. Inzet is dat deze regeling simpel en effectief is met weinig administratieve belasting voor het bedrijfsleven.

Robert Goevaers – voorzitter van het Nationaal LNG Platform – is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de totstandkoming van dit akkoord en is hierover redelijk tevreden: “Deze regeling biedt de mogelijkheid om de huidige LNG-trucks en LNG-tankstations in bedrijf te houden en internationaal door te groeien. In Zuid Europa is de markt booming. In België is LNG accijnsvrij en in Duitsland is er vrijstelling van Maut waardoor het voordeel kan oplopen tot 15.000 euro per jaar. Hier schakelen veel transporteurs over op LNG. Dat betekent ook dat door ‘economy of scale’ de meerprijs van de LNG-truck zal afnemen.” Deze doorontwikkeling moet er ook komen om de stap naar Bio-LNG te kunnen maken.

Inzet LNG in de stad
Een ander belangrijk element is de inzet van LNG-trucks in de stad. Vanaf 2025 geldt voor nieuw geregistreerde trucks dat deze zero emissie moeten zijn. Het is echter niet realistisch om aan te nemen dat er voldoende van deze trucks zullen rijden in 2025. Daarom komt er een overgangsregeling tot 2030. Euro VI bakwagens (maximaal vijf jaar) en trekker opleggers (maximaal acht jaar) mogen tot 2030 de stad in. Omdat LNG-trucks veel stiller en erg schoon zijn, betekent dit dat in en rondom de stad LNG-trucks een duidelijke rol blijven spelen.

Versnelling CO₂ reductie
Accijns stabilisatie en toegang tot de stad zijn twee belangrijke voorwaarden om de stap naar Bio-LNG te maken om zo de CO₂ reductie te versnellen. Dit akkoord biedt een aantal goede aanknopingspunten voor deze ontwikkeling.
Zo zal de ‘bijmengverplichting’ worden verhoogd waarbij LNG wordt bijgemengd met Bio-LNG. Deze komt in 2020 uit op 10%. Inzet van het akkoord is dat deze verplichting in 2030 rond de 20% gaat uitkomen. Langs deze weg worden alle brandstoffen wettelijk verplicht tot een hoger percentage duurzaam aandeel. Dit biedt kansen voor Bio-LNG aangezien Bio-LNG ontstaat uit vergisting van afvalstromen, zonder dat dit concurreert met de voedselketen. Hierdoor ontstaat een nieuw level playing field rondom de hernieuwbare brandstoffen.
Volgend jaar zal verder worden uitgewerkt hoe trucks die rijden op een hogere blend bio compensatie kunnen krijgen via rekening rijden.

Ook voor binnenvaart
De ‘bijmengverplichting’ geldt niet alleen voor het wegtransport. Ook in de binnenvaartsector wordt ingezet op een verplicht hogere bijmenging met Bio-LNG. In juni 2019 worden hierover besluiten genomen. Op dit moment krijgt de productie van Bio-LNG alle aandacht. Vóór de compensatieregeling bestonden er al plannen om Bio-LNG productielocaties te bouwen. Daar zal in de nabije toekomst meer duidelijkheid over komen.

Lees hier het hele ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’