Nieuwe Duitse LNG-veerboot

Mooi nieuws! Vanaf 1 maart dit jaar vaart er een LNG-aangedreven veerboot tussen Brunsbüttel en Cuxhaven in Duitsland.

Op dit moment zijn de voorbereidingen van het bedrijf Elbferry voor de exploitatie van hun Greenferry I in volle gang. De veerboot kan ongeveer 30 vrachtwagens en 200 auto’s vervoeren. Kijk hier voor meer informatie.

Passagiersschip Münsterland volledig op LNG

Mooi LNG-nieuws: dit jaar gaat het passagiersschip Münsterland compleet op LNG varen.

Eigenaar AG Ems laat door Royal Niestern Sander het oude achterschip vervangen en voorzien van een nieuw deel met dual fuel motoren, LNG opslagtank, voortstuwing, alle LNG installaties, leidingen en andere systemen. De oplevering staat gepland op eind juni 2021. Lees hier het hele artikel van Schuttevaer.

Wederom nieuw LNG-megaschip in aanbouw

LNG binnen de scheepvaart blijft zich ontwikkelen. Bij de Meyer Turku-scheepswerf in Finland is de Costa Toscana van Carnival in aanbouw en heeft voor het eerst op het water gedreven.

Een belangrijke bouwmijlpaal voor het nieuwe LNG-megaschip dat in december 2021 opgeleverd wordt. Lees hier het hele artikel.

Tien jaar Nationaal LNG Platform: daar waar het begon…

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we graag samen terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het eerste artikel: daar waar het begon…

Liquified Natural Gas. Tien jaar geleden een vrij onbekend product, tegenwoordig niet meer weg te denken in het nationale- en internationale weg- en watertransport. Een nieuwe, schonere en stillere brandstof die het Nationaal LNG Platform in samenwerking met bijna 30 leden en de overheid de afgelopen tien jaar in de Nederlandse markt heeft gezet, inclusief LNG-infrastructuur. Er is de afgelopen jaren veel gesproken en geschreven over LNG. Door voor- en tegenstanders. Hoe kijkt het Nationaal LNG Platform zelf terug op tien jaar LNG Platform? Een terugblik door de ogen van voorzitter Robert Goevaers.

“Veel mensen die ik spreek, denken dat LNG als brandstof op de markt is gekomen voor het realiseren van CO₂-reductie. Dat is niet het geval. Tien jaar geleden lag de focus op geluidsreductie in het transport, CO₂-reductie speelde toen veel minder.”

Start Nationaal LNG Platform
Het product LNG is niet nieuw, het gebruik daarvan als brandstof wel. Rond 2009 vinden de eerste pionierende gesprekken plaats tussen het bedrijfsleven en de overheid. In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken werd de eerste visie op brandstofgebruik in het lange afstandsvervoer neergezet: LNG moest het duurzamere alternatief worden voor de traditionele dieselmotoren. LNG was toen al beschikbaar, technisch inzetbaar en economisch haalbaar maar nog niet inzetbaar als alternatieve brandstof. Tankinfra en voertuigen waren er nog niet en het laden van LNG bij GATE was nog niet mogelijk.

Het Nationaal LNG Platform werd in het leven geroepen als verbindende factor tussen het bedrijfsleven en de overheid voor de realisatie van een nieuwe LNG-markt en -infrastructuur. Daarnaast werd het Platform dé plek om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor gezamenlijke problemen in de opkomende LNG-markt.

Pionieren, knokken, vallen & opstaan
Robert Goevaers: “Helaas betekende het niet dat we de visie gelijk konden omzetten naar actie, daar zijn echt jaren van pionieren, knokken, vallen en opstaan aan vooraf gegaan. We hebben in samenwerking met verladers, vervoerders, truckfabrikanten en brandstofleveranciers een visie neergezet op LNG-tankstations in Nederland: wat waren de beste locaties voor tankstations, paste dit binnen het aantal kilometers dat een chauffeur op een dag reed, hoe voldeden LNG-trucks aan de vraag van verladers en vervoerders? Zoveel vragen die beantwoord moesten worden én worden omgezet naar actie.”

Het samenspel tussen de partijen pakte goed uit, maar niet zonder slag of stoot. Robert Goevaers: “In 2015 waren er 14 LNG-stations in Nederland en zo’n 400 LNG-trucks, waarmee de supermarktbevoorrading goed begon uit te pakken en de markt klaar was voor de échte uitrol. In dat jaar werd EuroVI geïntroduceerd. Hierdoor werden fabrikanten van LNG-trucks gedwongen hun trucks uit te rusten met nieuwere technieken, dat kostte tijd.” Bovendien werd door het Klimaatakkoord van Parijs duidelijk dat een versnelling in de klimaatambities noodzakelijk was. Hierdoor moest de transitie van LNG naar bio-LNG versneld worden. Dit alles speelde rond 2017.

Nieuwe bio-LNG convenant
In 2018 begon er weer licht te schijnen in de donkere LNG-tunnel. Robert Goevaers: “Dat klopt. In 2018 ontstond de opening naar het nieuwe bio-LNG convenant. In dit convenant ligt de nadruk op  CO₂-reductie. Dat past volledig in ons straatje, aangezien we dat kunnen bereiken door vervoerders en verladers de overstap te laten maken van LNG naar bio-LNG. Daar ligt onze uitdaging op dit moment, aangezien 90% van de besparing van CO₂-uitstoot in het verkeer tussen steden zit. Naast bio-LNG bieden ook elektrische- en waterstof oplossingen CO₂-besparingen wat cruciaal is in de transitie naar het toenemend gebruik van bio-brandstoffen in Nederland. Na 10 jaar staat LNG stevig in de markt. Nu ligt de focus om de overstap te maken naar het fossielvrije bio-LNG.”

Wat hebben we geleerd?
Robert Goevaers: “Zoals gezegd is het introduceren van een nieuwe brandstof een proces van vallen en opstaan. We hebben een aantal duidelijke lessen geleerd:

  • Het kost heel veel tijd, meer dan gedacht, voertuigen en tankstations te ontwikkelen;
  • het is moeilijk een dynamische brandstofmarkt te overtuigen van een goede, nieuwe, alternatieve oplossing. Er zijn veel keuzes in de markt en een vervoerder kan zijn geld maar één keer uitgeven;
  • de (bio-)LNG-ontwikkelingen in Nederland hangen sterk samen met de LNG-ontwikkelingen in de landen om ons heen;
  • tenslotte zijn we volledig afhankelijk van het klimaatbeleid dat de Nederlandse overheid voorschrijft. Daar zullen we aan moeten blijven voldoen.”

Definitief geen dieseltrucks A12 Tirol vanaf 1-1-2021

Het is een feit: vanaf 1 januari 2021 mogen er ’s nachts geen dieseltrucks meer over de A12 in Tirol rijden. LNG-, CNG- en (deels) elektrisch aangedreven transport is wel welkom.

Ruud Jongeneel – Algemeen Directeur bij Jongeneel Transport – is blij met deze beslissing: “We rijden vier tot zes keer per week naar Oostenrijk. We vervoeren niet alleen LNG, onze trucks rijden zelf ook op LNG. Voor onze chauffeurs is dit fijn nieuws. Operationeel geeft het hen meer rust: door deze regel hoeven ze geen rekening te houden met een beperkende factor bij een optimale rituitvoering. Daarnaast biedt hen dit ruimte om gemakkelijker een geschikte parkeerplaats te vinden. Voor ons een prettig, onverwacht voordeel van het rijden op LNG.”

Eén op de zeven nieuwe schepen vaart op alternatieve brandstof

Nieuwsblad Transport laat weten dat één op de zeven nieuwe schepen op dit moment op alternatieve brandstof vaart.

“Opvallend is het hoge aantal bestelde LNG-tankers, die het vloeibare aardgas niet alleen vervoeren maar ook als brandstof gebruiken. Dat zijn er 138, ongeveer een derde van de huidige vloot. Die zijn samen goed voor 4% van het totale orderboek. Daarnaast zijn er nog 227 andere schepen in bestelling die op LNG kunnen varen, waaronder containerschepen.” Lees hier het hele artikel.

LNG-subsidieregeling 2021: 4,6 miljoen euro

Afgelopen vrijdag publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Subsidieregeling LNG voor 2021. Deze nieuwe regeling gaat open op 1 januari 2021 met een verruimd budget van 4,6 miljoen euro.

In 2020 bedroeg de subsidie 3 miljoen euro. Door het succes van de regeling was het budget dit jaar helaas eerder op dan verwacht. Vanaf 1 januari zal door de subsidie de LNG-prijs aan de pomp worden verlaagd met 18,7 eurocent per kilogram. Meer informatie? Kijk hier.

Nordsol: “Eerste Nederlandse bio-LNG in 2021”

Tien jaar geleden startte Jerom van Roosmalen in zijn schuurtje met het uitwerken van een vooruitstrevend idee. Nu, tien jaar later, samen met drie partners en vijf medewerkers én een markt die klaar is voor het idee, is zijn bedrijf Nordsol gestart met de bouw van de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie. Halverwege 2021 produceert hun installatie Nederlandse bio-LNG. Het Nationaal LNG Platform voerde een enthousiast gesprek met Jerom van Roosmalen, Managing Director & Founding Partner Nordsol en Léon van Bossum, Commercial Director & Partner Nordsol. Over dromen, durven en uiteindelijk ook echt doen.

De persberichten van initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell zijn duidelijk: de bouw van de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie in Amsterdam Westpoort is een feit. Halverwege volgend jaar wordt organisch afval omgezet in 3,4 kiloton bio-LNG, dat gelijkstaat aan ongeveer 13 miljoen CO₂-neutrale vrachtwagenkilometers.

“Het heeft 10 jaar geduurd, nu is de markt klaar voor bio-LNG”
“Een paar jaar geleden wisten we dat onze bio-LNG-installatie een feit zou worden, maar niet dat dat in 2020 zou gaan gebeuren”, vertelt Jerom van Roosmalen bevlogen. “De reden dat dit nu gebeurt, is dat de markt er klaar voor is. De publieke opinie over bio-LNG is gunstig, de overheid omarmt het product steeds meer en er is een groeiende vraag vanuit de markt. Daarnaast is Nordsol er als bedrijf ook klaar voor.” Léon van Bossum vult aan: “Steeds meer bedrijven vergroenen. Je kunt als bedrijf duurzamer bezig zijn door je interne processen te vergroenen, maar dat ziet niemand. Het voordeel van bio-LNG is dat je als bedrijf ook voor de buitenwereld zichtbaar maakt dat je aan het vergroenen bent: LNG-trucks rijden zichtbaar rond. Dat stuk PR is een mooie bijkomstigheid.”

“De vraag rijst: hoe maak je van LNG een biobrandstof?”
Een belangrijke stap voorwaarts in de LNG-markt is de groei van het aantal vrachtwagens en tankstations en de verplichte verduurzaming in de marinesector. Nu LNG een volwassen brandstof is, rijst de vraag hoe het vergroend kan worden naar een biobrandstof. Jerom van Roosmalen en Léon van Bossum vertellen afwisselend: “We merken dat alle betrokkenen in de LNG-keten om biogas vragen. Voor dit project heeft Shell zich gecommitteerd op de afname. Renewi verkoopt ons hun biogas voor een vaste periode. Zelf financieren we de volledige installatie, zijn we verantwoordelijk voor het leveren van de technologie en het eindproduct. We zijn blij met Shell en Renewi, zij bieden zekerheden die voorheen van de overheid kwamen. Door deze ontwikkeling zijn we minder afhankelijk van subsidies. Hoe mooi is dat: zo zijn we niet alleen de technologie provider voor de installatie, we zijn ook bio-LNG producent geworden.”

“We maken het bio-LNG van de bron tot de uitlaat inzichtelijk”
Jerom van Roosmalen: “Op dit moment zijn bio-LNG-installaties op één hand te tellen. Wereldwijd. We zijn een kleine speler in de markt, maar het is onze doelstelling een fors aantal van dit soort fabrieken te gaan bouwen in Nederland en omstreken. We streven naar de productie van 25 kiloton, dat staat gelijk aan acht fabrieken. We geloven in het lokale karakter en een duidelijke transparante supply chain. We vinden het belangrijk dat de markt ziet dat onze bio-LNG direct vervloeit uit de vergister. Zo weet je altijd waar jouw biobrandstof vandaan komt. Bij ons heb je nooit te maken met de invoer van groen gas en certificaten. Daar geloven we niet in, we willen dat onze bio-LNG écht renewable is.”

Léon van Bossum: “Door het lokale karakter van onze bio-LNG kunnen we alle bedrijven in de LNG-keten bedienen. Aan de ene kant creëren we zo meerwaarde voor biogas producenten, aan de andere kant bedienen we partijen die bio-LNG willen afnemen. Het maakt niet uit welke plek een bedrijf inneemt in de bio-LNG-keten, ons doel is bio-LNG mainstream te maken en te helpen waar we kunnen.”

Het totale bio-LNG-proces leidt tot een volledig CO₂-neutrale brandstof
Niet alleen het gebruik van bio-LNG zorgt voor CO₂-reductie, ook het productieproces zelf. De technologie van Nordsol maakt het mogelijk het biogas op te zuiveren tot puur methaan en efficiënt te vervloeien tot bio-LNG. Het CO₂-bijproduct wordt ook opgezuiverd en vervloeid in plaats van afgeblazen aan de atmosfeer. Het vloeibare bio-CO₂ kan op verschillende manieren door de industrie hergebruikt worden. Dit samen maakt van bio-LNG een volledig CO₂-neutrale brandstof.

“Ook een doorbraak voor het Nationaal LNG Platform”
Ook Robert Goevaers, voorzitter van het Nationaal LNG Platform, is enthousiast over deze stap van Nordsol, Shell en Renewi. “Dit is de kroon op het werk van de afgelopen jaren. Het feit dat deze partijen nu durven te investeren in deze installatie betekent dat zij vertrouwen hebben in de markt en het beleid waarin bio-LNG moet gaan floreren. We hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om een goede basis te leggen en er zit nog veel meer moois in de pijplijn.”