Eén op de zeven nieuwe schepen vaart op alternatieve brandstof

Nieuwsblad Transport laat weten dat één op de zeven nieuwe schepen op dit moment op alternatieve brandstof vaart.

“Opvallend is het hoge aantal bestelde LNG-tankers, die het vloeibare aardgas niet alleen vervoeren maar ook als brandstof gebruiken. Dat zijn er 138, ongeveer een derde van de huidige vloot. Die zijn samen goed voor 4% van het totale orderboek. Daarnaast zijn er nog 227 andere schepen in bestelling die op LNG kunnen varen, waaronder containerschepen.” Lees hier het hele artikel.

LNG-subsidieregeling 2021: 4,6 miljoen euro

Afgelopen vrijdag publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Subsidieregeling LNG voor 2021. Deze nieuwe regeling gaat open op 1 januari 2021 met een verruimd budget van 4,6 miljoen euro.

In 2020 bedroeg de subsidie 3 miljoen euro. Door het succes van de regeling was het budget dit jaar helaas eerder op dan verwacht. Vanaf 1 januari zal door de subsidie de LNG-prijs aan de pomp worden verlaagd met 18,7 eurocent per kilogram. Meer informatie? Kijk hier.

Nordsol: “Eerste Nederlandse bio-LNG in 2021”

Tien jaar geleden startte Jerom van Roosmalen in zijn schuurtje met het uitwerken van een vooruitstrevend idee. Nu, tien jaar later, samen met drie partners en vijf medewerkers én een markt die klaar is voor het idee, is zijn bedrijf Nordsol gestart met de bouw van de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie. Halverwege 2021 produceert hun installatie Nederlandse bio-LNG. Het Nationaal LNG Platform voerde een enthousiast gesprek met Jerom van Roosmalen, Managing Director & Founding Partner Nordsol en Léon van Bossum, Commercial Director & Partner Nordsol. Over dromen, durven en uiteindelijk ook echt doen.

De persberichten van initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell zijn duidelijk: de bouw van de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie in Amsterdam Westpoort is een feit. Halverwege volgend jaar wordt organisch afval omgezet in 3,4 kiloton bio-LNG, dat gelijkstaat aan ongeveer 13 miljoen CO₂-neutrale vrachtwagenkilometers.

“Het heeft 10 jaar geduurd, nu is de markt klaar voor bio-LNG”
“Een paar jaar geleden wisten we dat onze bio-LNG-installatie een feit zou worden, maar niet dat dat in 2020 zou gaan gebeuren”, vertelt Jerom van Roosmalen bevlogen. “De reden dat dit nu gebeurt, is dat de markt er klaar voor is. De publieke opinie over bio-LNG is gunstig, de overheid omarmt het product steeds meer en er is een groeiende vraag vanuit de markt. Daarnaast is Nordsol er als bedrijf ook klaar voor.” Léon van Bossum vult aan: “Steeds meer bedrijven vergroenen. Je kunt als bedrijf duurzamer bezig zijn door je interne processen te vergroenen, maar dat ziet niemand. Het voordeel van bio-LNG is dat je als bedrijf ook voor de buitenwereld zichtbaar maakt dat je aan het vergroenen bent: LNG-trucks rijden zichtbaar rond. Dat stuk PR is een mooie bijkomstigheid.”

“De vraag rijst: hoe maak je van LNG een biobrandstof?”
Een belangrijke stap voorwaarts in de LNG-markt is de groei van het aantal vrachtwagens en tankstations en de verplichte verduurzaming in de marinesector. Nu LNG een volwassen brandstof is, rijst de vraag hoe het vergroend kan worden naar een biobrandstof. Jerom van Roosmalen en Léon van Bossum vertellen afwisselend: “We merken dat alle betrokkenen in de LNG-keten om biogas vragen. Voor dit project heeft Shell zich gecommitteerd op de afname. Renewi verkoopt ons hun biogas voor een vaste periode. Zelf financieren we de volledige installatie, zijn we verantwoordelijk voor het leveren van de technologie en het eindproduct. We zijn blij met Shell en Renewi, zij bieden zekerheden die voorheen van de overheid kwamen. Door deze ontwikkeling zijn we minder afhankelijk van subsidies. Hoe mooi is dat: zo zijn we niet alleen de technologie provider voor de installatie, we zijn ook bio-LNG producent geworden.”

“We maken het bio-LNG van de bron tot de uitlaat inzichtelijk”
Jerom van Roosmalen: “Op dit moment zijn bio-LNG-installaties op één hand te tellen. Wereldwijd. We zijn een kleine speler in de markt, maar het is onze doelstelling een fors aantal van dit soort fabrieken te gaan bouwen in Nederland en omstreken. We streven naar de productie van 25 kiloton, dat staat gelijk aan acht fabrieken. We geloven in het lokale karakter en een duidelijke transparante supply chain. We vinden het belangrijk dat de markt ziet dat onze bio-LNG direct vervloeit uit de vergister. Zo weet je altijd waar jouw biobrandstof vandaan komt. Bij ons heb je nooit te maken met de invoer van groen gas en certificaten. Daar geloven we niet in, we willen dat onze bio-LNG écht renewable is.”

Léon van Bossum: “Door het lokale karakter van onze bio-LNG kunnen we alle bedrijven in de LNG-keten bedienen. Aan de ene kant creëren we zo meerwaarde voor biogas producenten, aan de andere kant bedienen we partijen die bio-LNG willen afnemen. Het maakt niet uit welke plek een bedrijf inneemt in de bio-LNG-keten, ons doel is bio-LNG mainstream te maken en te helpen waar we kunnen.”

Het totale bio-LNG-proces leidt tot een volledig CO₂-neutrale brandstof
Niet alleen het gebruik van bio-LNG zorgt voor CO₂-reductie, ook het productieproces zelf. De technologie van Nordsol maakt het mogelijk het biogas op te zuiveren tot puur methaan en efficiënt te vervloeien tot bio-LNG. Het CO₂-bijproduct wordt ook opgezuiverd en vervloeid in plaats van afgeblazen aan de atmosfeer. Het vloeibare bio-CO₂ kan op verschillende manieren door de industrie hergebruikt worden. Dit samen maakt van bio-LNG een volledig CO₂-neutrale brandstof.

“Ook een doorbraak voor het Nationaal LNG Platform”
Ook Robert Goevaers, voorzitter van het Nationaal LNG Platform, is enthousiast over deze stap van Nordsol, Shell en Renewi. “Dit is de kroon op het werk van de afgelopen jaren. Het feit dat deze partijen nu durven te investeren in deze installatie betekent dat zij vertrouwen hebben in de markt en het beleid waarin bio-LNG moet gaan floreren. We hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om een goede basis te leggen en er zit nog veel meer moois in de pijplijn.”

 

 

 

Duitse verkeersminister Scheuer staat klaar voor vrachtwagens op gas

Afgelopen week spraken de Duitse Verkeersminister Andreas Scheuer en de Duitse transportsector met elkaar hoe het vrachtvervoer over de weg in Duitsland verder kan vergroenen.

Belangrijk uitgangspunt voor de Duitse overheid is dat wordt ingezet op alle ontwikkelingen: elektrisch, waterstof en biobrandstoffen. Op de korte termijn blijft Duitsland ook inzetten op gas (CNG en LNG), aangezien het ministerie achter de huidige aanpak van Maut-differentiatie blijft staan voor het stimuleren van CO₂-arme oplossingen.

Daarnaast zet het ministerie in op een CO₂-tax van plus zeven eurocent per liter diesel, mogelijk als tijdelijke maatregel. Ook wil minister Scheuer in de toekomst inzetten op Maut-differentiatie op basis van de CO₂-footprint. Lees hier het hele artikel over de brandstof ontwikkelingen in Duitsland.

Tirol sluit A12 in de nacht voor dieseltrucks

De provincie Tirol in Oostenrijk heeft ingrijpende regelgeving aangekondigd.

Vanaf 1 januari 2021 worden ’s nachts geen Euro 6 diesel trucks meer toegelaten op de A12, de Inntal Autobahn. Alleen gas- en elektrische trucks zijn nog welkom. Dit leidt tot veel discussie tussen Wenen en Brussel om tot een oplossing te komen. Kijk hier voor meer informatie.

VSL opent eerste kalibratie- en testfaciliteit voor vloeibaar aardgas

VSL – het Nationaal Metrologisch Instituut (NMI) van Nederland – opent de allereerste kalibratie- en testinstallatie voor vloeibaar aardgas: een wereldprimeur.

Door gebruik te maken van deze installatie helpt VSL vloeibaar aardgas op een verantwoorde manier in te zetten voor een duurzame maatschappij. Eén van de sectoren waarin dit toegepast kan worden, is de transportsector waar LNG steeds vaker wordt ingezet als schonere brandstof variant. Het Nationaal LNG Platform is één van de betrokken partners geweest in de realisatie van de installatie. Een mooie ontwikkeling, waarover hier veel meer te lezen is.

Interview Robert Goevaers met Nieuwsblad Transport

Welke (bio-)LNG-ontwikkelen spelen er op dit moment in de scheepvaart? Wat is de toekomstvisie van het Nationaal LNG Platform hierop?

Twee van de vele vragen waarop Robert Goevaers – voorzitter Nationaal LNG Platform – antwoord geeft in het interview met Nieuwsblad Transport. “LNG is een koude brandstof. Als LNG in het water terecht komt, warmt het op en verdampt het vervolgens als gas in de zee. Vanuit milieubewegingen is er veel support.”

Lees hier het hele artikel.