Convenant voor de uitvoering van de brandstofmix

Op 28 juni zal de overheid voor de uitvoering van de brandstofmix een convenant sluiten voor 3 transitiesporen namelijk:

  • LNG – bio-LNG
  • Geavanceerde bio brandstoffen
  • Waterstof

Voor de uitvoering van het transitiespoor LNG – bio-LNG wordt het convenant afgesloten met het Nationaal LNG platform. Tijdens deze bijeenkomst zal de overheid ook  de innovatieregeling bekend maken die een impuls moet geven aan de verdere uitvoering van de Brandstofvisie. Deze regeling wordt onder voorbehoud op 1 augustus in de Staatscourant gepubliceerd en reserveert budget voor twee jaar. Waarschijnlijk wordt de deadline van indiening van de eerste projecten 1 november 2017 en kunnen in 2018 de eerste projecten een beschikking ontvangen. Naast research en development kunnen ook projectvoorstellen worden ingediend die gericht zijn op innovatieve toepassing in de praktijk.

Subsidie beschikbaar voor CEF Transport ‘blending’ call

De Europese Commissie heeft vorige week het werkprogramma voor de zogenoemde ‘blending’ call binnen de sector Transport bekend gemaakt. Dit werkprogramma vormt de basis voor de call tekst, die naar verwachting uiterlijk 8 februari aanstaande wordt gepubliceerd.

Andere opzet
De ‘blending’ call heeft een andere opzet dan de calls die tot nu toe zijn gepubliceerd onder CEF Transport; het gaat hier om een subsidieaanvraag gecombineerd met financiering uit het EFSI of andere financiële instrumenten. Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag wordt al met de EIB en andere geldverstrekkers gewerkt aan het financiële arrangement. Ook zijn twee sluitingsdata voorzien: 15 juni en 30 november 2017.

Op 27 februari as. organiseert de Europese Commissie in samenwerking met INEA en de EIB een informatiedag over de ‘blending’ call in Brussel.

Focus
Het gaat hier om een aanpassing van het meerjarig werkprogramma 2014-2020 van CEF Transport. Dit betekent onder meer dat de ‘blending’ call zich richt op het kernnetwerk, met de nadruk op de kernnetwerkcorridors. Er kunnen geen aanvragen ingediend worden voor studies.
Er gelden hogere drempels voor de minimale projectkosten.

De indicatieve verdeling van de subsidiemiddelen per prioriteit ziet er als volgt uit:

Prioriteit Budget (x miljoen)
Projecten op de kernnetwerk corridors 450
Projecten op andere secties van het kernnetwerk 100
Operabiliteit op het spoor 50
ERTMS 100
Innovatie 140
Veiligheid en betrouwbaarheid 10
SESAR 40
ITS op de weg 40
Snelwegen op zee (MoS) 40
Projecten in (stedelijke) knooppunten 10
Multimodale logistieke platforms 20

Unilever stimuleert opschalen schonere brandstoffen

Unilever en het Innovation & Network Executive Agency (INEA) hebben namens de Europese Commissie een driejarig contract ondertekend voor het verder ontwikkelen
van een Europese infrastructuur voor LNG als schonere brandstof voor zwaar internationaal wegvervoer. LNG staat voor Liquefied Natural Gas en wordt op dit moment gezien als het meest geschikte, duurzame alternatief voor diesel.
Doorbraak in gebruik LNG
Het Connect2LNG-consortium onder leiding van Unilever vertegenwoordigt zowel de vraag- als aanbodzijde van LNG. Een groot struikelblok voor investeringen in nieuwe LNG-vrachtwagens is het gebrek aan LNG-tankstations. Door de realisatie van vijf LNG-tankstations langs de belangrijkste Europese transportroutes (Core Network Corridors) in Frankrijk en Duitsland zullen Noordwest- en Zuid-Europa met elkaar verbonden worden. De Europese Commissie steunt het project met een bedrag van € 4,5 miljoen vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Een industrie in beweging zetten
‘Met het stimuleren van de overgang naar het gebruik van alternatieve brandstoffen, neemt Unilever een leidende rol in het verduurzamen van de transportsector. LNG is een schoon en veilig alternatief voor zwaar internationaal wegvervoer’, aldus Jan Zijderveld, President Europe Unilever. ‘Door haar schaalgrootte kan Unilever een positief signaal afgeven om zo een fundamentele verandering in de transportsector tot stand te brengen. Wanneer wij een stap zetten, zullen anderen volgen en dat zal transportbedrijven en brandstofleveranciers de kritische massa geven die ze nodig hebben en daarmee het vertrouwen om ook een stap te zetten.’

 

Meer informatie: www.connect2lng.com

Friesland: nieuwe subsidieregeling voor duurzamer transport

Vanaf 1 januari 2016 kunnen Friese ondernemers subsidie krijgen voor transportmiddelen op schonere brandstoffen zoals LNG en Groengas. Daarvoor komt er een nieuwe subsidieregeling. De aanschaf van dergelijke vrachtwagens of schepen wordt daarmee aantrekkelijker gemaakt. Duurzame vrachtwagens zijn namelijk zo’n € 40.000,- duurder dan gewone diesels.

In het Provinciale Milieuplan 2015-2016 is het gebruik van duurzame brandstoffen een speerpunt. Het draagt bij aan minder uitstoot van schadelijke stoffen en aan een duurzame samenleving. De meerkosten van duurzame vrachtwagens of schepen zijn echter nogal fors. Met de subsidieregeling kunnen ondernemers tot € 8.000,- per vrachtwagen subsidie krijgen.

De eigenaar van de Friese LNG-tankstations wil een financieringsregeling opzetten om ondernemers te helpen ook het laatste deel van de meerkosten te financieren. Fryslân kent nu één LNG tankstation. Daar komt naar verwachting op korte termijn een tweede bij.

In eerste instantie kunnen ondernemers een subsidie aanvragen voor voertuigen op LNG/LBG. Dat geldt voor het eerste half jaar van 2016. Vanaf 1 juli 2016 geldt de regeling voor zowel ondernemers als particulieren en ook voor andere duurzame brandstoffen, zoals Groengas, Puur Plantaardige Olie (PPO) en dual fuel. Er is 220.000,- euro beschikbaar.