Conclusie ECN: Voldoende biomassa voor 2/3 van alle vrachtwagen kilometers!

Het NRC bericht in een onafhankelijk, eigen artikel dat schoon biogas perfect is voor trucks:

Gezuiverd en afgekoeld biogas, zogeheten Bio-LNG, kan trucks en schepen flink schoner en stiller maken. Maar subsidieregelingen werken deze brandstof tegen.

In Nederland rijden momenteel vierhonderd trucks op vloeibaar aardgas (liquid natural gas, LNG) en zeven binnenvaartschepen gebruiken deze relatief schone brandstof. Vergeleken met diesel – en ook biodiesel – produceert een motor op LNG ruim de helft minder stikstofoxiden en 95 procent minder roet en fijnstof. Ook het geluid van een motor op LNG is 75 procent minder. En het milieuplaatje wordt nóg mooier als je aardgas vervangt door biogas als grondstof, waarvan je dan Bio-LNG maakt. „Dan wordt ook de CO2-uitstoot met 95 procent gereduceerd”, zegt Jolon van der Schuit, directeur van het bedrijf Rolande, dat zowel LNG als Bio-LNG produceert.

Bio-LNG lijkt daarmee een interessant alternatief voor de transportsector, met name voor het zware vrachtvervoer. Elektrische aandrijving is hier bijvoorbeeld geen optie. Gezien het grote gewicht van truck of schip, en de lange af te leggen afstanden, zou je zoveel batterijen moeten meeslepen dat er weinig ruimte overblijft voor de lading. Maar kan Bio-LNG een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van het wegtransport?

Middels deze link, leest u het hele artikel.