Convenant voor de uitvoering van de brandstofmix

Op 28 juni zal de overheid voor de uitvoering van de brandstofmix een convenant sluiten voor 3 transitiesporen namelijk:

  • LNG – bio-LNG
  • Geavanceerde bio brandstoffen
  • Waterstof

Voor de uitvoering van het transitiespoor LNG – bio-LNG wordt het convenant afgesloten met het Nationaal LNG platform. Tijdens deze bijeenkomst zal de overheid ook  de innovatieregeling bekend maken die een impuls moet geven aan de verdere uitvoering van de Brandstofvisie. Deze regeling wordt onder voorbehoud op 1 augustus in de Staatscourant gepubliceerd en reserveert budget voor twee jaar. Waarschijnlijk wordt de deadline van indiening van de eerste projecten 1 november 2017 en kunnen in 2018 de eerste projecten een beschikking ontvangen. Naast research en development kunnen ook projectvoorstellen worden ingediend die gericht zijn op innovatieve toepassing in de praktijk.