Tien jaar Nationaal LNG Platform: daar waar het begon…

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we graag samen terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het eerste artikel: daar waar het begon…

Liquified Natural Gas. Tien jaar geleden een vrij onbekend product, tegenwoordig niet meer weg te denken in het nationale- en internationale weg- en watertransport. Een nieuwe, schonere en stillere brandstof die het Nationaal LNG Platform in samenwerking met bijna 30 leden en de overheid de afgelopen tien jaar in de Nederlandse markt heeft gezet, inclusief LNG-infrastructuur. Er is de afgelopen jaren veel gesproken en geschreven over LNG. Door voor- en tegenstanders. Hoe kijkt het Nationaal LNG Platform zelf terug op tien jaar LNG Platform? Een terugblik door de ogen van voorzitter Robert Goevaers.

“Veel mensen die ik spreek, denken dat LNG als brandstof op de markt is gekomen voor het realiseren van CO₂-reductie. Dat is niet het geval. Tien jaar geleden lag de focus op geluidsreductie in het transport, CO₂-reductie speelde toen veel minder.”

Start Nationaal LNG Platform
Het product LNG is niet nieuw, het gebruik daarvan als brandstof wel. Rond 2009 vinden de eerste pionierende gesprekken plaats tussen het bedrijfsleven en de overheid. In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken werd de eerste visie op brandstofgebruik in het lange afstandsvervoer neergezet: LNG moest het duurzamere alternatief worden voor de traditionele dieselmotoren. LNG was toen al beschikbaar, technisch inzetbaar en economisch haalbaar maar nog niet inzetbaar als alternatieve brandstof. Tankinfra en voertuigen waren er nog niet en het laden van LNG bij GATE was nog niet mogelijk.

Het Nationaal LNG Platform werd in het leven geroepen als verbindende factor tussen het bedrijfsleven en de overheid voor de realisatie van een nieuwe LNG-markt en -infrastructuur. Daarnaast werd het Platform dé plek om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor gezamenlijke problemen in de opkomende LNG-markt.

Pionieren, knokken, vallen & opstaan
Robert Goevaers: “Helaas betekende het niet dat we de visie gelijk konden omzetten naar actie, daar zijn echt jaren van pionieren, knokken, vallen en opstaan aan vooraf gegaan. We hebben in samenwerking met verladers, vervoerders, truckfabrikanten en brandstofleveranciers een visie neergezet op LNG-tankstations in Nederland: wat waren de beste locaties voor tankstations, paste dit binnen het aantal kilometers dat een chauffeur op een dag reed, hoe voldeden LNG-trucks aan de vraag van verladers en vervoerders? Zoveel vragen die beantwoord moesten worden én worden omgezet naar actie.”

Het samenspel tussen de partijen pakte goed uit, maar niet zonder slag of stoot. Robert Goevaers: “In 2015 waren er 14 LNG-stations in Nederland en zo’n 400 LNG-trucks, waarmee de supermarktbevoorrading goed begon uit te pakken en de markt klaar was voor de échte uitrol. In dat jaar werd EuroVI geïntroduceerd. Hierdoor werden fabrikanten van LNG-trucks gedwongen hun trucks uit te rusten met nieuwere technieken, dat kostte tijd.” Bovendien werd door het Klimaatakkoord van Parijs duidelijk dat een versnelling in de klimaatambities noodzakelijk was. Hierdoor moest de transitie van LNG naar bio-LNG versneld worden. Dit alles speelde rond 2017.

Nieuwe bio-LNG convenant
In 2018 begon er weer licht te schijnen in de donkere LNG-tunnel. Robert Goevaers: “Dat klopt. In 2018 ontstond de opening naar het nieuwe bio-LNG convenant. In dit convenant ligt de nadruk op  CO₂-reductie. Dat past volledig in ons straatje, aangezien we dat kunnen bereiken door vervoerders en verladers de overstap te laten maken van LNG naar bio-LNG. Daar ligt onze uitdaging op dit moment, aangezien 90% van de besparing van CO₂-uitstoot in het verkeer tussen steden zit. Naast bio-LNG bieden ook elektrische- en waterstof oplossingen CO₂-besparingen wat cruciaal is in de transitie naar het toenemend gebruik van bio-brandstoffen in Nederland. Na 10 jaar staat LNG stevig in de markt. Nu ligt de focus om de overstap te maken naar het fossielvrije bio-LNG.”

Wat hebben we geleerd?
Robert Goevaers: “Zoals gezegd is het introduceren van een nieuwe brandstof een proces van vallen en opstaan. We hebben een aantal duidelijke lessen geleerd:

  • Het kost heel veel tijd, meer dan gedacht, voertuigen en tankstations te ontwikkelen;
  • het is moeilijk een dynamische brandstofmarkt te overtuigen van een goede, nieuwe, alternatieve oplossing. Er zijn veel keuzes in de markt en een vervoerder kan zijn geld maar één keer uitgeven;
  • de (bio-)LNG-ontwikkelingen in Nederland hangen sterk samen met de LNG-ontwikkelingen in de landen om ons heen;
  • tenslotte zijn we volledig afhankelijk van het klimaatbeleid dat de Nederlandse overheid voorschrijft. Daar zullen we aan moeten blijven voldoen.”