DKTI Kennis halen en Brengen

De DKTI-Transport geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn voor de sector verkeer en vervoer. Tijdens de DKTI workshop op 1 oktober in Amersfoort werd gesproken over de gevolgen voor de operatie na ingebruikname van de ZE voertuigen. Koplopers deelde praktijkervaringen en er werden lessen geleerd tijdens de 1e ronde DKTI.

De drie belangrijkste waren:
1)  Beschouw de hele waardeketen: voertuigen hebben tank- en laadinfra nodig en een laad- of tankstation heeft klanten nodig. Vraagaggregatie van afnemers is noodzakelijk gebleken, de lokale puzzel voor een rendabel tank- laadstation moet echt gezamenlijk compleet gemaakt worden.

2) Het gebruik (“missieprofiel”) van een voertuig is van groot belang bij de keuze en inzetbaarheid van het voertuig. Dit bevat tanken/laden, het type rit, de belading, de logistieke operatie en de chauffeur.

3)  Nieuwe energiedragers kennen specifieke eisen en dat kost tijd bij bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan. Gemeentes, omgevingsdiensten, omwonenden en andere belanghebbenden zijn er vaak nog niet mee bekend. Uit veel projecten blijkt dat de benodigde kennis hierover en de doorlooptijd wordt onderschat.

Het evenement vindt plaats op de Automotive Campus in Helmond, op 29 januari 2020, van 13.30 tot 16.30 uur. De exacte locatie wordt nog bepaald. Indien u interesse heeft in dit evenement, kunt u zich aanmelden via deze website.