Duitse verkeersminister Scheuer staat klaar voor vrachtwagens op gas

Afgelopen week spraken de Duitse Verkeersminister Andreas Scheuer en de Duitse transportsector met elkaar hoe het vrachtvervoer over de weg in Duitsland verder kan vergroenen.

Belangrijk uitgangspunt voor de Duitse overheid is dat wordt ingezet op alle ontwikkelingen: elektrisch, waterstof en biobrandstoffen. Op de korte termijn blijft Duitsland ook inzetten op gas (CNG en LNG), aangezien het ministerie achter de huidige aanpak van Maut-differentiatie blijft staan voor het stimuleren van CO₂-arme oplossingen.

Daarnaast zet het ministerie in op een CO₂-tax van plus zeven eurocent per liter diesel, mogelijk als tijdelijke maatregel. Ook wil minister Scheuer in de toekomst inzetten op Maut-differentiatie op basis van de CO₂-footprint. Lees hier het hele artikel over de brandstof ontwikkelingen in Duitsland.