Een terugblik op… de toekomst

Recent organiseerde het Nationaal LNG Platform voor de tweede keer een LNG-kennismakingsdag. De eerste dag – in 2014, op het circuit van Assen – was een succes en een vervolg kon niet uitblijven. Maar liefst 40 verladers en 60 vervoerders kwamen deze tweede keer naar het circuit van Zandvoort voor een complete theorie- en praktijkdag rondom LNG. Voor alle deelnemers was het duidelijk: sinds de introductie van LNG in Nederland in 2010 is de brandstof uitgegroeid tot een betrouwbaar en duurzaam alternatief voor traditionele brandstof. LNG heeft de toekomst.

Het Nationaal LNG Platform opende de dag met feiten die direct duidelijk maakten dat de pioniersfase van LNG achter de rug is. In Nederland zijn inmiddels 14 LNG-tankstations in bedrijf. En truckproducenten Scania en Iveco bieden een nieuwe generatie trucks op LNG, waarvan er inmiddels circa 300 rondrijden.

Diverse marktpartijen gaven een openhartige kijk op hun beleid. Albert Heijn blikte terug op de ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar. Recent nam het bedrijf met haar vervoerders de 100e LNG-truck in bedrijf. En bij Albert Heijn loopt inmiddels ook een proef met een LZV (Lang Zwaar Vrachtvoertuig) op LNG. De landelijke aanscherping van de geluidspiek-norm naar 70 dB(A)  blijkt een goede incentive om LNG meer en meer in te zetten voor de distributie buiten de vastgestelde laad- en lostijden. Albert Heijn heeft een duidelijke visie: LNG en bio-LNG passen op de ‘menukaart ‘ van verduurzaming van het zware wegvervoer.

De presentatie van Vos Logistics sloot goed aan bij de groeiende ambitie van het Platform:  de inzet van LNG in het internationale vervoer. Vos Logistics heeft goede ervaringen met LNG: het bedrijf pendelt al ruim 3 jaar met LNG-trucks tussen Nederland en Duitsland. Aan de vrachtwagens ligt het niet: Vos laat zien dat met de huidige vermogens van de trucks containervervoer goed te doen is. Maar het is wel zaak dat de LNG- tankinfrastructuur in Duitsland en Frankrijk zich snel ontwikkelt. En samenwerking tussen markt en overheid is onontbeerlijk.

Tot slot heeft Unilever heeft zich in Zandvoort ook uitgesproken over LNG. Het gebruik van LNG (en in de toekomst bio-LNG) voor zwaar wegtransport past uitstekend in haar duurzaamheidsstrategie, het Unilever Sustainable Living Plan, en logistieke ambitie.

De nadruk ligt op activatie van het gebruik van LNG voor internationaal transport gezien het grote Europese transportnetwerk. Daar waar infrastructuur en trucks beschikbaar zijn zal Unilever serieus overwegen om over te schakelen naar LNG. Zelf draagt Unilever ook bij aan de ontwikkeling van LNG voor internationaal transport middels het Connect2LNG project, mede gefinancierd door de Europese Commissie.

Investeringen door marktpartijen zijn gebaat bij een stabiel overheidsbeleid. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigde tijdens de tweede LNG-kennismakingsdag dat LNG een duidelijke positie heeft in de brandstofmix om te komen tot minder CO2 uitstoot voor het zware wegvervoer en de scheepvaart. De wethouder van gemeente Velsen hield een enthousiast betoog waarom en hoe in zijn gemeente de ontwikkeling van LNG wordt omarmd.  De gedeputeerde van Provincie Noord Holland maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk geluidsreductie is: geluidsoverlast van trucks staat op de eerste plek van gemelde overlast. De provincie ziet LNG-trucks daarom als een zeer welkom alternatief.

In één dag worden bijgepraat over alle nieuwsfeiten, de toekomstige marktontwikkelingen én het overheidsbeleid, dat maakt de LNG-kennismakingsdag uniek. Daarnaast biedt de dag de gelegenheid om zowel de verladers als de vervoerders als de beleidsmakers uit de overheid te ontmoeten. De locatie, op het circuit van Zandvoort, was bewust gekozen. Deelnemers kregen de gelegenheid om zelf te ervaren hoe een LNG-truck rijdt.

Bij de afsluiting van de dag werd de oprichting van een gebruikersplatform bekend gemaakt. Doel van dit platform is om nog beter de wensen en ideeën van de markt op het gebied van LNG te kunnen volgen. Ahold, Unilever, Peter Appel en Vos Logistics worden kernleden hiervan.

Het Nationaal LNG Platform creëert met de LNG-kennismakingsdag een uniek podium voor alle stakeholders rondom LNG. Een rol die aansluit bij de andere activiteiten van het netwerk. Het platform speelt sinds de introductie van LNG in Nederland een belangrijke rol als verbindende schakel tussen de LNG GATE terminal in Rotterdam, de infrastructuur én de eindgebruiker.

Over het Nationaal LNG Platform
Het Nationaal LNG Platform is hét platform om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor problemen die iedereen die aan LNG werkt aangaan. Haar centrale rol maakt  het Platform gesprekspartner voor nationale en lokale overheden. Zo is er nauw contact met de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Financiën, Veiligheid en Justitie.

De Green Deal Rijn en Wadden vormt het kader voor veel van de activiteiten.

Bij het Nationaal LNG Platform zijn 25 leden aangesloten.

www.nationaallngplatform.nl

Bekijk hier de presentaties van de tweede LNG-kennismakingsdag.

Lees hier het gehele persbericht (pdf).

foto: T.J. de Jong

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie