Eerste bunkering zeeschip in Amsterdam

Zeeschip Fure West, een chemicaliën- en olietanker van de Zweedse rederij FureTank, heeft als eerste zeeschip in de Amsterdamse haven LNG gebunkerd. De bunkering vond plaats aan de Groene Kade in de Amerikahaven, de aangewezen locatie voor veilige truck-to-ship bunkering van LNG.

Fure West is het eerste zeeschip van FureTank dat is voorzien van een dual-fuel motor. De tanker uit 2006 werd recent omgebouwd om op LNG te kunnen varen. Maandagmiddag meerde het schip aan bij Oiltanking om te worden gelost, dinsdag voer het naar de Groene Kade voor de bunkering. Titan LNG , een Amsterdamse handelsonderneming in LNG, transporteerde met vijf tankwagens het vloeibare aardgas van de GATE-terminal naar de Amerikahaven en zorgde voor veilige bunkering.

LNG in Amsterdam

Al sinds 2013 kunnen binnenvaartschepen LNG bunkeren aan de kade in de Amerikahaven. Door een recente aanpassing kunnen nu ook zeeschepen er bunkeren. De faciliteit is onderdeel van de duurzaamheidsagenda van het bedrijf en van de visie om een metropolitane haven te worden die continu verbetert: sneller, slimmer én schoner.

Marleen van de Kerkhof, Rijkshavenmeester: ‘Het havenbedrijf zet volop in op verduurzaming van de scheepvaart. Die is nodig om een duurzaam antwoord te blijven geven op logistieke behoeften en regelgeving. Het faciliteren van veilige bunkeroperaties van steeds schonere scheepsbrandstoffen is hiervan een goed voorbeeld. Overigens is de Groene Kade nu nog een tijdelijke faciliteit. Met verschillende partners, zoals Titan LNG, kijken we naar een meer structurele bunkerfaciliteit, die ook veilig en efficiënt is. De bunkering van vandaag is een geslaagde eerste stap.’

Niels den Nijs, CEO van Titan LNG, is blij met deze mijlpaal voor de haven en zijn bedrijf: ‘Vloeibaar aardgas als brandstof voor scheepvaart heeft de wind in de rug. Dat komt door strengere milieuregelgeving, een gezonde business case en groeiende publieke druk om schoner te varen.’