1e gecertificeerde duurzame scheepvaartfinanciering

Anthony Veder Group bouwt als eerste een duurzaam gefinancierd schip. Het gaat om de Coral EnergICE, een LNG-tanker Ice Class Super 1A met een laadcapaciteit van 18.000 m3. De Anthony Veder Euro Private Placement van € 66 miljoen werd in het vierde kwartaal van 2015 gesloten. De lening is gecertificeerd volgens de Clean Shipping Index Guidelines en uitgevoerd door Bureau Veritas, dat ook de duurzaamheidsaspecten van de transactie heeft gecontroleerd. Dit maakten Anthony Veder Group (Issuer), ABN AMRO (Sole Arranger) en Delta Lloyd Asset Management (Sole Investor) bekend.

Baanbrekend

In de mondiale scheepvaartsector, waar gecertificeerde duurzame financiering tot nu toe onontgonnen terrein was, wordt de transactie als baanbrekend gezien. ABN AMRO heeft samen met Anthony Veder Group gewerkt aan een Raamwerk voor Duurzame Scheepvaart. Het raamwerk rust op twee pijlers. Ten eerste bevat het een positieve evaluatie van de milieuprestatie van het scheepsontwerp. Deze evaluatie werd uitgevoerd met behulp van de Clean Shipping Index, waarmee de milieuprestatie van schepen en tankers op onafhankelijke wijze kan worden getoetst. Ten tweede scoorde Anthony Veder Group op het gebied van duurzaamheid bovengemiddeld in de door ABN AMRO ontwikkelde Shipping Sustainability Assessment Tool. Het Raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles. Bureau Veritas heeft een positieve ‘second opinion’ uitgebracht over de duurzaamheidsaspecten van de transactie.

Criteria

De financiering is gecertificeerd op grond van (i) de inzet van Anthony Veder voor duurzame scheepvaart, (ii) het milieuvriendelijke ontwerp van de LNG-tanker, (iii) de te gebruiken materialen en het gebruik van het product om emissies in Finland door Gasum / Skangas te verminderen en (iv) de expertise van ABN AMRO op het gebied van duurzame financiering.

Betrokkenen

Jan Valkier, CEO van Anthony Veder: “De totstandkoming van dit Raamwerk weerspiegelt ons commitment aan de ontwikkeling van kosten- en energiebewuste oplossingen voor kleine tot middelgrote LNG-tankers. Wij zijn heel blij met deze innovatieve transactie en de professionele en efficiënte wijze waarop ABN AMRO en Delta Lloyd dit proces hebben geleid.”

Gust Biesbroeck, Global Head van Transportation Clients: “ABN AMRO is zeer verheugd met het feit dat zij deze baanbrekende duurzame transactie in de mondiale scheepvaartsector heeft gearrangeerd. De transactie is een bewijs van Anthony Veders leidende positie in de duurzame scheepvaart. In deze transactie komen veel van ABN AMRO’s kernwaarden tot uiting, onder meer ons commitment aan onze klanten om de aantrekkelijkste financiering te bieden en ons commitment aan een duurza
me toekomst voor de mondiale scheepvaartsector.”

Jacco Maters, CEO Delta Lloyd Asset Management: “Delta Lloyd Asset Management kan als belegger een bijdrage leveren aan een betere wereld door rekening te houden met de impact die haar beleggingen hebben op mens en milieu. De rol die Delta Lloyd bij de totstandkoming van dit duurzaam scheepvaartkrediet heeft gespeeld, getuigt hiervan.”

Merijn Hougee, Clean Shipping Index: “Dit is een unieke transactie. ABN AMRO en Delta Lloyd hebben als eerste financiële instellingen een scheepsontwerp grondig getoetst aan duurzaamheidcriteria, als onderdeel van het proces van kredietgoedkeuring. Investeren in schone schepen speelt een belangrijke rol bij de vermindering van de milieuverontreiniging door de zeevaart. Deze transactie vormt dan ook een goed voorbeeld voor andere banken en beleggers.”