Nordsol: “Eerste Nederlandse bio-LNG in 2021”

Tien jaar geleden startte Jerom van Roosmalen in zijn schuurtje met het uitwerken van een vooruitstrevend idee. Nu, tien jaar later, samen met drie partners en vijf medewerkers én een markt die klaar is voor het idee, is zijn bedrijf Nordsol gestart met de bouw van de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie. Halverwege 2021 produceert hun installatie Nederlandse bio-LNG. Het Nationaal LNG Platform voerde een enthousiast gesprek met Jerom van Roosmalen, Managing Director & Founding Partner Nordsol en Léon van Bossum, Commercial Director & Partner Nordsol. Over dromen, durven en uiteindelijk ook echt doen.

De persberichten van initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell zijn duidelijk: de bouw van de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie in Amsterdam Westpoort is een feit. Halverwege volgend jaar wordt organisch afval omgezet in 3,4 kiloton bio-LNG, dat gelijkstaat aan ongeveer 13 miljoen CO₂-neutrale vrachtwagenkilometers.

“Het heeft 10 jaar geduurd, nu is de markt klaar voor bio-LNG”
“Een paar jaar geleden wisten we dat onze bio-LNG-installatie een feit zou worden, maar niet dat dat in 2020 zou gaan gebeuren”, vertelt Jerom van Roosmalen bevlogen. “De reden dat dit nu gebeurt, is dat de markt er klaar voor is. De publieke opinie over bio-LNG is gunstig, de overheid omarmt het product steeds meer en er is een groeiende vraag vanuit de markt. Daarnaast is Nordsol er als bedrijf ook klaar voor.” Léon van Bossum vult aan: “Steeds meer bedrijven vergroenen. Je kunt als bedrijf duurzamer bezig zijn door je interne processen te vergroenen, maar dat ziet niemand. Het voordeel van bio-LNG is dat je als bedrijf ook voor de buitenwereld zichtbaar maakt dat je aan het vergroenen bent: LNG-trucks rijden zichtbaar rond. Dat stuk PR is een mooie bijkomstigheid.”

“De vraag rijst: hoe maak je van LNG een biobrandstof?”
Een belangrijke stap voorwaarts in de LNG-markt is de groei van het aantal vrachtwagens en tankstations en de verplichte verduurzaming in de marinesector. Nu LNG een volwassen brandstof is, rijst de vraag hoe het vergroend kan worden naar een biobrandstof. Jerom van Roosmalen en Léon van Bossum vertellen afwisselend: “We merken dat alle betrokkenen in de LNG-keten om biogas vragen. Voor dit project heeft Shell zich gecommitteerd op de afname. Renewi verkoopt ons hun biogas voor een vaste periode. Zelf financieren we de volledige installatie, zijn we verantwoordelijk voor het leveren van de technologie en het eindproduct. We zijn blij met Shell en Renewi, zij bieden zekerheden die voorheen van de overheid kwamen. Door deze ontwikkeling zijn we minder afhankelijk van subsidies. Hoe mooi is dat: zo zijn we niet alleen de technologie provider voor de installatie, we zijn ook bio-LNG producent geworden.”

“We maken het bio-LNG van de bron tot de uitlaat inzichtelijk”
Jerom van Roosmalen: “Op dit moment zijn bio-LNG-installaties op één hand te tellen. Wereldwijd. We zijn een kleine speler in de markt, maar het is onze doelstelling een fors aantal van dit soort fabrieken te gaan bouwen in Nederland en omstreken. We streven naar de productie van 25 kiloton, dat staat gelijk aan acht fabrieken. We geloven in het lokale karakter en een duidelijke transparante supply chain. We vinden het belangrijk dat de markt ziet dat onze bio-LNG direct vervloeit uit de vergister. Zo weet je altijd waar jouw biobrandstof vandaan komt. Bij ons heb je nooit te maken met de invoer van groen gas en certificaten. Daar geloven we niet in, we willen dat onze bio-LNG écht renewable is.”

Léon van Bossum: “Door het lokale karakter van onze bio-LNG kunnen we alle bedrijven in de LNG-keten bedienen. Aan de ene kant creëren we zo meerwaarde voor biogas producenten, aan de andere kant bedienen we partijen die bio-LNG willen afnemen. Het maakt niet uit welke plek een bedrijf inneemt in de bio-LNG-keten, ons doel is bio-LNG mainstream te maken en te helpen waar we kunnen.”

Het totale bio-LNG-proces leidt tot een volledig CO₂-neutrale brandstof
Niet alleen het gebruik van bio-LNG zorgt voor CO₂-reductie, ook het productieproces zelf. De technologie van Nordsol maakt het mogelijk het biogas op te zuiveren tot puur methaan en efficiënt te vervloeien tot bio-LNG. Het CO₂-bijproduct wordt ook opgezuiverd en vervloeid in plaats van afgeblazen aan de atmosfeer. Het vloeibare bio-CO₂ kan op verschillende manieren door de industrie hergebruikt worden. Dit samen maakt van bio-LNG een volledig CO₂-neutrale brandstof.

“Ook een doorbraak voor het Nationaal LNG Platform”
Ook Robert Goevaers, voorzitter van het Nationaal LNG Platform, is enthousiast over deze stap van Nordsol, Shell en Renewi. “Dit is de kroon op het werk van de afgelopen jaren. Het feit dat deze partijen nu durven te investeren in deze installatie betekent dat zij vertrouwen hebben in de markt en het beleid waarin bio-LNG moet gaan floreren. We hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om een goede basis te leggen en er zit nog veel meer moois in de pijplijn.”