Eerste sleephopperzuiger op LNG!

Voor het eerst in de historie gaat een op LNG-aangedreven baggerschip – de Ecodelta – onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de Eemshaven. Dit gebeurt op plekken waar de meeste aanslibbing heeft plaatsgevonden, voornamelijk het Doekegatkanaal en de Beatrixhaven.

Door te kiezen voor LNG als brandstof kan de uitstoot van CO₂ met wel 20% verlaagd worden en de uitstoot van NOx met 85%. Zwavel- en fijnstofemissies worden tot praktisch nul teruggebracht. Hiermee is LNG de schoonste brandstof die op dit moment op grote schaal voor de scheepvaart beschikbaar is. Lees hier het hele artikel.