Energielab kansen voor LNG en scheepvaart groot succes

Woensdag 19 april vond in IJmuiden  het ‘Energielab kansen voor LNG in de scheepvaart’ plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Noord Holland, Omgevingsdienst IJmond, Projectbureau Noordzeekanaalgebied en het Nationaal LNG platform.

De inleiding van gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Floor Bal maakten duidelijk dat verdere  verduurzaming van vervoer noodzakelijk is – met name vanwege de verbetering van de luchtkwaliteiten – dat LNG voor scheepvaart en vrachtvervoer hierbij een belangrijke rol kan spelen. Het Nationaal LNG platform presenteerde de winst die kan worden geboekt door in te zetten op LNG voor luchtkwaliteit, CO₂ en geluid. TESO gaf een toelichting waarom zij gekozen hebben voor de aandrijving van nieuwe gasmotoren. In de presentatie van Shell kwam duidelijk naar voren dat Shell als verlader ook zelf kiest voor LNG aangedreven schepen.

Er is een LNG business case opgesteld voor lange termijn contracten in het vervoer in combinatie met een lange termijn contract voor de levering van LNG. Hierbij worden gegarandeerde lagere prijs afgegeven dan voor diesel betaald had moeten worden.

De inleidingen werden afgesloten met een presentatie van Koers en Vaart over kansen voor LNG voor vissersschepen. Aansluitend werd met de aanwezigen in thematafels gediscussieerd over concrete acties om de inzet van LNG rondom het Noordzeekanaal en Den Helder te versnellen. Zo is afgesproken een LNG Binnenvaartschip te ontwikkelen voor vervoer van cement en te onderzoeken of kraanschepen op LNG kunnen worden toegepast voor het lichteren van kolen. In september wordt tijdens het jaarlijkse LNG diner besproken waar de branche en de overheid inmiddels concrete stappen hebben gezet.