Erkenning en subsidie voor SLING

Sling-Logo-V6Voor de scheepvaart zijn de kosten om over te stappen op LNG nu vaak nog een drempel. Een unieke publiek-private samenwerking tussen wetenschap, internationale LNG-bedrijven, scheepsbouwers en rederijen – onder de projectnaam SLING – heeft als doel deze drempel te verkleinen. Technologiestichting STW erkent het belang van SLING met de toekenning van een subsidie van 3,45 miljoen euro, waarmee het totale onderzoeksbudget op 5,3 miljoen euro uitkomt. SLING is één van de vijf gehonoreerde projecten die binnen het STW Perspectiefprogramma een subsidie ontvangen.

De Nederlandse overheid heeft een visie om emissies die het milieu en het welzijn bedreigen, te verminderen. Overstappen naar LNG als brandstof voor de transportsector kan de CO2-uitstoot tot 20 procent verlagen, en de luchtkwaliteit verbeteren. Om dat te bereiken zijn de komende jaren investeringen nodig in lever- en laadstations, in bevoorradingsschepen en in het ombouwen van schepen en vrachtwagens om LNG als brandstof te gebruiken. Het zware wegtransport loopt voorop in de transitie naar LNG. Bij de scheepvaart zijn kostenreductie en veilige technologie cruciaal.

Het project SLING ontwikkelt de ontbrekende kennis om nieuwe technologie voor LNG-tanks mogelijk te maken, waarbij de kosten voor de scheepvaart significant worden gereduceerd. De uitdaging bij het ontwerpen van een LNG-tank is om het ‘klotsen’ van LNG in de tanks te kunnen voorspellen. Dit klotsen ontstaat door het bewegen van het schip en kan de tank beschadigen. Dit brengt risico’s met zich mee en staat grootschalige introductie van LNG in de weg. SLING moet het zeer complexe klotsgedrag van LNG gedetailleerd in kaart brengen. De onderzoekers ontwikkelen daarvoor nieuwe experimenten, geavanceerde metingen en computermodellen, in samenwerking met grote en kleine bedrijven die sterke spelers zijn in de LNG-industrie.

STW is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. In 2014 bedroeg het budget van STW 90 miljoen euro, waarvan 51 miljoen afkomstig van NWO/OCW, 20 miljoen van EZ, 9 miljoen van derden en 10 miljoen van cash cofinanciering door bedrijven die participeren in onderzoeksprojecten.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie