EU-project LNG PILOTS met 36 partners van start

Op 17 en 18 november 2016 kwamen in Papenburg experts uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland bijeen voor de aftrap van het Europese project LNG PILOTS. Afgelopen september heeft het Interreg project LNG Pilots een Europese subsidie ontvangen van ca. € 6,75 miljoen voor een looptijd van 3,5 jaar. Onder leiding van Energy Valley is een consortium van 35 partners uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland gevormd om de invoering van LNG als alternatieve brandstof in het goederentransport grensoverschrijdend te versnellen.

Het goederenverkeer zal in de komende jaren drastisch toenemen. Tot nu toe is het transport over de weg grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hierdoor zal de CO2-uitstoot flink toenemen. Op dit moment veroorzaken fijnstof, zwavel en stikstofdioxide schade aan de lucht maar ook aan het water voor de binnenvaart. Deze schadelijke stoffen veroorzaken gezondheidsproblemen en in het bijzonder voor dichtbevolkte gebieden. De introductie van LNG als alternatieve brandstof voor het zware vrachtverkeer en de binnenvaart, belooft naast een verbetering van het klimaat en milieu, ook economische voordelen.

In het Nederlands-Duitse grensgebied is een sterke behoefte ontstaan aan een LNG-infrastructuur. Een goede infrastructuur is een belangrijke hefboom om de voorwaarden voor een klimaat- en milieuvriendelijke gebruik van havens, wegen en commerciële regio’s te creëren. Dit kan alleen gerealiseerd worden in grensoverschrijdende projecten, in het bijzonder tussen Nederland en Duitsland.

Binnen het LNG PILOTS project zullen o.a. analyses voor een trimodale infrastructuur (zwaar vrachtverkeer, binnenschepen, industriële toepassingen) in havens en bij bedrijventerreinen worden uitgevoerd en de mogelijkheden van het gebruik van bio-LNG worden onderzocht. Daarnaast zullen logistieke concepten voor het grensgebied van Duitsland en Nederland worden ontwikkeld en technische innovaties op het gebied van tankstations en opslag verder worden ontwikkeld.