Save the date: Landelijke bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit

Kaart niet beschikbaar

Datum: 21/03/2019
Tijd: 13:00 - 17:30<

Locatie: Eenhoorn Amersfoort

Dit event is Openbaar

Betaalbare, comfortabele en vooral duurzame mobiliteit voor goederen en personen in 2050. Met deze ambitie levert de Mobiliteitstafel haar bijdrage aan het Klimaatakkoord. Er is sinds 2014 gewerkt aan de Brandstofvisie, die inmiddels een vervolg krijgt in de Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen aan het verduurzamen van onze mobiliteit.

Tijdens vijf regionale bijeenkomsten ‘Energiedragers in de mobiliteit’ in 2018 is er een gedegen netwerk opgebouwd, zijn er nieuwe contacten gelegd en concrete deals gesloten. Nu komen alle regio’s samen op de landelijke bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit, op:

21 maart, van 13.00 – 17.30 de Eenhoorn, Amersfoort (direct naast het station)

Programma

* 13.00 – 13.30 uur – Ontvangst

* 13.30 – 14.30 uur – Plenair
Els de Wit, plaatsvervangend afdelingshoofd Voertuigen en Brandstoffen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), praat je bij over de voortgang van de Brandstofvisie 2.0. Want ook al er is er nog geen definitief klimaatakkoord, het is tijd om in actie te komen. Els legt het belang uit van verbinding tussen energie- en mobiliteitssystemen en de rol van de regio’s hierbij; harmonise to decarbonise!

Van beleid naar praktijk: Bas Hilckmann, expert in de duurzame mobiliteit bij 3pm en in Ruimtelijke Ontwikkeling op De Haagsche Hogeschool, geeft ons in sneltreinvaart een verrassende blik op de toekomst van mobiliteit. Welke invloed heeft stedelijke verdichting op ons reisgedrag? Hoe verplaatsen we ons straks? Welke voertuigen kunnen we verwachten? En wat betekent dat voor onze energievraag?Het plenaire gedeelte wordt afgesloten met de ondertekening van een convenant om reinigingsvoertuigen te verduurzamen.

Dagvoorzitter Menno van Tartwijk praat het geheel – samen met de zaal – aan elkaar.

* 14.45 – 15.45 uur – Break-out sessies
1) Toelichting op de DKTI-2 regeling (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
De regeling DKTI-Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versnelt duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de transportsector. In maart 2019 start een nieuwe DKTI-tender. RVO-adviseurs lichten de keuzes, randvoorwaarden en spelregels toe. De adviseurs beantwoorden al je vragen over de nieuwe regeling.

2) Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen: herijking van het nationale beleidskader (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
In deze sessie praten we je bij over de stand van zaken in Nederland; hoe staat het met de aanleg van laadpalen waterstofstankstations, CNG en LNG tankinfrastructuur? Hoeveel is er gerealiseerd en welke uitdagingen en kansen zien we? Ook horen we graag van jou welke ontwikkelingen je ziet en wat er nodig is voor een succesvolle uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

3) Regionale allianties als motor van duurzame mobiliteit
Regionaal transport verduurzamen door de inzet van duurzame energiedragers. Een flinke opgave, waarbij regionale allianties de motor zijn achter de vormgeving en versnelling van deze verduurzaming. Aan de hand van de casus Brainport Eindhoven bespreken we samen welke kansen en uitdagingen we zien en hoe duurzame mobiliteit gekoppeld kan worden aan de Regionale Energie Strategiëen.

Let op: voor deelsessies 2 en 3 is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wil je hierbij aanwezig zijn? Kom op tijd en geef het aan bij je aanmelding

* 13.00 – 17.00 uur – Informatiemarkt
Voor en na het programma is er ruimte om de informatiemarkt te bezoeken. Een informele markt waar verschillende partijen toelichting geven op subsidies, maatregelen en richtlijnen en best-practices in de duurzame mobiliteit.

Aanmelden
Wil je bij deze dag aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar energiedragersmobiliteit@emma.nl met je naam en organisatie. Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen.