Feestelijke ingebruikname tankstation Veghel

In Veghel is een nieuw trucktankstation feestelijk in gebruik genomen. Bij deze truckstop kan er naast diesel ook LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (gecomprimeerd aardgas) worden getankt. Het station is een initiatief van Van den Broek Olie, Greenpoint Fuels en Rolande LNG. Commissaris van de Koning van de provincie Noord Brabant Wim van de Donk nam de eerste LNG tankbeurt voor zijn rekening.

Opening_truckstop_Veghel_2_LRVan de Donk benadrukte het belang van een sterke logistieke sector voor de provincie Brabant en zei dat “het geweldig is om te zien dat Brabantse bedrijven hierin ook visie tonen en het voortouw durven nemen. Dit is van cruciaal belang om de positie van Brabant als logistieke spil van Nederland én Europa verder uit te bouwen. De provincie draagt dit soort initiatieven van Brabantse ondernemers dan ook een warm hart toe”. Hij maakte graag van de gelegenheid gebruik om zelf een vrachtwagen met LNG af te tanken.

Truckstop Veghel is een realisatie van Van den Broek uit Veghel, Greenpoint Fuels uit Milheeze en Rolande LNG uit Tilburg. Deze 3 Brabantse bedrijven zagen al snel het potentieel van LNG (en op termijn Bio-LNG) als alternatieve transportbrandstof en besloten om samen aan de Doornhoek in Veghel een tankstation te bouwen waar LNG, CNG en traditionele diesel kan getankt worden. Momenteel worden bij Truckstop Veghel reeds dagelijks zo’n 25 LNG-trucks afgetankt, de verwachting is dat dit tegen eind 2016 zal groeien naar 50 á 60 trucks per dag.