De lastige financiering van de vergroening van de binnenvaart, werkt belemmerend voor een spoedige transitie. Maar er zijn positieve ontwikkelingen.