FlexFueler van Titan LNG levert eerste LNG

Op 14 juni jongstleden heeft Titan LNG met de FlexFueler001 de eerste officiële bunkering uitgevoerd. Norlines – een lange termijnklant van Titan LNG – ontving het LNG in de haven van Rotterdam.

Dit maakt Titan LNG de eerste geaccrediteerde LNG-bunkerleverancier die in staat is LNG te leveren met binnenvaartschepen. De FlexFueler001 maakt deel uit van een reeks schepen. Titan LNG zal de FlexFueler002 – die midden 2020 gereed zal zijn – inzetten in de haven van Antwerpen. Het derde schip zal in de komende maanden worden aangekondigd. Lees hier het hele persbericht.