Gelderse subsidie voor LNG-truck

de-detailsVoor de aanschaf van een vrachtwagen op LNG, is in de provincie Gelderland een subsidie van 8.000 euro per voertuig beschikbaar. Deze subsidie maakt onderdeel uit van het programma ‘Logistiek als Gelderse motor’. Dit is een nieuwe regeling is per 1 oktober ingegaan.

De provincie Gelderland ziet het gebruik van LNG, en de hernieuwbare variant bio-LNG (vloeibaar biomethaan), als een van de belangrijke thema’s voor het schoner en op den duur duurzamer maken van het transport over weg en water in Gelderland. Ook meent de provincie dat het bijdraagt aan het versterken en behouden van de provincie als ‘distributieknooppunt’ en logistieke hotspot.

Behalve financiële impulsen bij de aanschaf van een LNG-voertuig werkt de provincie ook aan uitbreiding van het aantal vulpunten in Gelderland. Daarnaast wordt onderzocht hoe de binnenvaart meer gebruik kan maken van LNG.

Gelderland heeft voorlopig 350.000 euro gereserveerd voor de regeling. Het subsidiebedrag bedraagt 8000 euro per voertuig, met een maximum van 7 voertuigen (= 56.000 euro) per aanvrager.