Goed LNG-nieuws in het ontwerp-klimaatakkoord

Na een turbulent jaar voor de LNG-sector, sluiten we het jaar af met goed nieuws. Gisterenavond het nieuws uit de Tweede Kamer. Vanmiddag presenteerde het kabinet het ontwerp-klimaatakkoord dat de basis vormt voor de verdere uitwerking en onderhandelingen rondom (Bio-)LNG in 2019. Het is goed nieuws dat de overheid ook in het ontwerp-klimaatakkoord een duidelijk rol ziet voor de sector.

Compensatieregeling
Voor de ontwikkeling van LNG in het wegvervoer komt er een compensatieregeling als opvolger van de teruggaafregeling. Deze regeling geldt voor een periode van twee jaar om de LNG-sector te ondersteunen in de ontwikkeling van LNG naar Bio-LNG. Inzet is de sector te compenseren voor het afschaffen van de teruggaafregeling. De exacte werking van de regeling zal begin volgend jaar duidelijk worden. Inzet is dat deze regeling simpel en effectief is met weinig administratieve belasting voor het bedrijfsleven.

Robert Goevaers – voorzitter van het Nationaal LNG Platform – is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de totstandkoming van dit akkoord en is hierover redelijk tevreden: “Deze regeling biedt de mogelijkheid om de huidige LNG-trucks en LNG-tankstations in bedrijf te houden en internationaal door te groeien. In Zuid Europa is de markt booming. In België is LNG accijnsvrij en in Duitsland is er vrijstelling van Maut waardoor het voordeel kan oplopen tot 15.000 euro per jaar. Hier schakelen veel transporteurs over op LNG. Dat betekent ook dat door ‘economy of scale’ de meerprijs van de LNG-truck zal afnemen.” Deze doorontwikkeling moet er ook komen om de stap naar Bio-LNG te kunnen maken.

Inzet LNG in de stad
Een ander belangrijk element is de inzet van LNG-trucks in de stad. Vanaf 2025 geldt voor nieuw geregistreerde trucks dat deze zero emissie moeten zijn. Het is echter niet realistisch om aan te nemen dat er voldoende van deze trucks zullen rijden in 2025. Daarom komt er een overgangsregeling tot 2030. Euro VI bakwagens (maximaal vijf jaar) en trekker opleggers (maximaal acht jaar) mogen tot 2030 de stad in. Omdat LNG-trucks veel stiller en erg schoon zijn, betekent dit dat in en rondom de stad LNG-trucks een duidelijke rol blijven spelen.

Versnelling CO₂ reductie
Accijns stabilisatie en toegang tot de stad zijn twee belangrijke voorwaarden om de stap naar Bio-LNG te maken om zo de CO₂ reductie te versnellen. Dit akkoord biedt een aantal goede aanknopingspunten voor deze ontwikkeling.
Zo zal de ‘bijmengverplichting’ worden verhoogd waarbij LNG wordt bijgemengd met Bio-LNG. Deze komt in 2020 uit op 10%. Inzet van het akkoord is dat deze verplichting in 2030 rond de 20% gaat uitkomen. Langs deze weg worden alle brandstoffen wettelijk verplicht tot een hoger percentage duurzaam aandeel. Dit biedt kansen voor Bio-LNG aangezien Bio-LNG ontstaat uit vergisting van afvalstromen, zonder dat dit concurreert met de voedselketen. Hierdoor ontstaat een nieuw level playing field rondom de hernieuwbare brandstoffen.
Volgend jaar zal verder worden uitgewerkt hoe trucks die rijden op een hogere blend bio compensatie kunnen krijgen via rekening rijden.

Ook voor binnenvaart
De ‘bijmengverplichting’ geldt niet alleen voor het wegtransport. Ook in de binnenvaartsector wordt ingezet op een verplicht hogere bijmenging met Bio-LNG. In juni 2019 worden hierover besluiten genomen. Op dit moment krijgt de productie van Bio-LNG alle aandacht. Vóór de compensatieregeling bestonden er al plannen om Bio-LNG productielocaties te bouwen. Daar zal in de nabije toekomst meer duidelijkheid over komen.

Lees hier het hele ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’