Green Deal Rijn en Wadden haalt short list 

Op dinsdag 30 mei vindt het Green Deal netwerkevenement 2017 plaats.  Tijdens dit evenement wordt ook de Green Deal Award 2017 uitgereikt. De Green Deal Award is een initiatief van de Green Deal Board. Alle Green Deals die vanaf eind 2015 zijn afgerond, komen dit keer in aanmerking voor een Award.

Ter voorbereiding van de oordeelsvorming van de jury heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op basis van de monitoringresultaten een eerste selectie van deals gemaakt. Van de deals die zijn afgerond met een positief resultaat is vervolgens bekeken of er:

  • nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen;
  • durf is getoond door te experimenteren of door bijzondere risico’s te nemen;
  • onverwachte positieve neveneffecten zijn van de Green Deal;
  • er binnen de Green Deal actief gewerkt is aan opschaling en verdere uitrol na afronding van de deal.

Deze analyse heeft geleid tot een shortlist van 14 Green Deals waarover de jury zich nader zal buigen. De Green Deal LNG: Rijn en Wadden staat op deze shortlist en maakt dus als één van de 14 deals kans op een Award!