Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend

Op 11 juni is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, provinciale overheden, havenbedrijven en kennisinstellingen de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend.

De afgelopen maanden zijn belanghebbende publieke en private partijen tot overeenstemming gekomen hoe vergroening van binnenvaart en zeevaart kan worden gestimuleerd. De Green Deal bevat doelstellingen voor emissies binnenvaart en zeevaart in verschillende zichtjaren.

Om deze doelen te behalen is er een breed scala van initiatieven overeengekomen, zoals:
– Partijen zetten in op versterkte lobby om een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart te realiseren, waarop aanspraak gemaakt kan worden op basis van een te ontwikkelen emissielabel voor binnenschepen.
– Vooruitlopend op dit fonds stelt Infrastructuur en Waterstaat tot het jaar 2022 een subsidiebudget van 15 miljoen euro ter beschikking om de binnenvaartsector ter ondersteunen in het investeren in schone aandrijftechnieken en alternatieve brandstoffen.
– Het afschaffen van belasting op elektriciteit voor toepassing in de scheepvaart zoals walstroom.
– Partijen zetten in op het realiseren van de benodigde infrastructuur in havens.
– Partijen zetten in op uitrollen verplichte bijmenging van hernieuwbare brandstoffen in zee- en binnenvaart (waaronder Bio-LNG).

Voor de toepassing van (Bio-)LNG in de scheepvaart verwijst de overheid expliciet naar de eerdere gemaakte afspraken uit het convenant tussen de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat die is afgesloten met de leden van het Nationaal LNG platform.

De brief van de minister en de volledige Green Deal tekst is te vinden via deze link.