In-service testprogramma: LNG motor schoner dan best presterende diesel

In het kader van het in-service testprogramma voor vrachtauto’s en bussen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er in 2018 emissiemetingen uitgevoerd bij Euro VI vrachtauto’s die gebruik maakten van vloeibaar aardgas (LNG). Het betrof hier twee voertuigen waarvan één van het merk Iveco.

De meting toonde een directe besparing van 10% in de uitstoot van CO₂ ten opzichte van de dieselmotoren. Tevens werd de veel lagere directe uitstoot van het giftige NO₂ binnen de NOx zeer goed zichtbaar.

In vergelijking met de testen van de diesel motoren uit 2017 scoort deze Iveco CNG motor op alle fronten beter:

  • 85% minder NOx in stadsgebruik
  • 20% minder NOx op buitenwegen
  • 57% minder NOx op snelwegen

Op alle fronten – uitstoot van CO₂, uitstoot van NO₂, uitstoot van NOx en de uitstoot van roetdeeltjes – is de LNG motor schoner dan de best presterende diesel en zit (zeker bij het gebruik van Bio-LNG) zeer dicht tegen ZERO emissie aan.

Doordat de LNG voertuigen vandaag al beschikbaar zijn, kunnen deze onmiddellijk zorgen voor een bijdrage in de reductie van de uitstoot CO₂, NO₂ en roetdeeltjes.

Dit in tegenstelling tot allerlei andere vormen van alternatieve aandrijving.