LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling gepubliceerd

Vandaag is de LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling betreft een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport. De sector kan op deze manier direct een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities en tevens komt de stap naar Bio-LNG hierdoor dichterbij.

Aanleiding van de regeling
Eind 2018 besloot het Ministerie van Financiën de accijns teruggave regeling op LNG niet te verlengen. Hierdoor ontstond een stagnatie in de opmars van LNG in de transportsector. De sector zou mogelijk gaan krimpen waardoor de transitie van LNG naar Bio-LNG niet van de grond kwam. Om de positieve bijdrage van LNG/Bio-LNG te stimuleren, besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een opvolger van de LNG-teruggave regeling te komen. De nieuwe LNG-subsidieregeling werd aangekondigd in het Klimaatakkoord. LNG/Bio-LNG zal een significante bijdrage leveren in het behalen van de gestelde klimaatdoelen.

LNG-motoren: minder CO₂-uitstoot en stiller
LNG-motoren bieden belangrijke milieuvoordelen ten opzichte van de meest moderne diesel motoren. Het besluit van de overheid om LNG te blijven stimuleren, is dan ook logisch. Recente tests van TNO hebben laten zien dat met een LNG-motor een CO₂-reductie van 10 tot 23% gerealiseerd kan worden. Met de overstap naar Bio-LNG is zelfs een reductie van 80 tot 100% mogelijk. Verder zijn LNG-motoren aanzienlijk stiller.

Hoe gaat de regeling werken
De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De compensatie in deze twee jaar bedraagt 18,7 eurocent per kilogram. De totale beschikbare subsidiepot is 8 miljoen euro. Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren/-exploitanten.

De toekomst
In het Klimaatakkoord, spelen geavanceerde biobrandstoffen een belangrijke rol bij de gestelde doelen voor mobiliteit. Dit biedt grote kansen voor Bio-LNG dat ontstaat uit vergisting van afvalstromen. De sector werkt momenteel hard aan het beschikbaar maken van Bio-LNG, dat uiteindelijk zal zorgen voor een nog grotere CO₂-reductie.

In samenwerking met de transportsector zal verder worden gewerkt aan de vergroening van de brandstoffen waarbij het initiatief ‘GreenTruckFuel’ kansrijk is. Bij GreenTruckFuel staat centraal dat het geld dat wordt opgehaald met rekeningrijden voor trucks, wordt ingezet voor de CO₂-reductie van de gebruikte brandstoffen. LNG/Bio-LNG speelt ook bij GreenTruckFuel een belangrijke rol.

Wilt u meer weten over de inhoud van de internet consultatie? Dat leest u hier.

Vragen? Neem contact op met Robert Goevaers – Voorzitter Nationaal LNG Platform op telefoonnummer: +31 6 23656402