LNG is bij uitstek een interessante brandstof voor het wegtransport.