LNG hulpregeling: incidentbestrijding bij LNG transportongevallen

In Nederland worden schonere brandstoffen steeds belangrijker. Dit om de CO2 uitstoot als gevolg van verkeer en vervoer in Nederland te beperken.

Duurzamere brandstoffen (anders dan diesel en benzine) zoals CNG (Compressed Natural Gas), waterstof, elektrisch aangedreven voertuigen (incl. HDB’s – High Density Batteries) en LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) zijn daardoor sterk in opkomst. Dergelijke duurzamere brandstoffen hebben zo hun specifieke eigenschappen die ook consequenties hebben voor de bestrijding van incidenten (IFV & Wolbers, 2015).

Deze LNG hulpregeling richt zich speciaal op LNG in incidentsituaties en is beschikbaar in het Nederlands en Engels.