LNG is een coole brandstof

LNG is een coole brandstof voor nu én de nabije toekomst. Daar waren de ruim 120 vertegenwoordigers uit de transportwereld op de LNG-kennismakingsdag, op het Circuit van Zandvoort, het over eens. Deze dag, jaarlijks georganiseerd door het Nationaal Platform LNG, is dé verzamelplaats voor iedereen die zich bezighoudt met LNG als brandstof voor het wegverkeer. LNG werd vanuit diverse perspectieven toegelicht, vanuit zowel de vraag- als de aanbodzijde als vanuit de techniek en de praktische ervaring.

LNG an sich is niet nieuw, het gebruik als brandstof wel. Het is gekoeld aardgas en dankzij de temperatuur van -162°C neemt het 600x minder volume in beslag. LNG-motoren zijn niet alleen schoner – een beduidend lagere uitstoot van CO2, NOx en SOx – maar ook veel stiller.

Zowel overheid als bedrijfsleven, zowel verladers als vervoerders kwamen bij elkaar in Zandvoort. Gedeputeerde Tjeerd Talsma (Milieu): “Het is goed om te kijken naar milieuvriendelijke alternatieven voor de traditionele dieselmotoren van trucks. Duurzaamheid telt. Voor de provincie Noord Holland is LNG een interessante optie.“ Daar waar elektrisch rijden een opmars maakt voor klein transport zoals personenwagens, maakt LNG een duidelijke opmars voor het zware transport.  Gerrit van Tongeren, voorzitter van het Nationaal Platform LNG: “Voor vrachtvervoer over de weg en over water, geniet LNG de voorkeur. Het is beschikbaar, technisch mogelijk én het is economisch haalbaar om LNG als brandstof in te zetten.” Dirk Schaap, ministerie van Infrastructuur & Milieu: “LNG wordt nadrukkelijk omarmd voor zwaar transport in de Brandstoffenvisie. We moeten van beleid, nu doorschakelen naar doen.

Net als bij het invoeren van elektrisch rijden heb je gelijktijdig zowel de infrastructuur (LNG-tankstations) als de vervoersmiddelen (LNG-trucks) nodig.  In Noord Holland bevinden zich nu twee tankstations waar LNG kan worden getankt, in Zaandam (ENN) en in Amsterdam (Shell).  Inmiddels zijn er 14 tankstations in heel Nederland, eind 2015 openen er nog drie, in 2016 nog zeker negen. De tankstations zijn strategisch gesitueerd nabij distributiecentra of doorgaande routes naar het Duitse achterland. Steeds meer verladers en eindgebruikers kiezen voor LNG. Duurzaamheidskoplopers Vos Logistics en Unilever deelden hun internationale LNG-ambities.

Deelnemers aan de LNG-dag op het circuit van Zandvoort maakten kennis met diverse typen trucks van Scania en Iveco. Daarnaast werden de deelnemers geïnformeerd over de diensten van diverse LNG-aanbieders, technische ontwikkelingen en de huidige en verwachte infrastructuur.

Over het Nationaal LNG Platform
Het Nationaal LNG Platform is hét platform om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor problemen die iedereen die aan LNG werkt aangaan. Haar centrale rol maakt  het Platform gesprekspartner voor nationale en lokale overheden. Zo is er nauw contact met de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Financiën, Veiligheid en Justitie.

De Green Deal Rijn en Wadden vormt het kader voor veel van de activiteiten.

Lees hier het persbericht (pdf).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie