DCB Energy

Mobiliteit is de spil van onze samenleving. Daarom is DCB Energy de stuwende kracht achter het vervoer van steeds meer personen en goederen door Europa. Het internationale distributienetwerk van brandstoffen en smeermiddelen van DCB Energy brengt iedereen verder. En omdat de toekomst hen lief is, gaan zij ook ver in duurzame brandstoffen, smeermiddelen en dienstverlening.

Meer lezen over DCB Energy? Lees hier.

Nordsol

Bio-LNG producent Nordsol maakt Bio-LNG uit afval en maakt daarmee de weg vrij voor een duurzamere toekomst. Het unieke concept van Nordsol overbrugt de kloof tussen de wereld van afvalbeheer en transportbrandstoffen.

De missie van Nordsol is Bio-LNG tot een schone, veilige en betaalbare biobrandstof te maken. Deze missie is gebaseerd op wetenschappelijke ervaring die zijn uitwerking vindt in de huidige praktijk én persoonlijke aspiratie. Een sterk team van mechanische en chemische ingenieurs tot experts op het gebied van zaken, recht en financiën dragen de visie van Nordsol uit in de praktijk.

Zie ook: www.nordsol.com

Green bio power

Green bio power is een ontwikkelbedrijf van bio-energie installaties, waarbij de nadruk ligt op het ontwerp, de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van minimaal twee MW installaties. Green bio power levert oplossingen voor de omzetting van organisch- en agrarisch afval en agrarische energie producten in energie, met als bijproducten compost en kunstmest. Door onze activiteiten leveren wij een structurele bijdrage aan de vermindering van de CO₂-uitstoot en een duurzame oplossing voor het energieprobleem.


Meer weten? Lees hier verder.

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) vormt het middelpunt van innovatie in de sector en zet zich dagelijks in om transport per binnenvaart nóg slimmer en duurzamer te maken.

De organisatie is in 2006 ontstaan op gezamenlijk initiatief van de binnenvaart brancheorganisaties. Het EICB speelt een belangrijke rol in het aanjagen van innovatie op belangrijke thema’s in de binnenvaart. De diversiteit van de projecten vormt al meer dan tien jaar een weerspiegeling van de maatschappelijke actualiteit.

In de begindagen van EICB lag het zwaartepunt in het mede uitvoeren van de Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart. Het continue toetsen van het innovatief gehalte van projectvoorstellen leverde EICB een uniek totaalbeeld op van lopende ontwikkelingen en trends in de sector. Logisch gevolg hiervan was een toenemende vraag naar kennis en kunde van EICB op diverse andere thema’s, waaronder onderwijs, logistieke optimalisatie, stabiliteits- en veiligheidseisen. De meest recente werkzaamheden staan in het teken van grootschalige verduurzaming van de sector, en het voorbereiden van nieuwe voortstuwings- en transportconcepten.

Meer weten over het EICB? Klik hier.

Deen Shipping

argononDeen Shipping heeft vijf schepen in eigendom in de Deen-vloot. Vijfentwintig man personeel zorgt voor het veilig transporteren van de lading: verschillende soorten olie. Drie bunkerschepen bevoorraden in de Rotterdamse en Antwerpse havens zeeschepen met olie die nodig is voor de motoren. De andere schepen vervoeren mineraaloliën en destillaten voor raffinaderijen. Die schepen varen naar opslagdepots in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland.

Het paradepaardje van Deen Shipping is het innovatieve schip ‘Argonon’. Het meest bijzondere aan de Argonon is dat dat het schip vaart op dual fuel, een mengsel van 80% LNG (vloeibaar aardgas) en 20% diesel. Dit levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot nul! De Argonon is het eerste binnenvaartschip in Europa dat op dual fuel vaart.

Rolande


Sinds een paar jaar zet Rolande zich prominent in om LNG op de kaart te zetten voor het Nederlandse transportvervoer. Deze voortrekkersrol maakt Rolande waar doordat het bedrijf brede kennis en een totaalconcept in huis heeft: van LNG-truck tot -brandstof. Door haar kennis en ervaring begeleidt Rolande transporteurs in hun overgang van diesel naar LNG.

rolandeNa opening van haar LNG-stations in Tilburg, Utrecht en Veghel , hoopt Rolande zo snel mogelijk LNG stations te realiseren in Geldermalsen, Heteren, Nieuwegein en Pesse en daarmee nog meer LNG trucks op de weg te krijgen. Op dit moment is Rolande marktleider. Maar de ambitie reikt verder: het realiseren van een Europees LNG netwerk, waardoor de uiteindelijke overstap naar Bio-LNG mogelijk wordt.

Rolande is uw partner voor het enige duurzame en economisch haalbare alternatief voor diesel in het zwaar transport. Kijk voor meer informatie over de Front Runner in Clean Fuel op www.rolande.nl

Port of Amsterdam

20131219PB 23 eerste bunkering LNG_webHavenbedrijf Amsterdam moedigt het gebruik van schonere brandstoffen in de transport aan. Ook het gebruik van LNG. Zo heeft de haven van Amsterdam in de Amerikahaven de ‘Groene Kade’ aangewezen als locatie voor veilige truck-to-ship bunkering van LNG.
ieme brandstoffen. Havenbedrijf Amsterdam werkt o.a. samen met partners uit het havengebied aan het omzetten van groen gas naar bio-LNG, zodat CO2-emissies nog verder kunnen worden gereduceerd.

Na Rotterdam en Waalwijk heeft Shell zijn derde LNG-tankstation voor vrachtwagens geopend in de haven van Amsterdam. Met een capaciteit van 70.000 liter LNG kan het nieuwe station dagelijks zo’n tweehonderd vrachtwagens van vloeibaar aardgas voorzien.

 

Zie ook: www.portofamsterdam.nl

Rotterdam Climate Initiative

Rotterdam-Bubbles-Floating-Pavilion-1Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van vier partijen: de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs. De Missie van het RCI luidt: Een beter klimaat voor mens, milieu en economie.
Het Rotterdam Climate Initiative creëert een beweging waar overheid, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners samenwerken aan halvering van de CO2-uitstoot, aanpassen aan klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie.

Zie ook: www.rotterdamclimateinitiative.nl

Iveco

IVECO is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen. IVECO ontwerpt, bouwt, verkoopt en onderhoudt een ruim gamma lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagens.

Het brede leveringsprogramma van IVECO omvat de Daily (3,5 tot 7,2 ton GVW), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton GVW), de Stralis (vanaf 19 ton GVW) en de Trakker (Off-Road). De productstrategie van het Italiaanse merk is gericht op het verduurzamen van de ondernemingen van haar klanten, met de focus op milieu en winstgevendheid. IVECO zag als eerste in de wereld van transport de potentie van methaan en heeft een volledige range gasvoertuigen ontwikkeld (van de Daily bestelwagen tot de Stralis NP460). De CO2-reductie bij inzet van gasvoertuigen is gemiddeld 15%, bij het gebruik van biomethaan is dat zelfs 95%. Inmiddels zijn er ruim 22.000 IVECO’s met gasmotor te vinden op de Europese wegen.

De eerste IVECO op LNG werd door een samenwerking van Rolande en IVECO-dealer Schouten in 2011 op de weg gezet in Nederland. De ontwikkelingen sindsdien hebben zich rap opgevolgd en IVECO levert nu af-fabriek de Stralis op LNG met vermogens tot 460pk. In 2017 werd IVECO door de International Association for Natural Gas Vehicles (NGVA) uitgeroepen tot “NGV Global Industry Champion 2017” vanwege de toewijding om CNG en LNG mainstream te maken als brandstof voor de transportsector.
IVECO, your partner for sustainable transport.

Zie ook: www.iveco.nl

Groningen Seaports

GSP-1Groningen Seaports is de beheerder en commerciële exploitant van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. Het bedrijf verzorgt de complete havendienstverlening, van de logistieke diensten tot de uitgifte en onderhoud van de terreinen in beide havengebieden aan haar industriële en MKB-klanten. In totaal beheert Groningen Seaports een gebied van circa 2600 hectare. Tevens omvat Groningen Seaports twee binnenhavens, de Farmsumerhaven en de Oosterhornhaven. Door de ligging, het aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen, de aanwezige infrastructuur, de ruimte en de aantrekkelijke grondprijzen zijn de terreinen van Groningen Seaports uitstekend geschikt als vestigingslocatie. Beide havens zijn prima uitgerust voor de op- en overslag van een breed scala aan goederen.