Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) vormt het middelpunt van innovatie in de sector en zet zich dagelijks in om transport per binnenvaart nóg slimmer en duurzamer te maken.

De organisatie is in 2006 ontstaan op gezamenlijk initiatief van de binnenvaart brancheorganisaties. Het EICB speelt een belangrijke rol in het aanjagen van innovatie op belangrijke thema’s in de binnenvaart. De diversiteit van de projecten vormt al meer dan tien jaar een weerspiegeling van de maatschappelijke actualiteit.

In de begindagen van EICB lag het zwaartepunt in het mede uitvoeren van de Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart. Het continue toetsen van het innovatief gehalte van projectvoorstellen leverde EICB een uniek totaalbeeld op van lopende ontwikkelingen en trends in de sector. Logisch gevolg hiervan was een toenemende vraag naar kennis en kunde van EICB op diverse andere thema’s, waaronder onderwijs, logistieke optimalisatie, stabiliteits- en veiligheidseisen. De meest recente werkzaamheden staan in het teken van grootschalige verduurzaming van de sector, en het voorbereiden van nieuwe voortstuwings- en transportconcepten.

Meer weten over het EICB? Klik hier.