Deen Shipping

argononDeen Shipping heeft vijf schepen in eigendom in de Deen-vloot. Vijfentwintig man personeel zorgt voor het veilig transporteren van de lading: verschillende soorten olie. Drie bunkerschepen bevoorraden in de Rotterdamse en Antwerpse havens zeeschepen met olie die nodig is voor de motoren. De andere schepen vervoeren mineraaloliën en destillaten voor raffinaderijen. Die schepen varen naar opslagdepots in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland.

Het paradepaardje van Deen Shipping is het innovatieve schip ‘Argonon’. Het meest bijzondere aan de Argonon is dat dat het schip vaart op dual fuel, een mengsel van 80% LNG (vloeibaar aardgas) en 20% diesel. Dit levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot nul! De Argonon is het eerste binnenvaartschip in Europa dat op dual fuel vaart.