Deltalinqs

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij de ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren.

Het programma Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Deelname van bedrijven aan de business platforms van Deltalinqs Energy Forum biedt door een bundeling van praktijk en wetenschap de mogelijkheid sneller nieuwe business cases voor duurzame economische groei te ontwikkelen. Bovendien betekent participatie de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van overheidsbeleid en doelstellingen met een realistisch perspectief.

Zie ook: www.deltalinqs.nl