Gate terminal

Gate terminal is de eerste Nederlandse LNG-importterminal. N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) zijn de initiatiefnemers en partners in Gate terminal die in 2011 in gebruik is genomen.

De terminal heeft een initiële doorzetcapaciteit van 12 miljard m3 (bcm) per jaar en bestaat uit drie opslagtanks, twee aanlegsteigers en een omgeving waar LNG wordt hervergast. De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm. Gate heeft zijn dienstenpakket verruimd en kan nu ook LNG terugladen in schepen en trucks.

De terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat strategische diversificatie van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert.

Meer weten of Gate terminal? Lees hier verder.