Energy Valley

Met Energy Valley zetten markt, kennis en overheid zich samen in om werk te maken van schone en innovatieve energie in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. Energy Valley fungeert hierbij als clusterorganisatie om partijen te verbinden, kennis te delen, projecten te versnellen en investeringen in nieuwe energie uit te lokken.

Gas is een belangrijke drager voor een stabiel en duurzaam energiesysteem. De programmalijn Gas in Transitie richt zich in het bijzonder op het versnellen van gas-innovaties.

De focus ligt hierbij op de productie van Biogas of Groen Gas via vergisting of vergassing van biomassa, de introductie van Liquified Natural Gas (LNG) als stil en schoon alternatief voor vervoer en de omzetting van groene stroom in waterstof via Power-to-Gas. Dit biedt nieuwe kansen en werkgelegenheid voor de sterke regio-sectoren voor gas, agro/biomassa, chemie en scheepsvaart.