Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) is samen met Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) initiatiefnemer van en partner in de Gate terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam. Deze eerste Nederlandse LNG-importterminal heeft een initiële doorzetcapaciteit van 12 miljard m3 (bcm) per jaar en bestaat uit drie opslagtanks, twee aanlegsteigers en een omgeving waar LNG wordt hervergast. De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm.

De terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat strategische diversificatie van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert.

Voor LNG tankwagens die tankstations bevoorraden, heeft Gate terminal al een laadpunt. Deze installatie kan jaarlijks 5.000 tankwagens laden met LNG. Om nu ook schepen te kunnen beladen met LNG, bouwt Gate terminal een afzonderlijke overslaginstallatie, de break bulk faciliteit. Daar kunnen bunkerschepen en kleinere tankerschepen LNG inladen voor verdere distributie. Naar verwachting wordt de breakbulk faciliteit medio 2016 opgeleverd.

 

www.gasunie.nl

www.gate.nl